Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

ХХ асрнинг сўнги чорагида Ўзбекистонда аньанавий қўшиқчилик санъати


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мирабдуллаев М.М
Yaratilgan vaqti:
2017-11-25 11:59:11
Маьлумки, Ўзбекистонда қўшиқчилик доимо икки йўналишда ривожланиб келган: Биринчиси, оғзаки аньанадаги устозона профессионал йўналиш бўлиб, унга мақом қўшиқчилиги, катта ашулачилик, достончилик ёки бахшичилик қўшиқчилиги киради. Булар ҳамиша устоз-шогирд услубида асрлар давомида ривожланиб келган. Иккинчи йўналиш оммавий йўналиш бўлиб, яллачилик, лапар хамда замон талабидан келиб чиқиб яратилган маиший мавзудаги қўшиқлар хисобланади.

Педагогическая культура и развитие личности


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдуллаев Ў
Yaratilgan vaqti:
2017-11-25 11:18:04
В статье освещается о вопросе формирования высокой педагогической культуры преподавателя, которая является важным фактором процесса обучения.

Mustaqillik davri O’zbekiston tasviriy san’atida Namanganlik rassomlar ijodining badiiy-uslubiy va kasbiy prinsiplari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Suyarov N
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
110
Yaratilgan vaqti:
2017-11-25 10:44:47
O’zbekistonda tasviriy san’at va dizayn san’atiga oid asosiy adabiyotlar va monografiyalardan foydalangan holda Zamonaviy dizayn san’ati bo’yicha o’rganilgan bir qator monagrafiyalari va alohida ajratib olingan manbalar ilmiy tadqiqot ishining asosiy obyekti hisoblanadi. Dizaynning tarixiy shakllanish va rivojlanish bosqichlari, o’sha davr muhitiga mos buyumlar dizayni. Temuriylar davrida dizayn san’ati. O’zbekistonda zamonaviy dizayn san`atining rivojlanishi, bugungi taraqqiyot davrida dizayn san’atining o’rni va ahamiyati. Milliylikning dizayn san’atidagi zamonaviy talablarini yoritish.

Zamonaviy dizayn san’ati va unga qo’yiladigan talablari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Soliyev A
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
136
Yaratilgan vaqti:
2017-11-25 10:26:38
Mustaqil O’zbekistonning kelajagi bo’lgan yosh avlodni tarbiyalash, ular ongida milliy istiqlol tafakkurini va vatanparvarlik g’oyalarini shakllantirishda Tasviriy san’at fanining o’rni va imkoniyatlari cheksizdir. Mavjud ta’lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, uni zamon talablari darajasiga ko’tarish milliy kadrlar tayyorlashning yangi tizimini, barkamol avlodni voyaga yetkazish to’g’risidagi farmon va “Ta’lim to’g’risida” gi qonun va kadrlar tayyorlash bo’yicha milliy dasturning negizini tashkil qiladi. Zamonaviy dizayn san’atining maqsadi, yaratilayotgan san’at asarlaridan tortib qurilayotgan ko’cha, xiyobon, binolarni badiiy bezash uslublarini yosh avlodga etkazish va ma’naviy yuksak badiiy did egasi qilib tarbiyalash maqsad va vazifasi deb biladi.

Oliy pedagogik ta’limda tasviriy san’at darslarini tashkil etishning ilmiy nazariy va metodik asoslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sharipjonov M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
100
Yaratilgan vaqti:
2017-11-25 10:22:19
Oliy ta’lim tizimida bo’lajak rassom-o’qituvchilarning amaliy-ijodiy tayyorgarligini ta’lim mazmunini modernizatsiyalash, nazariy va metodik jihatdan faollashtirish asosida takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslarini ishlab chiqish hamda tajribaviy asoslash. 1. Oliy ta’lim tizimida bo’lajak tasviriy san’at o’qituvchilarilanining professional tayyorgarligining nazariy va amaliy holatini o’rganish va baholash; 2. Oliy pedagogik ta’limda tasviriy san’at darslarini tashkil etishning ilmiy nazariy va metodik asoslari bo’yicha talabalarning amaliy ijodiy tayyorgarlik mazmunini hozirgi zamon talablari asosida ishlab chiqish; 3. Talabalanining nazariy va amaliy mashg’ulotlarda ta’lim olish layohati o'rganilib, uning modelini ishlab chiqish;

Rishton kullolchilik san`atida milliylik va zamonaviylik


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdullaev A
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
100
Yaratilgan vaqti:
2017-11-25 10:19:47
Rishton kulolchilik san`ati o`zbek xalq amaliy san`atning ajralmas bir qismi bo`lib, o`zining avloddan-avlodga o`tib kelayotgan qadimiy uslub va milliy an`analarini saqlabgina qolmasdan unga zamonaviylik bag’sh etgani bilan ham unga qiziqish katta hisoblanadi. Bundan tashqari o`zbek turizmini rivojlantirishda, jumladan, Farg’ona vodiysiga xorijlik sayyoxlarni jalb etishda Rishton kulolchilik san`atining o`ziga xosligi ham katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu kulolchilik san`atining o`ziga xosligi, uning etakchi vakillari, ishlash texnologiyasi to`liq o`rganish maqsad qilib olindi. Rishton kulolchilik san`ati va uning paydo bo`lishi tarixi, asarlardan asrlarga o`tib kelayotgan an`anaviy ustoz-shogird maktabi, mashxur usta-kulollarning tajribalari va ularni bugungi kundagi ahamiyati, zamonaviy maktab yaratgan mashxur usta-kullollar va kulolchilik san`atini Rishtonda rivojlanishiga ijobiy va salbiy ta`sir etgan tarixiy, siyosiy, ijtimoiy jarayonlar bo`lib, ilk paydo bo`lgan vaqtdan to hozirga qadar bo`lgan jarayonni o`zida aks ettirgan davlat xujjatlari, gazeta, jurnal materiallari tadqiqot predmeti bo`lib xizmat qiladi.

Tasviriy san’at asarlarini badiiy tahlil qilishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.Bo‘riyev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
QarshiDU
Sahifalar soni:
70
Yaratilgan vaqti:
2017-11-11 14:05:38
O‘zbekistonning mustaqil taraqqiyoti yillarida shu narsa aniq isbotini topdiki, ozod va faravon hayotni barpo etishning asosiy omillaridan biri barqarorlikdir.

Umumiy o‘rta ta’lim maktablari tasviriy san’at darslarida o‘quvchilarga “Kuz manzarasi” mavzusini o‘rgatish uslubiyoti


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.Xudoyberdiyeva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
QarshiDU
Sahifalar soni:
43
Yaratilgan vaqti:
2017-11-11 13:48:01
Ijtimoiy ong shakllaridan biri - san’at-tabiat va jamiyatda bo‘lgan, bo‘layotgan va bo‘ladigan voqea-hodisalarni badiiy tasvirlarda ifodadanishidir.

Чизма геометрия (Перспектива)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Т.Астанов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
QarshDU
Sahifalar soni:
26
Yaratilgan vaqti:
2017-11-10 12:31:44
Перспектива – изображение, построенное на основе центрального проецирования. Такие изображения более наглядны по сравнению с аксонометричес кими.

Tasviriy san’at tarixi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.O. Mirzayev
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
AnDU
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2017-10-18 11:45:28
San'at juda qadim zamonlarda, mеhnat jarayonining taraqqiyoti natijasida paydo bo`ldi, Mеhnat jarayonida inson tafakkuri kamol topdi, go`zallik xissi ortdi, voqеlikdagi go`zallik qulaylik va foydalilik tushunchalari kеngaydi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit