Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Mehnat ta’limi fanidan testlar


  
- 1 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Husenov H, Sanayev A.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2016-09-27 15:00:34
Mehnat ta'limi fanidan testlar to'plami.

Mehnat ta’limi fanidan testlar


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Husenov H, Sanayev A.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2016-09-27 15:00:34
Mehnat ta'limi fanidan testlar to'plami.

Xo'ja savdogar


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2016-09-27 09:18:16
Bor ekan-da yo'q ekan, osmon yiroq, yer qattiq zamonlar ekan. O'sha zamonlarda bir Xo'ja savdogar degan odam bor ekan, u podshohning qiziga uylangan ekan, undan bir qiz ko'rgan ekan. Podshohning qizi shu qizni tug'ib, ajali yetib qazo qilgan ekan.

Марказий Осиё мутафаккирлари асарларида мутаассибликнинг қораланиши


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Мўминов
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2016-07-27 19:04:34
Марказий Осиё мутафаккирлари асарларида мутаассибликнинг қораланиши тақдимотда кўрсатилган

Диншунослик фанининг ривожланиш тамойиллари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
О.Йўлчиева
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2016-07-27 19:03:37
Диншунослик фанининг ривожланиш тамойиллари тақдимотда кўрсатилган

Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2016-07-27 19:01:16
Ушбу ўқув-услубий қўлланма бакалавриатуранинг барча йўналишларида таълим олаётган талабалар учун «Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги» фанидан ўтказиладиган амалий машғулотларини ўзлаштиришда фойдаланишга мўлжалланган.

Moybo`yoqlar uchun moylar va suyultirgichlar


  
- 1 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2016-07-27 15:54:49
Moybo`qlarning asosiy plenka hosil qiluvchi komponenti ba’zi bir o`simliklarning urug`laridan olinuvchi o`simlik moylari hisoblanadi. Moylar quriganda qanday plenka hosil qilishiga qarab uch guruxga bo`linadi. Birinchi guruhni zig`ir turidagi moylar tashkil etadi. Ular juda tez qurib, mustahkam bo`ladi, organik eritgichlarda erimaydi. Bu guruhga: zig`ir, kandir moyi va boshqa moylar kiradi. Ikkinchi guruhni ko`knori turidagi moylar tashkil etadi. Plenka hosil qilish qobiliyati birinchi guruhga nisbatan pastroq, uzoqvaqtda quriydi. Olingan plenka organik suyultirgichlarda qisman eriydi, qizdirilsa yumshab, erib ketadi.

Мактабда мехнат таълимини ўкитишга доир хужжатлар ва устахоналарни талаб даражасида жихозлаш


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2016-07-27 15:51:29
Кадрлар тайёрлаш миллий дастурининг II боскичи таълим мазмунида кенг камровда ильор педагогик технологияни жорий этий вазифасини кўймокда. Бу вазифани бажаришда мактаб фан хоналарининг замон талаби даражасида жихозланиши мухим ахамиятга эга. Ўрта мактабда ўкитиладиган мехнат таълими фанининг максади - ўкувчиларни аклий ва жисмоний мехнат турлари, жараёнлари хамда касблар билан дастлабки таништириш, касб танлашга тайёрлаш, мехнатга кизиктириш хамда мехнатсеварликни шакллантириш оркали уларнинг касбгача тайёргарликларини амалга оширишдан иборат.

Она тили таълимида социолингвистик компетенция


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Х.Йўлдашева
Yaratilgan vaqti:
2016-07-27 15:41:11
Кейинги йилларда таълим тизимида қатор ўзгаришлар бўлиб, уларнинг замирида таълим олувчиларнинг “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”га мувофиқ, жамиятда ўз ўрнини топа оладиган шахс сифатида шакллантириш муаммоси туради.

Kichik maktab yoshdagi bolalar diqqatining rivojlanish jarayonlari.


  
- 1 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
N.Raxmatova
Yaratilgan vaqti:
2016-06-28 11:09:14
Diqqat psixik faoliyatining yo’naltirilishi bilan birga uning to’planishini taqozo qiladi. Psixik faoliyatning bir joyga to’planishi – mazkur faoliyatga hech qanday aloqasi bo’lmagan hamma boshqa narsalardan diqqatni chalg’itish demakdir. Diqqatning bir joyga to’planishi deganda mazkur faoliyatga butunlay berilish, unga ozmi – ko’pmi chukur e’tibor berish tushuniladi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit