Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Adobe flash дастури ёрдамида ўқув мультимeдиа воситаларини яратиш тeхнологиялари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xaitbayeva Z.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 14:10:54
Бакалаврият босқичидаги талабаларга “Adobe flash дастури ёрдамида ўқув мультимeдиа воситаларини яратиш тeхнологиялари ” фанини ўрганишдан асосий мақсад – талабаларнинг илмий-техникавий дунёқарашини шакллантириш ва замонавий техника воситалари билан танишиш ва ундан фойдаланишга замин яратишдан иборат.

Simvollar. Harakat animatsiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qodirova O.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 14:09:32
1. Simvollar va ularning turlari 2. Animatsiyalangan va static simvollarni yaratish 3. Simvollarni tahrirlash. 4. Harakat animatsiyasiva ularni yaratish

Adobe Photoshop grafik redactor va o’quv jarayonida uning imkonyatlari.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jabborova N.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 14:07:56
1. Adobe Photoshop dasturning ish kurollari 2. Soha tanlash. 3. Rasm taxrirlash.

Kasbiy ta’lim metodikasining nazariy asoslari.Yoshlarni kasbga tayyorlashning yangi mazmuni


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Allomova Sh.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 14:06:02
1. Ta’lim to'g'risidagi qonun, kadrlar tayyorlash milliy dasturi, 2. Kasb-talimi metodikasi” fanini oqitishga qo'yiladigan talablar 3. Kasbga yo’naltirishning asоsiy prinsiplari va qirralari.

Talabalarning o’quv faoliyati. O’quv faoliyat tuzilmasi.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Hayitbaeva D.Q.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 14:03:01
1. O’quv faoliyat tushunchasi. 2. O’quv faoliyatning vositalari. 3. O’quv faoliyatning mahsuli va natijasi. 4. O’quv faoliyati bosqichlari. 5. O’quv masalasi.

O’rta mahsus, kasb-hunar o’quv yurtlarida o’qitishning тashkiliy shakllarini o’rganish. Kasbiy ta’lim mеtоdikasining nazariy asоslari.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdullayeva N.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 13:07:30
O’rta maxsus, kasb-hunar o’quv yurtlarida o’qitishning tashkiliyshakllari. Kasbiy ta’lim mеtоdikasining nazariy asоslari.

Transport masalasining boshlang’ich bazis rejasini topish usullari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yusupov Firnafas
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 13:04:18
Keyingi yillarda amaliy dasturchilarga juda ko’p integratsion dastur muhitlari taklif etilyapti.Bu muhitlar u yoki bu imkoniyatlari bilan bir-biridan farqlanadi. Aksariyat dasturlashtirish muhitlarining fundamental asosi c++ tiliga borib taqaladi. C++ tili B.Straustrup tomonidan yaratilgan. C++ standarti ayni vaqtda ISO-International Standards Organizatsion (Standartlash bo’yicha xalqaro tashkilot)standarti deb ham nomlanadi. Vaqt o’tishi bilan dasturchilar oldiga qo’yilgan masalalar o’zgarib boryapti. Bundan yigirma yil oldin dasturlar kata hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlash uchun tuzilar edi. Bunda dasturni yozuvchi ham foydalanuvchisi ham kompyuter sohasi bo’yicha talab etilardi. Hozirda esa ko’pgina o’zgarishlar ro’y berdi. Kompyuter odamlar tomonidan uni chuqur o’rganish vositasi emas, ko’proq o’zlarining oldilariga qo’yilgan,o’zlarining ishlariga tegishli bo’lgan muammolarni yechish vositasi bo’lib qoldi.

Issiqlik mashinasining foydali ish koeffitsiyentini topish” dasturini yaratish. Bajardi: 912-15 guruh talabasi Romanov Otanazar Ilmiy rahbar:


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Aliyev Oybek
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 13:02:03
Keyingi yillarda amaliy dasturchilarga juda ko’p integratsion dastur muhitlari taklif etilyapti.Bu muhitlar u yoki bu imkoniyatlari bilan bir-biridan farqlanadi. Aksariyat dasturlashtirish muhitlarining fundamental asosi c++ tiliga borib taqaladi. C++ tili B.Straustrup tomonidan yaratilgan. C++ standarti ayni vaqtda ISO-International Standards Organizatsion (Standartlash bo’yicha xalqaro tashkilot)standarti deb ham nomlanadi.

Yorug’lik intensivlikni aniqlovchi dastur yaratish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Aliyev Oybek
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 12:58:42
Bizning оldimizda algоritmlarni EHM tushunadigan tilda yozish masalasi turadi, buning uchun maхsus algоritmik tillar mavjud. EHM paydо bo’lganidan bеri juda ko’plab algоritmik tillar yaratilgan. Ularni shartli ravishda uch tipga ajratish mumkin: - Quyi darajadagi prоgrammalash tillari (mashina tillari) - O’rta darajadagi prоgrammalash tillari - Yuqоri bоsqichli prоgrammalash tillari Quyi darajadagi prоgrammalash tillarida buyruqlar va amallar ma’lum kоdlar (raqamlar) bilan ifоdalangan bo’lib, ular EHM qurilmalari adrеslari bilan bеvоsita ishlashga mo’ljallangan va mashina tili dеb ham yuritiladi.

Berilgan jismning ko`rsatilgan suyuqlikdagi holatini aniqlovchi dasturiy ta`minot yaratish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Aliyev Oybek
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 12:56:19
Axborot texnologiyalarining takomillashtirilishi jamiyatni axborotlashtirishda muhim omil hisoblnadi. Ma’lumki, axborot texnologiyalari informatika qonun – qoidalari asosida takomillashtiriladi. Texnologiya so'zi grekchadan tarjima qilinganda san'at, ustalik, malaka ma'nosini anglatadi. Texnikada texnologiya deganda ma'lum kerakli material mahsulotni hosil qilish uchun usullar, metodlar va vositalar yig'indisidan foydalanadigan jarayon tushuniladi. Texnologiya ob'ektining dastlabki, boshlang'ich holatini o'zgartirib, yangi, oldindan belgilangan talabga javob beradigan holatga keltiradi. Misol uchun sutdan turli texnologiyalar orqali qatiq, tvorog, smetana, yog' va boshqa sut mahsulotlarini olish mumkin. Agar boshlang'ich xom ashyo sifatida axborot olinsa, ushbu axborotga ishlov berish natijasida axborot mahsulotinigina olish mumkin. Ushbu holda ham "texnologiya" tushunchasining ma'nosi saqlanib qolinadi. Faqat unga "axborot" so'zini qo'shish mumkin.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit