Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Насос станцияси хусусий истеъмолчиларини электрэнергияси билан таъминлашда қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мустафоқулов Алмардон Маматович
Yaratilgan vaqti:
2019-05-21 17:16:08
Ўзбекистон қуѐш энергиясидан фойдаланишда катта салоҳиятга эга. Насос станция объктларида электр энергиясини тежаш мақсадида ва электр энергияни тез-тез узилиши оқибатида келиб чиқадиган муоммоларнинг олдини олиш учун қуѐш фотоэлектр қурилмасидан фойдаланиш анча самаралидир.

Zanjirli va g‟ildirakli texnikalarning tuproqqa beradigan bosimlar taxlili


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Орзийев Сардор Самандар ўғли
Yaratilgan vaqti:
2019-05-21 16:57:14
Maqolada qishloq xo‘jaligi uchun zanjirli tiraktorlarning tutgan o‘rnini mustaxkamlash xamda ishlash soxalarini rolini oshirish , ularni avzaliklari ilmiy tomondan asoslab berilgan, tuproqqa ishlov berishda kam bosim beradigan texnikalarga o‘tish takliflari kiritilgan.

Nasos detallarida uchraydigan nuqsonlar va ularni tiklash texnologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Орзийев Сардор Самандар ўғли
Yaratilgan vaqti:
2019-05-21 16:55:59
Maqolada, nasoslar detallaridagi ishqalanish yeyilish bo‟yicha olib birilgan tadqiqot ishlari natijalari keltirilgan tamirlash texnalogiyasini to'g'ri tanlash bo‟yicha tavsiyalar berilgan.

Yerdan foydalanishga oid tezkor ma‘lumotlar bazasini yaratishga qaratilgan dasturlar tahlili


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдураҳимова Моҳигул Ойбек қизи
Yaratilgan vaqti:
2019-05-21 15:41:29
Ushbu maqolada yerdan foydalanishga oid tezkor ma‘lumotlar bazasini yaratish va elektron dasturiy vositani joriy etish bo‘yicha yaratilgan -YerAvtoBank‖ va yer uchastkalarida kadastr raqamlarini shakllantirish bazasini yaratish imkoniyatlarini ochib beruvchi elektron dasturlar ixtirosi bo‘yicha tahlillar keltirilgan.

К вопросу исследования русловых процессов на участке бесплотинного водозабора


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Шодмонов Дилбек Умиджонович
Yaratilgan vaqti:
2019-05-21 15:39:31
В статье приводятся основные результаты проведенных натурных исследований на участке бесплотинного водозабора в КМК. Даются основные рекомендации и мероприятия по улучшению условий водозабора в КМК.

Гидроузеллар сув ўтказиш иншоотларининг ҳозирги кундаги ишлатилиш ҳолатлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Холбутаев Бойбек Тоштемир ўғли
Yaratilgan vaqti:
2019-05-21 15:38:06
Гидроузеллар сув ўтказиш ва сув ташлаш иншоотлари пастки бьефларида сув урилма қудуғи ва рисбермадаги хосил бўлувчи гидравлик сакраш ходисасининг шу элементларга сув оқими таьсири ўрганилади.

Лойқа сувда эксплуатация қилинаётган насосларнинг абразив емирилиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хикматуллаев Алишер Азизхўжа ўғли
Yaratilgan vaqti:
2019-05-21 15:37:09
Мақолада, сув манбаларининг лойқалиги, унинг таркибидаги абразив қум заррачаларининг катта тезликда келиб насоснинг ишчи қисмларига урилиши натижасида уларнинг емирилиши, абразив емирилиш асосан лойқаларнинг таркиби, ўлчамлари ва миқдорига, насос ишчи қисмларининг лойқалар билан таъсир муддатига, ишчи қисмлар тайѐрланган материалнинг хусусиятларига ҳамда насосларни эксплуатация қилиш шароитларига боғлиқлиги ҳақидаги маълумотлар келтирилган.

Насос станцияларини сув келтирувчи машинали каналлардаги тиндиргич иншоотининг ахамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хазратқулов Исломжон Обид ўғли
Yaratilgan vaqti:
2019-05-21 15:36:06
Мазкур ишда насос станциясига сув келтирувчи каналарда оқиб келадиган лойқа зарраларини гидромеханик жиҳозларга таъсирини, насос станциясига сув келтирувчи каналларда тиндиргичларга қўйиладиган талабларни,хамда тиндиргичларнинг жойлашган ўрни келтирилган.

Насос станцияларидан фойдаланиш, уларнинг фойдали иш коэффициентларининг камайиш сабаблари ва оқибатлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хазратқулов Исломжон Обид ўғли
Yaratilgan vaqti:
2019-05-21 15:34:59
Мазкур ишда насос станцияларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўллари, хамда насос станциялардан фойдаланиш кўрсаткичларининг ѐмонлашуви объектив ва субъектив омилларга боғлиқлиги келтирилган.

Оҳангарон сув омборидан фойдаланиш шароитларини яхшилаш чора-тадбирлари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қодиров Дилмурод Тохирович
Yaratilgan vaqti:
2019-05-21 15:31:39
Ушбу мақолада Оҳангарон сув омборидаги иншоотларнинг техник ҳолатини ўрганиш бўйича дала татқиқотлари натижаси келтирилган. Сув омбори иншоотларидаги камчиликлар аниқланиб, уларни тузатиш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқилган ва хулосалар берилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit