Filtrlar

Гепатит в касаллигини даволашда ишлатиладиган дориларнинг кимёвий таркиби ва халқ табобати усуллари билан даволаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдуллаев Муроджон Немаджонович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
577.19: 547.21
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 10:38:43
Тадқиқотнинг мақсади айрим доривор ўсимликлар асосида, таркибида Гепатит В касаллигини даволаш ва олдини олиш хусусиятига эга биологик фаол кимёвий бирикмалар сақлаган табиий озиқ-овқат қўшилмаларини ишлаб чиқиш, уларни кимёвий таркиби ва тузилишини аниқлаш асосида ТИФ ТН бўйича тегишли код рақамларини ишлаб чиқишдан иборат.

Развитие математического мышления на уроках геометрии посредсвом задач на исследование параметров изображения


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.Esonov, D.Zunnunova
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 10:38:16
Метод развитие математического мышления на уроках геометрии посредсвом задач на исследование параметров изображения

Ona tili va bolalar adabiyot 3 kurslar uchun


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ro`ziyeva M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
305
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 10:37:19
Mazkur fan dasturi umumiy tilshunoslik fani haqida qisqacha ma’lumot, o‘zbek tili leksikologiyasi, frazeologiyasi, leksikografiyasi, hozirgi o‘zbek adabiy tilining lug‘at tarkibi, fonetik tizimi, grafikasi, orfografiyasi, orfoepiyasi, grammatik qurilishi, morfologiyasi, sintaksisi, punktuatsiyasi, o‘zbek tili uslublari haqidagi ma’lumotlarni qamrab olgan.

"Математические модели гуманитарных, естественнонаучных процессов: проблемы, решения, перспективы"


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.Esonov
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 10:37:02
Метод "Математические модели гуманитарных, естественнонаучных процессов: проблемы, решения, перспективы"

Размерное квантование в n-GaP


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
B.P. Расулов, Р.Я. Расулов, И.М. Эшболтаев, P.P. Султонов
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 10:35:38
Рассчитан размерно-квантованный энергетический спектр и волновая функция электронов в подзонах X3 и X1 зоны проводимости n-GaP

Matematika o'qitish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Hakimova M M.Qosimov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
301
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 10:34:30
Asosiy maqsadi – talabalarni boshlang‘ich sinflarda ona tili fanining mazmuni va vazifalari, o‘qitish usullari, ta’limiy vositalar bilan tanishtirish va ularni ta’lim jarayoniga tatbiq etish bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishdir. Fanning vazifalari - ona tili ta’limi sohasi bo‘yicha davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturining mazmuni va talabalari, shuningdеk, maktab darsliklari mazmuni va mеtodik qurilish bilan tanishtirish.

YADRO FIZIKASI AMALIY MASHG’ULOTLARINING TAKOMILLASHTIRILGAN MAZMUNI


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qosimjonov R.V
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 10:32:26
Ushbu maqolada yadro fizikasidan amaliy mashg‘ulotlar ahamiyati, ularning takomillashgan mazmunini ishlab chiqish, ularga qo‘yiladigan talablar va o‘ziga xosliklari bayon qilingan.

" PEDAGOGIKA OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA ZARRALAR FIZIKASIDAN AMALIY MASHG‘ULOTLARNI TASHKIL ETISH"


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Маdaliyev А. М
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 10:31:00
Ushbu maqola amaliy mashg‘ulotlarda masala yechishning fanni o‘rganishdagi o‘rni, ahamiyati hamda zarralar fizikasidan masalalar yechishning o‘ziga xosliklariga bag‘ishlangan

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПИН-ЗАВИСИМОГО РАЗМЕРНОГО КВАНТОВАНИЯ В ДВУХБАРЬЕРНОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ СТРУКТУРЕ


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
В.Р. Расулов, Р.Я. Расулов, Р.Р. Султонов, Б.Б. Ахмедов
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 10:29:42
Икки тўсиқли яримўтказгичли структурада ток ташувчиларнинг спин боғланган ўлчамли квантланиши назарий тадқиқ қилинган. Бу ҳолда спин-орбитал кенгайиш ток ташувчилар эффектив гамильтонианида Дрессельхауз улушини эътиборга олган ҳолда қайд қилинган.

Ona tili o`qitish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Choriyev T
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
348
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 10:19:36
Mazkur uslubiy qo`llanma ona tili o‘qitish ta’limi bakalavr mutaxassisligi ushun mo‘ljallangan bo‘lib, u talabalarni ona tili o‘qitish bo`yicha metodik bilimlar sistemasi bilan tanishtirish, metodik bilimlarni ta`lim jarayonlarga tatbiq etish ko`nikmalarini shakllantiradi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit