Filtrlar

Learner observation tasks as learning tool for pre-service teacher


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G'ulomova N.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2021-11-26 10:53:21
The aims of the final qualification paper. The purpose of the following final qualification paper is clarifying learner observation tasks for pre-service teachers while teaching English.

Devoni Foniyda qur’oniy g`oyalarning badiiy talqini


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mulloqulova Sh.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2021-11-26 10:49:44
Tadqiqotning maqsadi. Alisher Navoiyning forsiy she’riyatida Qur’on oyatlarining tutgan o`rni hamda islomiy g`oyalarning Navoiy ijtimoiy-falsafiy dunyoqarashidagi darajasini aniqlashdan iborat.

Boburnomada xotin – qizlarga munosabat


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Barotova X.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2021-11-26 10:36:46
Mirzo Bobur ko'ngliga juda yaqin bo'lgan tuyg'ular, ayolning go'zalligi va fazilatlari "Boburnoma" sahifalarida yorqin aks etgan. Boburning ayol qahramonlari, chuqur tafakkur egalari, tashqi chiroy ruhiy dunyosining go'zal husniga mutanosib bo'lgan siymolardir. "Boburnoma" dagi Istiqlol davri farzandlariga ibrat bo'ladigan ayni jihatlarini o'rganishni kichik tadqiqotimizning asosiy maqsadi qilib oldik.

Инглиз ва ўзбек тилларида сўз ясаш усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Восиева Ш.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
92
Yaratilgan vaqti:
2021-11-26 10:32:56
Тадқиқот ишининг мақсади ва вазифалари. Инглиз ва ўзбек тиллари грамматикасини қиёслаб ўрганиш яқиндагина бошланган бўлиб, ҳозирги пайтда тил тизими ҳар хил бўлган тилларда батафсил қиёслаш учун материал етарли эмас. Шу сабабли сўз ясалиши жумладан, от сўз туркуми тизимида аффиксация усули билан янги сўзлар ясалишини қиёслаб таҳлил қилиш ва унинг икки тилдаги ўхшаш ва фарқли жиҳатларини кўрсатиш ишимизнинг мақсадини ташкил этади.

Zamonaviy ingliz tilida frazeologik birliklarning struktur-semantik va grammatik xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Akramov I.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
84
Yaratilgan vaqti:
2021-11-26 10:32:05
Magistrlik dissertatsiyasining maqsadi zamonaviy ingliz tilidagi frazeologik birikmalarning paydo bo’lish yo’llarining o’xshash va farqli jihatlarini aniqlash, qiyosiy-tarixiy metod asosida tahlil qilib chiqish, ularning leksik-semantik hamda grammatik xususiyatlarini o’rganish hisoblandi.

Valter Skott va Abdulla Qodiriy romanlarida tarixiy faktlarning berilishida muallif mahorati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Hamroeva Sh
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
14
Yaratilgan vaqti:
2021-11-26 10:30:42
Mazkur magistrlik dissertatsiyasini yozishdan maqsad ingliz yozuvchisi Valter Skott va o`zbek adibi Abdulla Qodiriy tarixiy romanlari orqali o`tmishda sodir bo`lgan voqea-hodisalarni xolisona va noreal ifodalanishida mualliflarning mahorati o`rganib, yoritib berishdir.

Mustaqillik davri o`zbek she`riyatida irfoniy g`oyalar talqini


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jamolova Z.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2021-11-26 10:19:15
Magistrlik dissertatsiyasining asosiy umumlashmalari va xulosalari ma`nan yetuk barkamol kadrlarni tarbiyalashda katta ta`sirga ega. Yosh avlodni tarbiyalashdagi ta`sirini qiyosiy –tahliliy, qiyosiy–tipologik aspektda mukammal o`rganishda o`ziga xos nazariy va amaliy ahamiyatga ega .Chiqarilgan ilmiy xulosalar mustaqillik davri o`zbek she`riyatida irfoniy mavzulardagi she`rlarining badiiy talqini yuzasidan ilmiy tadqiqotlar yaratishda nazariy manbaa bo`lib xizmat qiladi.

Туризмни ривожлантириш ва диверсификация қилишнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Куймуратова Матлубахон Абдиманабовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
338.487.48.49
Yaratilgan vaqti:
2021-11-25 16:49:23
Тадқиқотнинг мақсади: туризмни ривожлантириш ва диверсификация қилишнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Маҳаллий ноанъанавий ўсимлик мойларидан фойдаланиб, диетик қуйма маргарин олиш технологиясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ходжаев Сарвар Фахреддинович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
664.336
Yaratilgan vaqti:
2021-11-25 16:44:59
Тадқиқотнинг мақсади ноанъанавий ўсимлик мойлари ёрдамида диетик қуйма маргаринларни олиш технологиясини такомиллаштиришдан иборат.

Марказий Фарғона қўриқ ерларининг ўзлаштирилиши ва суғорилиши тарихи (XX асрнинг 50 – 70-йиллари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рузикулова Мафтунахон Юлдашевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
94:631.61:639.1.055.36(575.121)
Yaratilgan vaqti:
2021-11-25 15:21:35
Тадқиқотнинг мақсади 1950 – 1970-йилларда Марказий Фарғонадаги қўриқ ва бўз ерларнинг ўзлаштирилиши тарихи, ҳудудда амалга оширилган суғориш-ўзлаштириш тадбирлари моҳиятини очиб беришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit