Filtrlar

Umumiy o'rta ta'lim maktablari geografiya ta'limida ko'rgazmali vositalardan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdubannonova Z.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Qo'qon davlat pedagogika instituti
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2021-11-24 12:48:06
Zamоnaviy maktabda ta‘lim jarayoning samaradоrligini оshirish оmillaridan biri - bu darsning ko‘rgazmaliligidir. Shuni ta‘kidlash zarurki, qatоr yillar davоmida pedagоg-uslubchilar dоlzarb didaktik masalalarni aniq ifоdalashga va unga mоs keladigan pedagоgik texnоlоgiyani ishlab chiqishga kam e‘tibоr bergan edilar.

Tabiiy geografiya(O'zbekiston tabiiy geografiyasi)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
L.Abdunazarov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Qo'qon davlat pedagogika instituti
Sahifalar soni:
138
Yaratilgan vaqti:
2021-11-24 12:42:16
О'zbekistonning geologik tuzilishi juda murakkab, uning hududida proterozoy erasidan to tо'rtlamchi davrgacha hosil bо'lgan chо'kindi, magmatik va metamorfik tog' jinslari majmui uchraydi.

Хитозан иштирокида сувда эрувчан бўёвчи моддалар билан ипак ва аралаш толали матоларни пардозлаш технологиясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ҳазратова Дилшода Азамовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
677.027.43/.016.45
Yaratilgan vaqti:
2021-11-24 12:42:13
Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий хомашёдан синтез қилинган хитозан ва узхитан интенсификатори иштирокида бўяш технологиясини такомиллаштириш ҳамда фаол ва кислотали бўёвчи моддалар билан бўялган ипак ва пахта-ипак толали матоларнинг физик-механик хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Tabiiy geografik jarayonlar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2021-11-24 12:38:02
Mazkur o'quv qo'llanmada tabiiy geografik jarayonlar, ular haqidagi tadqiqotlarning rivojlanishi hamda hosil bo'lishiga ko'ra tasniflanishi haqida tushunchalar berilgan.Shu bilan birga o'quv qo'llanmada nurash, suv, gravitatsion kuch, eol jarayonlar, muzliklar, tektonik kuchlar hamda antropogen ta'sir tufayli shakllangan jarayonlarni nazariy jihatdan yoritib berilgan. Ushbu qo'llanma Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun mo'ljallangan.

Оқсил гомеостази бошқарилишида буйракнинг фунционал тизимлари интеграциясининг структур механизмлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Чиниева Марина Ильинична
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
616.61-008.64-036.11-092.4:616.153.96:612.017.2
Yaratilgan vaqti:
2021-11-24 12:35:54
Тадқиқотнинг мақсади оқсилли гомеостазда буйраклар функционал тизимлари интеграциясининг тузилиши механизмларини ўрганиш.

Худойбердиев Жалолдин Хасанович Моддаларни кимёвий анализ қилишда уларнинг оптикавий ҳоссаларидан фойдаланиш.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
Qo'qon davlat pedagogika instituti
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2021-11-24 12:35:45
Ватанимиз мустақилликка эришгандан сўнг ҳар соҳада жуда катта ўзгаришлар амалга оширилди ва оширилиб келинмоқда. Айниқса Ватанимизни келажаги ўсиб келаётган ёшларнинг қўлида экан, уларни туғилиб вояга еткунга қадар соғликларини муҳофаза қилиш, соғлом ва етук комил инсон бўлиб етишиши учун соғлом турмуш тарзини шакиллантириб бориш, уларни ҳар томонлама баркамол ўткир зехнли шахс бўлиб вояга етишишини таъминлаш мақсадида таълим – тарбия соҳасини ривожлантиришнинг анъанавий услубларини янада такомиллаштириш мақсад қилиб олинган.

Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш муассаларида маркетинг хизматларини оптималлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мамедова Гузаля Бакир қизи
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
614.2:339.138(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-11-24 12:32:01
Тадқиқотнинг мақсади: Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш муассасаларида маркетинг хизмати фаолиятини ва уни янада такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Маhalliy homashyo angreb ko'mir adsorbenti yordamida sanoat oqova suvlarni organik modalardan tozalash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdurashidov A.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Qo'qon davlat pedagogika instituti
Sahifalar soni:
68
Yaratilgan vaqti:
2021-11-24 12:17:36
Suv havzalariga tashlanayotgan oqova suvlarining tarkibida erigan turli xil organik va noorganik moddalar bo‘lib, ular suv sifatini yomonlashtiradi. Ayrim hollarda suv havzalarining flora va faunasiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi shu bilan bir qatorda og‘ir kasalliklar keltirib chiqaradi.

ATMOSFERA AZOTINI BOG‘LASH MUAMMOSI


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Qo'qon davlat pedagogika instituti
Sahifalar soni:
77
Yaratilgan vaqti:
2021-11-24 12:11:43
Butun dunyoda jadal o‘sib borayotgan aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta’minlash uchun mineral o‘g‘itlar ishlab chiqarishi va qo‘llanilishi ortib bormoqda.

Структурно-семантическая трансформация фразеологических единиц в интернет-коммуникации


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Сидоркова Л
Yaratilgan vaqti:
2021-11-24 12:03:16
В статье освещены структурно-семантической трансформация фразеологических единиц в современной интернет-коммуникации
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit