Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Tasviriy san’at va uni o‘qitish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
B.N.ORIPOV
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Toshkent - «ILM ZIYO»
Sahifalar soni:
182
UDK raqami:
372.874(075)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-15 14:12:53
Mazkur qo‘llanma kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, 5 bobdan iborat. Qo‘llanma qulay, sodda, ravon tilda bayon etilgan bo‘lib, o‘quvchilarning foydalanishlari uchun juda qulay.

Rastr tasvirlarni tahrirlash


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
SH.A. NAZIROV, F.M. NURALIYEV, M.A. TILLAYEVA
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Toshkent - «ILM ZIYO»
Sahifalar soni:
127
UDK raqami:
004(075)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-15 14:02:03
Ushbu o‘quv qo‘llanma kompyuter grafikasining kelib chiqishi, uning asosiy atamalari, rang modellari, kompozitsiyali tasvirlarni yaratish, grafik dasturlar bilan ishlash bilimlarini takomillashtirish, ularni amaliyotda ishlatish kabi tushun- chalarni o‘z ichiga oladi. Qo‘llanma o‘quvchilarni hozirda rastrli grafika bilan ishlash uchun zarur bo‘lgan bilimlar bilan tanishtiradi.

Plastik anatomiya


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
B.B. BOYMETOV, M.S. TOLIPOV, S.S. AZIMOV
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Toshkent - «ILM ZIYO»
Sahifalar soni:
196
UDK raqami:
Toshkent - «ILM ZIYO»
Yaratilgan vaqti:
2017-03-15 12:03:53
Ushbu o‘quv qo'lanma kasb-hunar kollejlari o‘quvchilariga mo‘ljal- langan. O‘quv qo‘lanmada tasviriy san’atning asoslaridan biri bo‘lmish plastik anatomiya haqida ma’lumot berilgan. Xususan, plastik anatomiya- ning vujudga kelish tarixi, odam tayanch organlari sistemasi, suyak va bo‘g‘imlarning birlashuvi, muskullar sistemasi, yuzning ayrim bo‘laklari, tana qismlarining sathi va nisbatlari batafsil bayon etilgan. Shuningdek, o‘quv qo‘llanmada skeletning biriktiruvchi roli, uning qismlarining fazoda harakatlanishi, muskul massivlari harakatida gavdaning turli qismlaridagi o‘zgarishlari va uning plastikasiga anatomik elementlarning ta’siri keltirilgan. Kitobdan «Tasviriy san’at» bakalavr yo‘nalishi talabalari hamda shu sohaga aloqador bo‘lgan barcha mutaxassislar foydalanishi mumkin.

Natyurmortlar rasmi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Hasanova Gulshan
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-02-17 12:42:17
Rang-tasvir — tasviriy sanʼat turi; biror qattiq yuzada rangli ashyolarda, Mas, boʻyoqlar yordamida yaratiladigan badiiy asar. R. voqelikni badiiy tasvirlash va talqin qilish; tomoshabin fikri va tuygʻulariga taʼsir etishning muhim vositasi; muhim ijtimoiy mazmun va rang-barang gʻoyaviy vazifalarga ega. R. asarining goyaviy mazmuni uning mavzu va syujetida mujassamlashadi, syujetni rassom R.ning ifoda vositalari (kompozitsiya, racm, rang , ritm va h.k.) orqali roʻyobga chiqaradi. P. acaplari asos (maxsus ishlov berilgan mato, yogʻoch, qogʻoz, karton, shisha, metall va h.k.), rang qatlami (moyboʻyoq, guash, tempera, akvarel, rangli shisha, rangli tosh va h.k.), ayrim hollarda uni saqlash uchun ustidan berilgan yupqa lok qatlamidan iborat boʻladi. R.ning muhim tasviriy va taʼsir vositasi — rang (kolorit). Rang orqali rassom borliq yoki xayoliy dunyoni koʻrinarli shakllarda tasvirlaydi, makonning cheksizligini, undagi narsalarning rang-barangligini, moddiyligini hajm va fakturasini koʻrsatishi, harakat, inson ruhiyatidagi oʻzgarishlar, murakkab hissiy kechinmalar, oʻyxayollarni aks ettirishi mumkin.

Муҳандислик графикаси фанидан талабанинг ўзлаштирган билимини кўника ва малакага айлантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Халимов М.
Yaratilgan vaqti:
2017-02-02 13:17:25
Мақолада талабанинг муҳандислик графикаси фанидан ўзлаштирган билимини кўника ва малакага айлантириш муаммолари таҳлил қилинган.

Инсон қиёфасини мойбўёқда ишлашга ўргатиш усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Толипов Н.
Yaratilgan vaqti:
2017-02-02 13:13:01
Инсон қиёфасини мойбўёқда ишлашга ўргатиш усуллари

Миллий сўзана иштирокидаги натюрморт композициясини ишлаш мавзусида


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мўминова М.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-02-02 13:08:54
1997 йилнинг 29 августида Ўзбекистон республикаси олий мажлисининг IX сессиясида қабул қилинган “таълим тўғрисида”ги қонун ҳамда “кадрлар тайёрлаш миллий дастури”1 ёш авлодни ҳар томонлама баркамол қилиб тарбиялашда эстетик тарбиянинг таркибидаги тасвирий санъатнинг аҳамиятига катта эътибор қаратилган. зеро, президент И.А.Каримов таъкидлаганидек, “ўзирги кунда миллий маънавиятимиз ривожини тасвирий санъат намуналарисиз тасаввур этиб бўлмайди

Бўлажак чизмачилик ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантиришнинг илмий-назария асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Муслимов Шерзод Назруллаевич
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2017-02-02 12:55:06
Магистрлик диссертация ишида бўлажак чизмачилик ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантиришнинг илмий-назария асослари ёритилган.

Чизмачилик дарсларида талабаларни график таълимга ўқитиш методикаси (олий таълим мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хусанова Гулбахор Абдуллаевна
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2017-02-02 12:53:01
Магистрлик диссертация ишида олий таълим муассасаларида чизмачилик дарсларида талабаларни график таълимга ўқитиш методикаси ёритилган.

Геометрик ва проекцион чизмачилик бўйича жорий ва оралиқ назорат ишларининг вариантлар ишланмаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдураҳмонова Зилола Мамаражаб қизи
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2017-02-02 12:47:42
Битирув малакавий иши Чизмачилик фанининг "Геометрик ва проекцион чизмачилик" бўлими бўйича жорий ва оралиқ назорат ишларининг вариантлар ишланмасини ишлаб чиқишга бағишланган бўлиб, битирув малакавий ишда жорий ва оралиқ назоарт ишига ажратилагн баҳолаш тизими, топшириқлар ишланмаси келтирилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit