Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

XX asr O’zbekiston tasviriy san’atida portret janri


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Miliyev Sanjar
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamDU
Sahifalar soni:
37
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 08:37:17
S.Meliyev tomonidan yozilgan BMI mavzusi 2 ta bob, internet ma’lumotlari, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar, ilovalardan iborat. Bitiruv malakaviy ishida mavzuni dolzarbligi va maqsad vazifasi, ishning yangiligi, amaliy ahamiyati, metodologik asoslari asosida ilmiy tahlil qilib berilgan. Bitiruv malakaviy ishida asosan XX asrning birinchi yarmi O’zbekiston san’atida portret janri haqida to’liq tahlil qilib o’rganilgan.

Nmangan viloyati maxobatli rang tasviri R.Yo'ldashev, X.Yo'ldashev hayoti va ijodi 1980-2015 yillar


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jumayeva nozimaxon
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamDU
Sahifalar soni:
94
Yaratilgan vaqti:
2017-06-16 11:30:27
N. Jumaboyeva tomonidan yozilgan BMI mavzusi 3 ta bobbdan iborat, ular xorijiy manbaalar, internet ma’lumotlari, xulosa, foydalangan adabiyotlar ilovalardan iborat. Bitiruv malakaviy ishida mavzuni dolzarbligi va maqsad vazifasi, ishning yangililigi, amaliy axamiyati, metodologik asoslar, asosida ilmiy taxlil qilib berilgan. Bitiruv malakaviy ishida asosan Namangan viloyatidagi mahobatli rang tasvir san’ati taxlil qilib o’rganilgan va shular asosida mahobatli san’at ishlarini yaratgan.

O’quvchilarga mehnat ta’limi va tarbiyasi berishda maktab, oila va mahallaning o’rni


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Aliyeva F. (Ilmiy rah. Eshniyozov O).
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2017-06-06 08:08:23
O’quvchilarni hayotga taryorlash, mehnat ta’limi va tarbiyasi berishda maktab, oila va mahalla hamkorligining nechog’li ahamiyatli ekanligini isbotlab berish.

Boshlang‘ich sinflarda tabiat mavzusiga bag‘ishlangan insholarni tashkil etish metodikasi.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G‘ulomova O. (Ilmiy rah. Hazratqulov M)
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
51
Yaratilgan vaqti:
2017-06-02 17:22:20
Savod o’rgatish mashg’ulotlarida va unga ma’lum bir o‘zgartirishlar kiritishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samarali usullarini shakllantirish, insho yozish orqali o’quvchilarning aqliy va ijodiy faolligini oshirishbitiruv malakaviy ishi mavzusi bo‘yicha olib borayotgan tadqiqot ishimizning maqsadi hisoblanadi.

Rangtasvirda «Samarkand turizim shaxri» mavzusida kompozisiya ishlash va uni tavsiflash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xasanova M. (Ilmiy rah. Jurayev X).
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2017-06-02 17:19:57
Tasviriy san’at predmeti олий таълим тасвирий санъат ва мухандислик графикаси йуналишлари, kasb - hunar ta’limi va umumiy o’rta ta’lim fanlari orasida o’quvchilarni ma’naviy sog’lom, komil insonlar bo’lib yetishishlarida keng imkoniyatlarga ega "

Rangtasvir mashgulotlarida I.I.Shishkinning «Bug’doyzor» asaridan nusxa ko’chirish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xakimov M. (Ilmiy rah. Irgashev D).
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2017-06-02 17:18:12
"Kasb-hunar kollejlarining rangtasvir mashgulotlarida rassom asarlaridan nusxa kuchirish ishlarini takomillashtirish.

O‘quvchilarda naqqoshlik kompozitsiyasi tuzish yo‘llarini o‘rgatish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ч.Қодирова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
QarshiDU
Sahifalar soni:
49
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 17:15:04
O‘zbekiston Respublikasi «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da inson, uning har tomonlama uyg‘un kamol topishi va faravonligi, shaxs manfaatlarini ro‘yobga chiqarishning sharoitlarini va ta’sirchan mexanizmlarini yaratish, eskirgan tafakkur va ijtimoiy xulq-atvorning andozalarni o‘zgartirish.

Tasviriy va amaliy san’atni o’qitishda rangshunoslikning o’ziga xos xususiyatlari.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Shavqiyev E.
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 16:37:57
Ushbu maqolada rangshunoslik masalalariga oid muhim ma'lumotlar berilgan. Bunda O'zbek xalqining asrlar osha foydalanib, o'rganilib kelayotgan milliy madaniyati ananalari, me'moriy obidalarining ranglariga izoxlar bor. Ularning yaratilishi, timsollari, mazmuni ma'nosi, shuningdek rangshunoslikdagi ifodasi sifatida bayon etilgan.

Muloqot va uning turlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Alisherova Z. (Ilmiy rah. Gadauev A).
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 16:01:21
Hаmkоrlikdаgi fаоliyatdа zаruriyat tufаyli insоn bоshqа kishilаr bilаn birlаshishi, ulаr bilаn munоsаbаtgа kirishishi, аlоqа o’rnаtishi, o’zаrо tushunishgа erishishi vа kеrаkli аxbоrtni оlishi, shungа mоs jаvоbni bеrishi kеrаk. Bundа mulоqоt fаоliyatning bir tоmоni, uning аxbоrоt аspеkti – kоmmunikаsiya sifаtidа nаmоyon bo’lаdi.

Nazariy mexanika fanidan 8-mustaqil ish topshiriqlari va ularni bajarish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 14:51:54
"Mazkur uslubiy qo’llanma mexanika ta’lim yo’nalishida tahsil olayotgan talabalar mustaqil ishlarini tashkil etish, topshiriqlar va ularni bajarish bo’yicha me’yoriy hujjat sifatida amal qiladi. Uslubiy qo’llanma Mexanika kafedrasi professor-o’qituvchilari, magistrant va talabalarga mo’ljallangan"
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit