Filtrlar

Неврология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ахророва Ш.Б.
Yaratilgan vaqti:
2021-10-22 11:11:32
Данный учебно-методический комплекс предназначен для студентов 3-курса направления лечебной профилактики по предмету неврология. Обучения студентов предмету нервные болезни является подготовка к самостоятельной работе путем освоения теоретических, методических и практических навыков с учетом требований государственного стандарта по предмету нервные болезни, включая клиническую анатомию нервной системы, основные симптомы нервных болезней, этиологию, патогенез, клиническое течение, методы обследования и овладение навыками оказания экстренной сестринской помощи при некоторых острых неврологических состояниях.

Asab kasalliklari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sh.B.Axrorova
Yaratilgan vaqti:
2021-10-22 11:08:03
O’quv-uslubiy majmua (O’UM) – davlat ta'lim standarti va fan dasturida bеlgilangan talabalar tomonidan egallanishi lozim bo’lgan bilim, ko’nikma, malaka va kompеtеntsiyalarni shakllantirishni, o’quv jarayonini komplеks loyihalash asosida kafolatlangan natijalarni olishni, mustaqil bilim olish va o’rganishni hamda nazoratni amalga oshirishni ta'minlaydigan, talabaning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo’naltirilgan o’quv –uslubiy manbadir.

Qon ketishi va uni to‘xtatish usullari, qon o‘rnini bosuvchi suyuqliklar, ularni qo‘llash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Safoyev B.B., Kurbanov O.M., Sharopova M.S.
Yaratilgan vaqti:
2021-10-22 10:53:36
O‘quv-qo‘llanmada mavzuning dolzarbligi, maqsadi, vazifasi, talabalarning bilimini baholashda har bir mavzu bo‘yicha vaziyatli masalalar, nazorat va test savollari batafsil asoslab berilgan. O‘quv-qo‘llanmada qon ketishi va uni to‘xtatish usullari, qon o‘rnini bosuvchi suyuqliklarning mavzular bo‘yicha fiziologik ma’lumotlari keltirilgan. Qon ketishining sabablari, patogenezi, klinikasi, diagnostikasi standartlar asosida yozilgan. O‘quv-qo‘llanmada qon ketishini davolashning usullari standartlar bo‘yicha yoritilgan. Mavzuni yoritishda yangi adabiyotlardan va internet ma’lumotlaridan keng foydalanilgan.

Clinical course of purulent soft tissue diseases on the background of diabetes mell itus and diffusive toxic goiter


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Kurbanov Obid Maxsudovich
Yaratilgan vaqti:
2021-10-22 10:40:39
Against the background of concomitant endocrine diseases of diabetes mellitus and diffuse toxic goiter, it significantly complicates the treatment of patients with purulent surgical diseases of soft tissues. The aim of our study was to study the features of the clinical course of purulent surgical diseases of soft tissues against the background of diabetes mellitus and with a combination of diffuse toxic goiter.

Subject “Studying Ibn Sino”


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qodirova Sh.S.
Yaratilgan vaqti:
2021-10-22 10:37:41
Educational and methodical complex for students of the 3-course of the treatment faculty on the subject “Studying ibn Sino”. The educational-methodical complex was developed on the basis of the subject program approved in the Protocol "" from the city of Bukhara State Medical Institute.

Учебно-методический комплекс по дисциплине “Клиническая аллергология”


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Кодирова Ш.С.
Yaratilgan vaqti:
2021-10-22 10:32:48
Аллергия - состояние повышенной чувствительности животного организма, по отношению к определенному веществу или веществам (аллергенам), развивающееся при повторном воздействии этих веществ, т.е. это патологически повышенная и извращенная реакция организма на определенные субстанции антигенной природы, приводящая к его самоповреждению.

Allergologiya fani o’quv-uslubiy majmuasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qodirova SH.S.
Yaratilgan vaqti:
2021-10-22 10:01:22
Davolash va pediatriya, tibbiy pedagogika fakultetlari 6–kurs talabalari uchun. Ушбу дастур Давлат таълим стандарти ва умумий амалиёт шифокорини тайёрлаш дастури асосида тузилган, тиббиёт олий ўқув юртларининг талабаларига УАШ учун ички касалликлар ва аллергология фанидан таълим бериш учун мўлжалланган.

Subject of “propedeutics of childhood diseases”


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sadulloeva I.Q.
Yaratilgan vaqti:
2021-10-22 09:47:02
The subject includes systematic instructions in growth and development, nutritional needs of a child, immunization schedules and management of common diseases of infancy and childhood, scope of Social Pediatrics and counselling.

Clinical and epidemiological characteristics of gimenolepidosis and teniarinhosis in children


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Oblokulov A.R.
Yaratilgan vaqti:
2021-10-22 09:18:16
Clinical and epidemiological characteristics of gimenolepidosis and teniarinhosis in children, Methodical manual for 5th year students of medical and medico-pedagogical faculties of medical universities.

Transport vositalari muhandisligi» kafedrasi yo‘l harakati qoidalari va harakat xavfsizligi asoslari fanidan


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Boydadayev M.B., Nasriddinov A.Sh., Razoqov A.Y., Imomnazarov S.
Yaratilgan vaqti:
2021-10-21 16:33:53
Yo‘l harakatini tartibga solish vakolatiga ega bo‘lgan va uni bevosita amalga oshirayotgan, yo‘ldan foydalanish xizmati xodimlari, temir yo‘l kesishmasi va sol kechuvlaridagi navbatchilar.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit