Filtrlar

Жун толаларни сифат хоссаларини аниқлаш усулини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Валиева Зулфия Фахритдиновна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
667.21.021.152:006.057
Yaratilgan vaqti:
2021-12-04 16:32:15
Тадқиқотнинг мақсади жун толасининг диаметри (ингичкалиги)ни ўлчаш усулини, шунингдек, уни тўғри ва ўз вақтида таснифлаш усулларини такомиллаштириш орқали уларнинг сифат кўрсаткичларини аниқ ва ишончли аниқланишини таъминлашдан иборатдир.

Преэклампсия эрта диагностикаси ва прогнозлаш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Махмудова Севара Эркиновна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
618.3-06-008.6:616-06-037
Yaratilgan vaqti:
2021-12-04 16:29:47
Тадқиқотнинг мақсади клиник, эндотелиал ва генетик предикторларга асосланган холда преклампсияни башорат қилиш ва эрта ташхислашни такомиллаштиришдан иборат.

Тежамкор технология асосида мўйнали кийимларни бадиий лойиҳалаш усулини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эргашева Нигора Джурахановна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
687.053.94.017.4.004.12.
Yaratilgan vaqti:
2021-12-04 16:27:06
Тадқиқотнинг мақсади кийим моделлари ассортиментининг сифати ва дизайнини яхшилаш ва ишлаб чиқаришнинг лойиҳалаш босқичларида ишнинг юқори даражадаги самарадорлигига эришиш имконини берадиган ресурстежамкор технологиялар асосида кийимни бадиий лойиҳалаш услубларини ишлаб чиқишдан иборат.

Сўз ясалиши ва унинг лексикографик аспекти (немис ва ўзбек тиллари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Санакулов Зайниддин Ибодуллаевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
811.112.2’374
Yaratilgan vaqti:
2021-12-04 16:24:46
Тадқиқотнинг мақсади немис ва ўзбек тиллари сўз ясалишининг лексикографик аспектдаги муштарак ва фарқли хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Пахтани табиий хусусиятларини сақлаш мақсадида ҳаводан ажратиш жараёнини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эшмуродов Дилмурод Дусмурод ўғли
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
677.21.021.152
Yaratilgan vaqti:
2021-12-04 12:46:27
Тадқиқотнинг мақсади пахта тозалаш корхоналаридаги мавжуд сепаратор конструкциясини ўрганган ҳолда янги изоляцион камерали ҳамда йўналтиргичли мосламага эга такомиллашган сепараторни ишлаб чиқиш асосида махсулот сифатини сақлаб қолишдан иборат.

Ҳарбий хизматга қабул қилишда касбий мотивларнинг психологик омиллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Султонов Улуғбек Бахтиёрович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
159.9.947.5:17.026(091)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-03 20:29:20
Тадқиқотнинг мақсади ҳарбий хизматга қабул қилишда касбий мотивларнинг психологик омилларини аниқлаш ва уларни тадқиқ этишнинг услубий жиҳатларини ишлаб чиқишдан иборат.

Бронхиал астма мойиллиги бор рецидив бронхит билан оғриган болаларда клиник - генетик ва функционал аспектлари ва реабилитацияни оптималлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Закирова Умида Иркиновна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
616.233-002: 575.113: 616.248:615.825.616-053.
Yaratilgan vaqti:
2021-12-03 20:27:14
Тадқиқотнинг мақсади бронхиал астмага мойиллиги бор рецидив бронхит билан оғриган болаларда клиник-генетик ва функционал жиҳатлари асосида реабилитацияни оптималлаштиришдан иборат.

Офтальмология жарроҳлигида гериатрик беморларда оғриқсизлантириш хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бектемирова Норбуви Тухтаевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
617.7+617.741-004.1; 616-0895-085
Yaratilgan vaqti:
2021-12-03 19:58:29
Тадқиқотнинг мақсади. Кўзнинг офталмотонуси, марказий ва микрогемодинамикаси кўрсаткичларини, шунингдек аналгезиянинг давомийлиги ва чуқурлигини кузатиш асосида катарактали гериатрик беморларда жарроҳлик пайтида оғриқсизлантиришнинг оптимал вариантини танлашдан иборат.

Инновацион иқтисодиётда аёллар тадбиркорлигини бошқариш механизмини такомиллаштириш (Андижон вилояти мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хусанова Зулфия Рахматуллаевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
658.01:334.75 ( 575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-03 16:44:05
Тадқиқотнинг мақсади инновацион иқтисодиёт шароитида аёллар тадбиркорлигини бошқаришнинг назарий асослари ва амалий жиҳатларини такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

«Девону луғотит турк» асаридаги от лексемаларнинг семантик, функционал ва услубий хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Розикова Гулбахор Зайлобидиновна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
811.411.21’37
Yaratilgan vaqti:
2021-12-03 16:41:30
Тадқиқотнинг мақсади Маҳмуд Кошғарий «Девону луғотит турк» асаридаги от лексемаларнинг лингвостатистик, тарихий-этимологик, функционал-семантик, семантик-стилистик ва лингвокультурологик хусусиятларини очиб беришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit