Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

O’quvchilarga mehnat ta’limi va tarbiyasi berishda maktab, oila va mahallaning o’rni


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Aliyeva F. (Ilmiy rah. Eshniyozov O).
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2017-06-06 08:08:23
O’quvchilarni hayotga taryorlash, mehnat ta’limi va tarbiyasi berishda maktab, oila va mahalla hamkorligining nechog’li ahamiyatli ekanligini isbotlab berish.

Boshlang‘ich sinflarda tabiat mavzusiga bag‘ishlangan insholarni tashkil etish metodikasi.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G‘ulomova O. (Ilmiy rah. Hazratqulov M)
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
51
Yaratilgan vaqti:
2017-06-02 17:22:20
Savod o’rgatish mashg’ulotlarida va unga ma’lum bir o‘zgartirishlar kiritishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samarali usullarini shakllantirish, insho yozish orqali o’quvchilarning aqliy va ijodiy faolligini oshirishbitiruv malakaviy ishi mavzusi bo‘yicha olib borayotgan tadqiqot ishimizning maqsadi hisoblanadi.

Rangtasvirda «Samarkand turizim shaxri» mavzusida kompozisiya ishlash va uni tavsiflash


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xasanova M. (Ilmiy rah. Jurayev X).
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2017-06-02 17:19:57
"Рангтасвирда «Самарканд туризим шахри» мавзусида композиция ишлаш ва уни тавсифлашни урганиш. Vazifalari: mavzuli rasm chizish qonuniyatini o’rganish,Mavzuli rasm chizishning tarixiy taraqqiyotini aniqlashMavzuli rasm chizishning ahamiyatini ochib berish Mavzuli rasm chizishning o’ziga xos tomonlarini yoritish Mavzuli rasm chizish hamda o’qitishning turli usullarida dars ishlanmalarini tayyorlash. "

Rangtasvir mashgulotlarida I.I.Shishkinning «Bug’doyzor» asaridan nusxa ko’chirish metodikasi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xakimov M. (Ilmiy rah. Irgashev D).
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2017-06-02 17:18:12
"Kasb-hunar kollejlarining rangtasvir mashgulotlarida rassom asarlaridan nusxa kuchirish ishlarini takomillashtirish.

O‘quvchilarda naqqoshlik kompozitsiyasi tuzish yo‘llarini o‘rgatish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ч.Қодирова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
QarshiDU
Sahifalar soni:
49
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 17:15:04
O‘zbekiston Respublikasi «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da inson, uning har tomonlama uyg‘un kamol topishi va faravonligi, shaxs manfaatlarini ro‘yobga chiqarishning sharoitlarini va ta’sirchan mexanizmlarini yaratish, eskirgan tafakkur va ijtimoiy xulq-atvorning andozalarni o‘zgartirish.

Tasviriy va amaliy san’atni o’qitishda rangshunoslikning o’ziga xos xususiyatlari.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Shavqiyev E.
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 16:37:57
Ushbu maqolada rangshunoslik masalalariga oid muhim ma'lumotlar berilgan. Bunda O'zbek xalqining asrlar osha foydalanib, o'rganilib kelayotgan milliy madaniyati ananalari, me'moriy obidalarining ranglariga izoxlar bor. Ularning yaratilishi, timsollari, mazmuni ma'nosi, shuningdek rangshunoslikdagi ifodasi sifatida bayon etilgan.

Muloqot va uning turlari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Alisherova Z. (Ilmiy rah. Gadauev A).
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 16:01:21
Hаmkоrlikdаgi fаоliyatdа zаruriyat tufаyli insоn bоshqа kishilаr bilаn birlаshishi, ulаr bilаn munоsаbаtgа kirishishi, аlоqа o’rnаtishi, o’zаrо tushunishgа erishishi vа kеrаkli аxbоrtni оlishi, shungа mоs jаvоbni bеrishi kеrаk. Bundа mulоqоt fаоliyatning bir tоmоni, uning аxbоrоt аspеkti – kоmmunikаsiya sifаtidа nаmоyon bo’lаdi.

Nazariy mexanika fanidan 8-mustaqil ish topshiriqlari va ularni bajarish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 14:51:54
"Mazkur uslubiy qo’llanma mexanika ta’lim yo’nalishida tahsil olayotgan talabalar mustaqil ishlarini tashkil etish, topshiriqlar va ularni bajarish bo’yicha me’yoriy hujjat sifatida amal qiladi. Uslubiy qo’llanma Mexanika kafedrasi professor-o’qituvchilari, magistrant va talabalarga mo’ljallangan"

Mehnat va kasb ta’limini o’qitish metodikasi fanidan referat va kurs ishlarini bajarish bo’yicha uslubiy tavsiyalar


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 14:50:31
O’zbekiston respublikasi mustaqillikka erishgach, ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotning barcha sohalarida turli xil islohatlar amalga oshirildi. Davlatning kelajak ravnaqini belgilaydigan yoshlar ta’lim – tarbiyasi ham uzluksiz ravishda tashkil etiladigan bo’ldi. Uzluksiz ta’lim tizimining barcha bosqichlarida, jumladan oliy va o’rta maxsus ta’lim tizimida ham tubdan shaklan va mazmunan yangilanishlar amalga oshirildi

Ўқувчиларнинг рамзийликка оид билимларини ривожлантириш.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 14:49:27
"Ушбу методик қўлланмада касб-ҳунар коллежларидаги наққошлик санъати дарсларида ўқувчиларнинг рамзийликка оид билимларини ривожлантириш методикаси хақида баѐн этилган. Наққошлик санъатини ўтиш жараѐнида зарур бўлган саволномалар, таянч тушунчалар, тестлар,кўргазма қуроллар,фойдаланиш учун адабиѐтлар рўйхати берилган. Методик қўлланма касб-ҳунар коллежлари ўқувчилари, санъатшунослар, меъморлар, усталар, магистрантлар, аспирантлар, мактаб ва касб-ҳунар коллежи ўқувчилари, саѐҳатчилар ҳамда маънавий меросларга қизиқувчи китобхонлар учун мўлжаланган."
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit