Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Методы обучения рисованию и изобразительному искусству


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдуллаев Уктамжон Эргашевич
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 10:14:48
Педагогическое мастерство приходит не сразу, а в процессе еже-дневного кропотливого труда. Учителю необходимо постоянно работать над собой, овладевать новыми методиками, изучать передовой опыт. Преподавание становится искусством, когда педагог проявляет интуицию, умеет перестроить учебный процесс в связи с неожиданно возникшей ситуацией, творчески подходит к делу.

Badiiy asar tahlili va unga qo‘yilgan talablar


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Umarova Diyora
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamDU
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 10:01:55
D.Umarova tomonidan yozilgan BMI mavzusi 2 ta bob, internet ma’lumotlari, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar, ilovalardan iborat. Bitiruv malakaviy ishida mavzuni dolzarbligi va maqsad vazifasi, ishning yangiligi, amaliy ahamiyati, metodologik asoslari asosida ilmiy tahlil qilib berilgan. Bitiruv malakaviy ishida asosan badiiy asar tahlili va unga qo‘yilgan talablar hamda rassomlarning asarlari to’liq tahlil qilib o’rganilgan.

XX asr O’zbekiston tasviriy san’atida portret janri


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Miliyev Sanjar
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamDU
Sahifalar soni:
37
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 08:37:17
S.Meliyev tomonidan yozilgan BMI mavzusi 2 ta bob, internet ma’lumotlari, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar, ilovalardan iborat. Bitiruv malakaviy ishida mavzuni dolzarbligi va maqsad vazifasi, ishning yangiligi, amaliy ahamiyati, metodologik asoslari asosida ilmiy tahlil qilib berilgan. Bitiruv malakaviy ishida asosan XX asrning birinchi yarmi O’zbekiston san’atida portret janri haqida to’liq tahlil qilib o’rganilgan.

Nmangan viloyati maxobatli rang tasviri R.Yo'ldashev, X.Yo'ldashev hayoti va ijodi 1980-2015 yillar


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jumayeva nozimaxon
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamDU
Sahifalar soni:
94
Yaratilgan vaqti:
2017-06-16 11:30:27
N. Jumaboyeva tomonidan yozilgan BMI mavzusi 3 ta bobbdan iborat, ular xorijiy manbaalar, internet ma’lumotlari, xulosa, foydalangan adabiyotlar ilovalardan iborat. Bitiruv malakaviy ishida mavzuni dolzarbligi va maqsad vazifasi, ishning yangililigi, amaliy axamiyati, metodologik asoslar, asosida ilmiy taxlil qilib berilgan. Bitiruv malakaviy ishida asosan Namangan viloyatidagi mahobatli rang tasvir san’ati taxlil qilib o’rganilgan va shular asosida mahobatli san’at ishlarini yaratgan.

O’quvchilarga mehnat ta’limi va tarbiyasi berishda maktab, oila va mahallaning o’rni


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Aliyeva F. (Ilmiy rah. Eshniyozov O).
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2017-06-06 08:08:23
O’quvchilarni hayotga taryorlash, mehnat ta’limi va tarbiyasi berishda maktab, oila va mahalla hamkorligining nechog’li ahamiyatli ekanligini isbotlab berish.

Boshlang‘ich sinflarda tabiat mavzusiga bag‘ishlangan insholarni tashkil etish metodikasi.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G‘ulomova O. (Ilmiy rah. Hazratqulov M)
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
51
Yaratilgan vaqti:
2017-06-02 17:22:20
Savod o’rgatish mashg’ulotlarida va unga ma’lum bir o‘zgartirishlar kiritishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samarali usullarini shakllantirish, insho yozish orqali o’quvchilarning aqliy va ijodiy faolligini oshirishbitiruv malakaviy ishi mavzusi bo‘yicha olib borayotgan tadqiqot ishimizning maqsadi hisoblanadi.

Rangtasvirda «Samarkand turizim shaxri» mavzusida kompozisiya ishlash va uni tavsiflash


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xasanova M. (Ilmiy rah. Jurayev X).
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2017-06-02 17:19:57
"Рангтасвирда «Самарканд туризим шахри» мавзусида композиция ишлаш ва уни тавсифлашни урганиш. Vazifalari: mavzuli rasm chizish qonuniyatini o’rganish,Mavzuli rasm chizishning tarixiy taraqqiyotini aniqlashMavzuli rasm chizishning ahamiyatini ochib berish Mavzuli rasm chizishning o’ziga xos tomonlarini yoritish Mavzuli rasm chizish hamda o’qitishning turli usullarida dars ishlanmalarini tayyorlash. "

Rangtasvir mashgulotlarida I.I.Shishkinning «Bug’doyzor» asaridan nusxa ko’chirish metodikasi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xakimov M. (Ilmiy rah. Irgashev D).
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2017-06-02 17:18:12
"Kasb-hunar kollejlarining rangtasvir mashgulotlarida rassom asarlaridan nusxa kuchirish ishlarini takomillashtirish.

O‘quvchilarda naqqoshlik kompozitsiyasi tuzish yo‘llarini o‘rgatish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ч.Қодирова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
QarshiDU
Sahifalar soni:
49
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 17:15:04
O‘zbekiston Respublikasi «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da inson, uning har tomonlama uyg‘un kamol topishi va faravonligi, shaxs manfaatlarini ro‘yobga chiqarishning sharoitlarini va ta’sirchan mexanizmlarini yaratish, eskirgan tafakkur va ijtimoiy xulq-atvorning andozalarni o‘zgartirish.

Tasviriy va amaliy san’atni o’qitishda rangshunoslikning o’ziga xos xususiyatlari.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Shavqiyev E.
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 16:37:57
Ushbu maqolada rangshunoslik masalalariga oid muhim ma'lumotlar berilgan. Bunda O'zbek xalqining asrlar osha foydalanib, o'rganilib kelayotgan milliy madaniyati ananalari, me'moriy obidalarining ranglariga izoxlar bor. Ularning yaratilishi, timsollari, mazmuni ma'nosi, shuningdek rangshunoslikdagi ifodasi sifatida bayon etilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit