Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Разработка программного обеспечения – администрирование деятельности ресторана


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Маликов Мухаммад Маликович
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
BMTI
Sahifalar soni:
48
Yaratilgan vaqti:
2017-05-31 10:32:36
С развитием прогресса и компьютерного рынка программного обеспечения, во многих сферах жизни человечества появилась необходимость создания программного продукта способного сократить все человеческие затраты и усилия, а главное оперативно выдавать результат необходимый работнику, а также заменить большие объемы работы на легко выполняемые компьютерами работы. Одна из таких сфер – это ресторанное дело.

Texnologik o’lchashlar va asboblar fanidan modulli o’qitish tizimini yaratish (Suyuqlik va sochiluvchan moddalarning sathini o’lchash misolida)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Quvonov E.C.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
BMTI
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2017-05-31 10:26:25
Respublikamiz mustaqillikka erishgangan so`ng ishlab chikarishni qayta tashkil etish va unda xorijiy invistitsiyalarni jalb etish hamda zamonaviy texnologiyalarning kirib kelishi iqtisodiyotning barcha soxalarida, jumladan sanoat, ishlab chiqarish va ta`lim tizimlarini rivojlantirish hamda shakllantirishda yangi istiqbolarni ochib berdi. Bu borada ta`lim muassasalarida o`quv fanlari bo`yicha kafolatli va yaxlit ta`lim texnologiyalarini loyihalashtirish va ularni o`quv jarayonida qo`llash vazifalari belgilab berildi.

Нефт мойларини гидротозалаш жараёнини автоматлаштириш ва бошқариш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Пирназаров М.Т.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
BMTI
Sahifalar soni:
80
Yaratilgan vaqti:
2017-05-31 10:14:20
Ишлаб чиқариш жараёнларини ахборот коммуникация воситалари билан бошқариш техника тараққиётининг асосий йўналишларидан бири бўлиб, у ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, маҳсулот сифатини юқори даражага кўтариш, харажатларни камайтириш, ишлаб чиқариш хавфсизлигини таъминлаш ва атроф–муҳитни муҳофаза қилиш учун хизмат қиладиган асосий омиллардан бири ҳисобланади.

Қизилқумцемент оажда кринкер жараёнидаги айланма печ ва совутиш қурилмасини автоматлаштириш ва бошқариш мисолида


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Сотибов Отабек
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
BMTI
Sahifalar soni:
85
Yaratilgan vaqti:
2017-05-31 10:07:19
Замонавий таълим шароитида бўлажак мутахассисларда касбий билим, кўникма ва малакалар билан бир қаторда билимларни мустақил эгаллаш ва муаммони мустақил равишда ҳал этишда ижодий ёндашиш қобилиятлари ҳам шаклланиши муҳим ахамият касб этади. Ушбу хусусиятларни шакллантиришда таълим олувчиларнинг мустақил ва ижодий фикрлаш қобилиятларини ривожлантириш ва ўқув билув фаолиятини фаоллаштириш муҳим хисобланади. Шунинг учун ҳам бугунги кунда таълим олувчиларнинг ўқув-билиш фаолиятларини таъминловчи ва ривожлантирувчи фаол таълим методларини ўқув жараёнига жорий этиш асосий вазифалардан биридир. Таълим олувчиларни мустақил ва ижодий ёндошган ҳолда муаммоларни ечимини излаш, топиш ва мустақил қарор қабул қилиш қобилиятларини шакллантириш ва ривожлантиришга қаратилган фаол таълим методларидан фойдаланиш муҳим ҳисобланади.

Температурани ўлчовчи интеллектуал датчиклар сигналларини комютер ёрдамида тадқиқ қилиш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Отанапасов Шерзод
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
BMTI
Sahifalar soni:
85
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 16:00:41
Мазкур диссертация иши интеллектуал датчик сигналларини тадқиқ қилишга қаратилган бўлиб, бошқариш объекти сифатида ЭЛОУ қурилмаси танланган. Жараённинг тўла таҳлили асосида тизимдаги параметрларни автоматик ростлашнинг структуравий схемалари, объектнинг модели ҳамда замонавий дастурлаш тиллари асосида жараённинг дастурий таъминоти ишлаб чиқилган. ЭЛОУ қурилмасида температура ўзгаришларини назорат қилувчи, сигналларни рақамли, аналогли кўринишга ўтказувчи интелектуал датчикларнинг характеристикалари, модуллари батафсил ёритилган. Қурилмада, температура ўзгаришларини вақт давомийлиги бўйича аниқлаш имкониятини берувчи комплексли дастурий таъминот яратилган.

Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.U. Usmonov.
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TOSHKENT
Sahifalar soni:
128
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 14:02:42
O‘quv qo‘llanmada ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish asoslari, avtomatik sistemalar to‘g‘risida umumiy ma’lumot, avtomatik rostlagichlar, ijro etuvchi mexanizmlar va rostlovchi organlar hamda sistemalarning analizi to‘liq yoritilgan.

Когон магистрал газқувурлари корхонасининг электр юритмаларини модернизация қилиш орқали энергия самарадорликни ошириш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Гадоев Умар Иззатовичнинг
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
БМТИ
Sahifalar soni:
95
Yaratilgan vaqti:
2017-05-25 15:08:50
Ушбу магистрлик диссертацияси иши Когон магистрал газқувурлари корхонасининг электр юритмаларини модернизация қилиш орқали энергия самарадорликни ошириш ҳамда электр юритмаларни илмий текширишлар асосида тадқиқ этиб, ассинхирон двигателнинг электр қурулмаларнинг иқтисодий ва техник кўрсаткичларини ўрганган ҳолда, ассинхирон двигателнинг электр қурулмаларининг иқтисодий ва техник кўрсаткичларини такомиллаштириш усуллари ишлаб чиқилган.

Автоматлаштирилган электр юритма


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Boltayev Islom
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-25 14:36:58
Электр машиналари бажариладиган иш вазифасига кўра икки турга бўлинади. Биринчи вазифаси – механик энергиясини электр энергияга айлантириш. Бу машиналар электр генератори дейилади. генераторларни ҳаракатга келтирадиган бирламчи механик энергия манбаи бўлиб, газ турбинлари, ички енув двигателлари (масалан, дизель) хизмат қилади. генераторлар асосан электр станцияларида ишлатилади. Электр машиналарининг иккинчи иш вазифаси - электр энергиясини механик энергияси айлантириш. Бундай машиналар двигателлар (моторлар) дейилади. Двигателлар электр энергиясини механик энергияга айлантиради. Электр двигателлари халқ хўжалигининг деярли ҳамма соҳаларида кенг қўлланилади.

Технологик жараёнлар ва қурилмалар фанидан “ректификация жараёни ва ректификацион калоннанинг тузилиши ва ишлаши” мавзусини ўқитишда илғор педагогик технологияларни қўллаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хушвахтов Б.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
БМТИ
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2017-05-24 14:25:11
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг 2015 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ҳамда 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларга бағишланган «Бош мақсадимиз – мавжуд қийинчиликларга қарамасдан, олиб бораётган ислоҳотларни, иқтисодиётимизда таркибий ўзгаришларни изчил давом эттириш, хусусий мулкчилик, кичик бизнес ва тадбиркорликка янада кенг йўл очиб бериш ҳисобидан олдинга юришдир» маърузаларида таълим соҳасидаги қуйидагича маълумотларни кўрар эканмиз, бугунги кунда жонажон республикамизда таълимга эътибор ҳар қачонгидар юқори эканлигини билишимиз мумкин.

Benzin olish texnologik jarayonini avtomatlashtirish.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xudoyberdiyev I.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
БМТИ
Sahifalar soni:
77
Yaratilgan vaqti:
2017-05-24 14:07:49
Дастур таркибий ўзгаришларни изчил таъминлаш, ишлаб чиқаришни модернизация ва диверсификация қилиш, барқарор иқтисодий ўсиш локомотивлари бўлишга қодир юқори технологияли саноат тармоқларини янада ривожлантириш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг энергия сарфи, моддий ва меҳнат харажатларини камайтириш бўйича мавжуд захиралардан янада тўлиқ фойдаланиш, шунингдек, жаҳон бозорида талаб барқарор бўлган рақобатбардош тайёр товарлар ва ярим фабрикатлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, бунинг учун хорижий инвестицияларни, жумладан, етакчи хорижий компаниялар билан биргаликда қўшма корхоналар ташкил этиш орқали фаол жалб қилиш мақсадида қабул қилинди.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit