Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Rangtasvirda «Samarkand turizim shaxri» mavzusida kompozisiya ishlash va uni tavsiflash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xasanova M. (Ilmiy rah. Jurayev X).
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2017-06-02 17:19:57
Tasviriy san’at predmeti олий таълим тасвирий санъат ва мухандислик графикаси йуналишлари, kasb - hunar ta’limi va umumiy o’rta ta’lim fanlari orasida o’quvchilarni ma’naviy sog’lom, komil insonlar bo’lib yetishishlarida keng imkoniyatlarga ega "

Rangtasvir mashgulotlarida I.I.Shishkinning «Bug’doyzor» asaridan nusxa ko’chirish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xakimov M. (Ilmiy rah. Irgashev D).
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2017-06-02 17:18:12
"Kasb-hunar kollejlarining rangtasvir mashgulotlarida rassom asarlaridan nusxa kuchirish ishlarini takomillashtirish.

O‘quvchilarda naqqoshlik kompozitsiyasi tuzish yo‘llarini o‘rgatish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ч.Қодирова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
QarshiDU
Sahifalar soni:
49
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 17:15:04
O‘zbekiston Respublikasi «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da inson, uning har tomonlama uyg‘un kamol topishi va faravonligi, shaxs manfaatlarini ro‘yobga chiqarishning sharoitlarini va ta’sirchan mexanizmlarini yaratish, eskirgan tafakkur va ijtimoiy xulq-atvorning andozalarni o‘zgartirish.

Tasviriy va amaliy san’atni o’qitishda rangshunoslikning o’ziga xos xususiyatlari.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Shavqiyev E.
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 16:37:57
Ushbu maqolada rangshunoslik masalalariga oid muhim ma'lumotlar berilgan. Bunda O'zbek xalqining asrlar osha foydalanib, o'rganilib kelayotgan milliy madaniyati ananalari, me'moriy obidalarining ranglariga izoxlar bor. Ularning yaratilishi, timsollari, mazmuni ma'nosi, shuningdek rangshunoslikdagi ifodasi sifatida bayon etilgan.

Muloqot va uning turlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Alisherova Z. (Ilmiy rah. Gadauev A).
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 16:01:21
Hаmkоrlikdаgi fаоliyatdа zаruriyat tufаyli insоn bоshqа kishilаr bilаn birlаshishi, ulаr bilаn munоsаbаtgа kirishishi, аlоqа o’rnаtishi, o’zаrо tushunishgа erishishi vа kеrаkli аxbоrtni оlishi, shungа mоs jаvоbni bеrishi kеrаk. Bundа mulоqоt fаоliyatning bir tоmоni, uning аxbоrоt аspеkti – kоmmunikаsiya sifаtidа nаmоyon bo’lаdi.

Nazariy mexanika fanidan 8-mustaqil ish topshiriqlari va ularni bajarish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 14:51:54
"Mazkur uslubiy qo’llanma mexanika ta’lim yo’nalishida tahsil olayotgan talabalar mustaqil ishlarini tashkil etish, topshiriqlar va ularni bajarish bo’yicha me’yoriy hujjat sifatida amal qiladi. Uslubiy qo’llanma Mexanika kafedrasi professor-o’qituvchilari, magistrant va talabalarga mo’ljallangan"

Mehnat va kasb ta’limini o’qitish metodikasi fanidan referat va kurs ishlarini bajarish bo’yicha uslubiy tavsiyalar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 14:50:31
O’zbekiston respublikasi mustaqillikka erishgach, ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotning barcha sohalarida turli xil islohatlar amalga oshirildi. Davlatning kelajak ravnaqini belgilaydigan yoshlar ta’lim – tarbiyasi ham uzluksiz ravishda tashkil etiladigan bo’ldi. Uzluksiz ta’lim tizimining barcha bosqichlarida, jumladan oliy va o’rta maxsus ta’lim tizimida ham tubdan shaklan va mazmunan yangilanishlar amalga oshirildi

Ўқувчиларнинг рамзийликка оид билимларини ривожлантириш.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 14:49:27
"Ушбу методик қўлланмада касб-ҳунар коллежларидаги наққошлик санъати дарсларида ўқувчиларнинг рамзийликка оид билимларини ривожлантириш методикаси хақида баѐн этилган. Наққошлик санъатини ўтиш жараѐнида зарур бўлган саволномалар, таянч тушунчалар, тестлар,кўргазма қуроллар,фойдаланиш учун адабиѐтлар рўйхати берилган. Методик қўлланма касб-ҳунар коллежлари ўқувчилари, санъатшунослар, меъморлар, усталар, магистрантлар, аспирантлар, мактаб ва касб-ҳунар коллежи ўқувчилари, саѐҳатчилар ҳамда маънавий меросларга қизиқувчи китобхонлар учун мўлжаланган."

Súwretlew óneri sabaqlarinda predmetler ara baylanis


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.Reymbaeva
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-26 10:29:30
Súwretlew óneri hár bir insan ushın zárúrli bolǵan kórkem mádeniyatqa baylanıslı elementar ápiwayı bilim hám kónlikpeler beredi.

Sharq mamlakatlari me`morchiligi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.Nagmetov
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-05-26 10:27:46
Borliqni idrok etish o`quvchilarning estetik idroki, didi, mazkur sohaga doir tushunchalari, tasavvur va xotiralarni o`stirishda muhim rol o`ynaydi. Borliqni idrok etish mashg`ulotlari odatda mavzuli kompozitsiyalarni bajarishdan oldin o`tkazilib, unda tabiatdagi va tevarak-atrofdagi nafislik va go`zallikni ko`ra bilish, idrok etish natijasida olingan tassurotlardan amaliy badiiy-ijodiy faoliyatlarda foydalanish nazarda tutiladi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit