Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

O`quvchilarni fazoviy tasavvurlarini oshirish omillar


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A. Boltaboyev
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 11:54:47
Tasviriy san`at va muxandislik grafikasi o`qitish nazariyasi va metodikasi bo`yicha ish tajribasida o`quvchilardan so`rash, yozma ishlarni bajarishga bag’ishlangan darslardan tashqari, har bir darsda qo`llanilishi kerak. Qo`yilgan savollarga javob berishni talab qilib, o`qituvchi o`quvchining nutqini albatta kuzatishi, uning gapini hech qachon bo`lmasligi va shu bilan birga juda lo`nda qilib berilgan javoblar bilan qanoatlanib qolmasligi kerak.

Методы обучения рисованию и изобразительному искусству


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдуллаев Уктамжон Эргашевич
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 10:14:48
Педагогическое мастерство приходит не сразу, а в процессе еже-дневного кропотливого труда. Учителю необходимо постоянно работать над собой, овладевать новыми методиками, изучать передовой опыт. Преподавание становится искусством, когда педагог проявляет интуицию, умеет перестроить учебный процесс в связи с неожиданно возникшей ситуацией, творчески подходит к делу.

Badiiy asar tahlili va unga qo‘yilgan talablar


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Umarova Diyora
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamDU
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 10:01:55
D.Umarova tomonidan yozilgan BMI mavzusi 2 ta bob, internet ma’lumotlari, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar, ilovalardan iborat. Bitiruv malakaviy ishida mavzuni dolzarbligi va maqsad vazifasi, ishning yangiligi, amaliy ahamiyati, metodologik asoslari asosida ilmiy tahlil qilib berilgan. Bitiruv malakaviy ishida asosan badiiy asar tahlili va unga qo‘yilgan talablar hamda rassomlarning asarlari to’liq tahlil qilib o’rganilgan.

XX asr O’zbekiston tasviriy san’atida portret janri


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Miliyev Sanjar
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamDU
Sahifalar soni:
37
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 08:37:17
S.Meliyev tomonidan yozilgan BMI mavzusi 2 ta bob, internet ma’lumotlari, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar, ilovalardan iborat. Bitiruv malakaviy ishida mavzuni dolzarbligi va maqsad vazifasi, ishning yangiligi, amaliy ahamiyati, metodologik asoslari asosida ilmiy tahlil qilib berilgan. Bitiruv malakaviy ishida asosan XX asrning birinchi yarmi O’zbekiston san’atida portret janri haqida to’liq tahlil qilib o’rganilgan.

Nmangan viloyati maxobatli rang tasviri R.Yo'ldashev, X.Yo'ldashev hayoti va ijodi 1980-2015 yillar


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jumayeva nozimaxon
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamDU
Sahifalar soni:
94
Yaratilgan vaqti:
2017-06-16 11:30:27
N. Jumaboyeva tomonidan yozilgan BMI mavzusi 3 ta bobbdan iborat, ular xorijiy manbaalar, internet ma’lumotlari, xulosa, foydalangan adabiyotlar ilovalardan iborat. Bitiruv malakaviy ishida mavzuni dolzarbligi va maqsad vazifasi, ishning yangililigi, amaliy axamiyati, metodologik asoslar, asosida ilmiy taxlil qilib berilgan. Bitiruv malakaviy ishida asosan Namangan viloyatidagi mahobatli rang tasvir san’ati taxlil qilib o’rganilgan va shular asosida mahobatli san’at ishlarini yaratgan.

O’quvchilarga mehnat ta’limi va tarbiyasi berishda maktab, oila va mahallaning o’rni


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Aliyeva F. (Ilmiy rah. Eshniyozov O).
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2017-06-06 08:08:23
O’quvchilarni hayotga taryorlash, mehnat ta’limi va tarbiyasi berishda maktab, oila va mahalla hamkorligining nechog’li ahamiyatli ekanligini isbotlab berish.

Boshlang‘ich sinflarda tabiat mavzusiga bag‘ishlangan insholarni tashkil etish metodikasi.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G‘ulomova O. (Ilmiy rah. Hazratqulov M)
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
51
Yaratilgan vaqti:
2017-06-02 17:22:20
Savod o’rgatish mashg’ulotlarida va unga ma’lum bir o‘zgartirishlar kiritishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samarali usullarini shakllantirish, insho yozish orqali o’quvchilarning aqliy va ijodiy faolligini oshirishbitiruv malakaviy ishi mavzusi bo‘yicha olib borayotgan tadqiqot ishimizning maqsadi hisoblanadi.

Rangtasvirda «Samarkand turizim shaxri» mavzusida kompozisiya ishlash va uni tavsiflash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xasanova M. (Ilmiy rah. Jurayev X).
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2017-06-02 17:19:57
Tasviriy san’at predmeti олий таълим тасвирий санъат ва мухандислик графикаси йуналишлари, kasb - hunar ta’limi va umumiy o’rta ta’lim fanlari orasida o’quvchilarni ma’naviy sog’lom, komil insonlar bo’lib yetishishlarida keng imkoniyatlarga ega "

Rangtasvir mashgulotlarida I.I.Shishkinning «Bug’doyzor» asaridan nusxa ko’chirish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xakimov M. (Ilmiy rah. Irgashev D).
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2017-06-02 17:18:12
"Kasb-hunar kollejlarining rangtasvir mashgulotlarida rassom asarlaridan nusxa kuchirish ishlarini takomillashtirish.

O‘quvchilarda naqqoshlik kompozitsiyasi tuzish yo‘llarini o‘rgatish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ч.Қодирова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
QarshiDU
Sahifalar soni:
49
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 17:15:04
O‘zbekiston Respublikasi «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da inson, uning har tomonlama uyg‘un kamol topishi va faravonligi, shaxs manfaatlarini ro‘yobga chiqarishning sharoitlarini va ta’sirchan mexanizmlarini yaratish, eskirgan tafakkur va ijtimoiy xulq-atvorning andozalarni o‘zgartirish.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit