Filtrlar

Shuhratning “Oltin zanglamas” asarida xarakter yaratish mahorati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Axmedova S
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2021-11-26 11:19:54
Tadqiqotning maqsad va vazifalari. Mazkur malakaviy ishimiz oldiga qo‘yilgan asosiy maqsad Shuhratning “Oltin zanglamas” romanini tahlil etish asosida uning o‘ziga xos ijodiy uslubi va badiiy mahoratini ko‘rsatish, shuningdek, qahramon xarakterlari ruhiyatini tasvirlash shakllari va ularning g‘oyaviy-badiiy vazifalarini yoritishdan iborat

Nutq madaniyatini shakllantirish omillari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qodiraliyeva Dildora
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Qo'qon davlat pedagogika instituti
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2021-11-26 11:11:42
Nutq madaniyati, uni shakllantirish omillari, o'qituvchi nutqi, nutq madaniyati qonuniyatlari yuzasidan tadqiqotlar amalga oshirilgan

Ilmiy uslub va unda sodda gapning kommunikativ xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jo'raboyev Muhammadjon
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Qo'qon davlat pedagogika instituti
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2021-11-26 11:09:43
Ilmiy uslub, ilmiy uslublarda sodda gapning qo'llanilishi, ilmiy uslublarda sodda gapning komunikativ xususiyatlari talqini

Oʻzbek va turk tillarida egalik, kelishik kategoriyalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Axmedova F
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
78
Yaratilgan vaqti:
2021-11-26 11:08:07
Bitiruv malakaviy ishining maqsadi: oʻzbek va turk tillarida egalik va kelishik kategoriyasining oʻzaro oʻxshash va farqli tomonlarini aniqlashdan iboratdir.

Ogahiy forsiy lirikasining mavzu va g`oyalar olami


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Убайдуллаева С
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2021-11-26 10:59:59
Ishning maqsadi. Ogahiyning forsiy merosi filologik aspektda alohida o‘rganilgan emas. Shoir lirikasining o‘ziga xos jihatlarini belgilashda zullisonaynlik mahorati muhim o‘rin tutadi.

O’zbek dostonchiligida Bobur siymosi talqini


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ikromova M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2021-11-26 10:54:56
Malakaviy bitiruv ishining maqsad va vazifalari. O’zbek dostonchiligida yaratilgan Boburga bag`ishlangan dostonlarni syujeti, kompozistiyasi, obrazlar olami, badiiy til xususiyatlarini o’rganish ishning maqsadini tashkil etadi.

Learner observation tasks as learning tool for pre-service teacher


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G'ulomova N.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2021-11-26 10:53:21
The aims of the final qualification paper. The purpose of the following final qualification paper is clarifying learner observation tasks for pre-service teachers while teaching English.

Devoni Foniyda qur’oniy g`oyalarning badiiy talqini


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mulloqulova Sh.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2021-11-26 10:49:44
Tadqiqotning maqsadi. Alisher Navoiyning forsiy she’riyatida Qur’on oyatlarining tutgan o`rni hamda islomiy g`oyalarning Navoiy ijtimoiy-falsafiy dunyoqarashidagi darajasini aniqlashdan iborat.

Boburnomada xotin – qizlarga munosabat


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Barotova X.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2021-11-26 10:36:46
Mirzo Bobur ko'ngliga juda yaqin bo'lgan tuyg'ular, ayolning go'zalligi va fazilatlari "Boburnoma" sahifalarida yorqin aks etgan. Boburning ayol qahramonlari, chuqur tafakkur egalari, tashqi chiroy ruhiy dunyosining go'zal husniga mutanosib bo'lgan siymolardir. "Boburnoma" dagi Istiqlol davri farzandlariga ibrat bo'ladigan ayni jihatlarini o'rganishni kichik tadqiqotimizning asosiy maqsadi qilib oldik.

Инглиз ва ўзбек тилларида сўз ясаш усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Восиева Ш.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
92
Yaratilgan vaqti:
2021-11-26 10:32:56
Тадқиқот ишининг мақсади ва вазифалари. Инглиз ва ўзбек тиллари грамматикасини қиёслаб ўрганиш яқиндагина бошланган бўлиб, ҳозирги пайтда тил тизими ҳар хил бўлган тилларда батафсил қиёслаш учун материал етарли эмас. Шу сабабли сўз ясалиши жумладан, от сўз туркуми тизимида аффиксация усули билан янги сўзлар ясалишини қиёслаб таҳлил қилиш ва унинг икки тилдаги ўхшаш ва фарқли жиҳатларини кўрсатиш ишимизнинг мақсадини ташкил этади.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit