Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Dinshunoslik


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
B.Boltaboyev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
354
Yaratilgan vaqti:
2017-03-15 13:19:09
Mazkur maruza matnida O‘quv fanining maqsadi va vazifalari Fanni o‘qitishdan maqsadi – talaba-yoshlar ongi va qalbiga milliy va umuminsoniy ma’naviy qadriyatlarni singdirish orqali ularda yuksak ma’naviyat va ma’naviy qashshoqlashuvning inson va jamiyat hayotidagi mohiyatni tushunib etish hamda yuksak ma’naviyatga ega bo‘lish malakalarini shakllantirishdan xaqida malumotlar berilgan. Fanning vazifalari: talabalar ongiga milliy ma’naviy qadriyatlarni, inson va jamiyat hayotida ma’naviyatning o‘rni va ahamiyati to‘g‘risidagi Prezident Islom Karimov tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiyani talabalar ongiga singdirish; mustaqillik yillarida mamlakatimizda milliy-ma’naviy tiklanish borasida amalga oshirilgan islohotlar, erishilgan yutuqlar, yuksak ma’naviyatli insonlar qilib tarbiyalash borasidagi vazifalar mohiyati-mazmuni, asosiy yo‘nalishlarini talablarga etkazish asosida ularning bu jarayonlarda faol ishtirok qilish ruhiyatini mustahkamlash; ma’naviy qashshoqlashuvning salbiy oqibatlari haqida tegishli bilimlarni talabalarga etkazish va ularda bu jarayondan ogoh bo‘lish ruhiyatini shakllantirish; bugungi kunda jahonda keng yoyilayotgan “ommaviy ma’naviyat” va turli ma’naviy qashshoqlikka olib keluvchi oqimlarning maqsad va muddaolarini talabalarga etkazish, ular ongi va dunyoqarashida “ma’naviy immunitetni” shakllantirish to’g’risida malumotlar berilgan. Maruza matnida talabalarning “Ma’naviyat asoslari Dinshunoslik” fanini yanada chuqur o‘zlashtirishga yaqindan yordam beradi deb ayta olamiz.

Ўзбекистонда виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар борасидаги қонунчилик


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nashr etilgan yili:
Yaratilgan vaqti:
2017-03-15 13:11:55
Mazkur taqdimotda «Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar» to’g’risidagi qonun. Vijdon erkinligi tushunchasi. Dunyoviy davlat va din. Diniy e’tiqod erkinligi. Siyosat va din. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar masalasi. Dinni davlatdan ajratilishi. Diniy tashkilotlarning ma’naviy faoliyati. Mustaqillik va din. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi tomonidan vijdon erkinligining kafolatlanishi. Diniy qadriyatlarning tiklanishi. Komil inson tarbiyasidagi ularning o’rni. “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to’g’risida”gi yangi tahriragi qonun mazmuni va mohiyati.Bugungi kunda jahonda keng yoyilayotgan “ommaviy ma’naviyat” va turli ma’naviy qashshoqlikka olib keluvchi oqimlarning maqsad va muddaolarini talabalarga etkazish, ular ongi va dunyoqarashida “ma’naviy immunitetni” shakllantirish to’g’risida malumotlar berilgan. Maruza taqdimot talabalarning “Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma’naviy marifiy asoslari” fanini yanada chuqur o‘zlashtirishga yaqindan yordam beradi deb ayta olamiz.

Missionerlik


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
B.Boltaboyev
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-03-15 12:50:11
Mazkur taqdimotda Missionerlik va prozelitizmning salbiy oqibatlari. Missionerlikning kelib chiqishi. Dastlabki missionerlik faoliyati. «salb yurishlari» va missionerlik. Missionerlikning tashkiliy asoslari jaxondagi missionerlik tashkilotlari. Prozelitizm. Prozelitizmni keltirib chiqarayotgan salbiy oqibatlari. Uning yoshlarga tahdidi, milliy qadriyatlarning emirilishiga xarakat. Missionerlikka qarshi kurashning mafkuraviy va xuquqiy asoslari. Zamonaviy missionerlik uyushmalari. Dunyoning diniy manzarasi. Diniy ma’rifat va bag’rikenglik-konfessiyalararo hamkorlik va barqaror taraqqiyot omili. Markaziy Osiyo mintaqasida missionerlik xarakatlarini kuchaytirishga urinishlar. ma’naviy qashshoqlashuvning salbiy oqibatlari haqida tegishli bilimlarni talabalarga etkazish va ularda bu jarayondan ogoh bo‘lish ruhiyatini shakllantirish; bugungi kunda jahonda keng yoyilayotgan “ommaviy ma’naviyat” va turli ma’naviy qashshoqlikka olib keluvchi oqimlarning maqsad va muddaolarini talabalarga etkazish, ular ongi va dunyoqarashida “ma’naviy immunitetni” shakllantirish to’g’risida malumotlar berilgan. Maruza taqdimot talabalarning “Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma’naviy marifiy asoslari” fanini yanada chuqur o‘zlashtirishga yaqindan yordam beradi deb ayta olamiz.

Madaniyatshunoslik


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-03-15 12:45:19
Ш.Абдуллаев ва Н.Валиеванинг “Маънавият ва Дин” номли ўқув-услубий қўлланмаси олий ўқув юртлари талабалари, академик лицей ва мактаб ўқувчилари, абитуриентлар ва ўқитувчиларига бағишланган. мазкур ўқув-услубий қўлланма Университет барча талабалари учун “Маданиятшунослик ” фанидан тузилди. Дарслик ва ўқув қўлланмаларнинг камлигини ҳисобга олиб, берилган саволларга кенгроқ жавоблар, янги маълумотлар келтирилган. Қўлланма талабаларнинг “Маданиятшунослик” фанини янада чуқур ўзлаштиришга яқиндан ёрдам беради деб айта оламиз.

«Диншунослик» ўқув қўлланма


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-03-15 12:42:24
Н.Валиева ва Б.Болтабоевнинг “Маънавият асослари Диншунослик ” номли ўқув-услубий қўлланмаси олий ўқув юртлари талабалари, академик лицей ва мактаб ўқувчилари, абитуриентлар ва ўқитувчиларига бағишланган. мазкур ўқув-услубий қўлланма Университет барча талабалари учун “Маънавият асослари Диншунослик ” фанидан тузилди. Дарслик ва ўқув қўлланмаларнинг камлигини ҳисобга олиб, берилган саволларга кенгроқ жавоблар, янги маълумотлар келтирилган. Қўлланма талабаларнинг “Маънавият асослари Диншунослик ” фанини янада чуқур ўзлаштиришга яқиндан ёрдам беради деб айта оламиз.

Xalq deputatlari mahalliy kengashlar tomonidan hududlarning iqtisodiy - ijtimoiy rivojlanishiga doir qarorlar qabul qilish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Исабаев М.Б
Yaratilgan vaqti:
2017-03-15 12:34:13
Mazkur maqolada hududlarning iqtisodiy - ijtimoiy rivojlanishiga doir qarorlar siyosat sub’ektlarining Xalq deputatlari Kengashlari bilan o‘zaro muloqot o‘rnatish kabi siyosiy jarayonlarni amalga oshirish usuli va tadbiri sifatida ko‘rib chiqiladi. Qabul qilinayotgan qarorlarining ijrosini tashkil etish va uni nazoratga olish tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan takliflar ilgari surilgan.

Xalq deputatlari mahalliy kengashlar tomonidan hududlarning iqtisodiy - ijtimoiy rivojlanishiga doir qarorlar qabul qilish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2017-03-15 12:33:59
Mazkur maqolada hududlarning iqtisodiy - ijtimoiy rivojlanishiga doir qarorlar siyosat sub’ektlarining Xalq deputatlari Kengashlari bilan o‘zaro muloqot o‘rnatish kabi siyosiy jarayonlarni amalga oshirish usuli va tadbiri sifatida ko‘rib chiqiladi. Qabul qilinayotgan qarorlarining ijrosini tashkil etish va uni nazoratga olish tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan takliflar ilgari surilgan.

Xronologiya va metrologiya fanidan o'quv uslubiy qo'llanma


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-03-15 12:29:43
Халқимиз Ватанимиз мустақиллигининг 23 йиллик қутлуғ санасини яқинда кенг нишонлайди. Барчамиз учун энг улуғ ва азиз бу байрам арафасида босиб ўтган мураккаб йўлга яна бир бор назар ташлаб, мустақил тараққиётимиз даврида амалга оширилган ишлар, эришилган натижаларни ҳолисона баҳолаш ва уларнинг моҳияти ва аҳамиятини кенг жамоатчилик ва бутун халқимиз, хусусан, талаба-ёшлар онги-шуурига етказиш бугунги куннинг долзарб вазифаси эканлигини унутмаслик лозим. Маълумки, саналарни ҳисоблаш ва аниқлаш тарих фани учун муҳим аҳамиятга эга. Хронология турли тарихий ҳодисалар ва турли манбаларда келтирилган саналарни аниқлаб, уларни ҳозирги вақт ўлчови тартибига мослаштиради. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 27 июлда “Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Тарих институти фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги қарорида ҳам ўзбек давлат-чилиги ҳаққоний тарихини тарихий манбалар асосида ўрганиш вазифаси белгиланган. Тарихдан маълумки, турли халқлар, давлатлар ўртасидаги сиёсий, иқтисодий, маданий алоқалари натижасида уларни вақтни ҳисоблашдаги баъзи элементлари бир-бирлари билан таъсир кўрсатган. Ўтмишда турли календарлар, вақт тизимларидан, ўлчов бирликларидан фойдалангани учун бир календардаги саналар бошқа календарда қайси санага мос келишини аниқлаштириш масаласини ўртага чиқарди. Ушбу ўқув қўлланмада хронология ва метрология фанининг вазифаси, предмети ва объекти, дунё халқларнинг календарлари ва уларнинг турлари, замонавий календарлар лойиҳалари, вақтнинг ўлчов бирликлари, эралар, ўлчов бирликлари, тарихий манбалардаги тарихий сана ва ўлчов бирлик-ларини замонавий саналар, ўлчов бирликларига айлантириш усуллари, вақтнинг табиий ва сунъий бирликлари каби масалаларни қамраб олган. Ушбу ўқув-услубий қўлланмани тайёрлашда Ш. Воҳидов ва А. Қо¬ди-ровларнинг “Хронология ва метрология” (қисқача маълумотнома) китобидан, Р. Жуманиёзовнинг “Эски ўзбек ёзуви” китобидан, Г. Чориев ва А. Иоф¬фе¬ларнинг “Хронология ва метрология” китобидан, таниқли олим, фило¬логия фанлари доктори С. Қораевнинг мақолаларидан, Ўзбекистон Миллий Энцик¬лопедиясида мавзуга доир берилган маълумотлардан кенг фойда¬ланилди. Ўз ўрнида шуни эътироф этиш керакки, ўқув-услубий қўлланма айрим камчилик ва нуқсонлардан ҳоли эмас. Улар ҳақидаги ўқувчиларнинг фикр мулоҳазалари, таклиф ва истак¬лари муаллиф томонидан бажонидил қабул қилинади.

Somoniylar davlati


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Kenjayev Azizbek
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-03-15 12:27:05
O’zbekiston tarixida Somoniylar davlatining o’rni beqiyos bo’lib bu davlatga asos solgan Ismoil Somoniydir. U o’rta asrlarning qobiliyatli, shijoatli, serg’ayrat va nihoyatda zukko tajribalari davlat arbobi edi. So’zimning isboti mamlakatni boshqarishda birinchi qilgan ishi mamlakat tinchligi edi, ya’ni mamlakatga xavf solib turgan ko’chmanchi qipchoqlardan hududni tozaladi. Va Ismoil o’zini “men tirik ekanman, Buxoro devori menman “ degan gaplari so’zimning isboti. U Movarounnahr tarixida 1-bo’lib markazlashgan davlatga asos solgan. Uning davrida islom dini ham rivoj topdi. Somoniylar davridan boshlab islom dini bilan shug’ullanuvchi ustod atamasi shayxulislom nomi bilan almashtirilgan.

Бугунги дунёнинг мафкуравий манзараси ва унинг ёшлар руҳиятига таъсири


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мамадалиев Баҳодир
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-03-15 12:25:04
2011 йил 29 январ куни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йилнинг асосий якунлари ва 2010 йилда Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган мажлисида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов мамлакатни ривожлантириш, янгилаш, модернизатсия қилишнинг тўғри танланган стратегияси, қабул қилинган 2009-2011 йилларга мўлжалланган инқирозга қарши чоралар дастурини бажариш орқали глобал инқирознинг оқибатлари ва тахдидларига нафақат бардош беришга, балки иқтисодий-ижтимоий соҳаларни ривожлантиришга, халқ фаровонлигини оширишга муваффақ бўлинганлигини таъкидлайди. Ушбу курс иши Давлат таълим стандарти, ўқув режа ва дастурлар, хуллас, дарсда бўлиши зарур бўлган барча хужжатлар ва материаллар асосида ёритиб берилган. Ушбу курс иши архившунослик ва тарих йўналиши талабаларига бугунги кундаги сиёсий ва мафкуравий вазият бўйича билим беришда амалий ёрдам беради.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit