Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Oqıw-metodikalıq kompleks


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Eshmuratov R
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NDPI tipografiya
Sahifalar soni:
248
Yaratilgan vaqti:
2020-11-07 10:47:57
Italiya ilimpazları usı áyemgi dáwirdegi botaniklerdiń miynetlerinde kórsetilgen ósimliklerdi tábiyattan úyreniw, aǵashtan oyıp súwretler salıw (gravyura) jumısları júzege keldi. Bul botanikler arasında ósimlikler haqqında maǵlıwmat almasıw múmkinligin berdi.

Stachys byzantina c. koch/кўкаламзорлаштиришда/истиқболли интродуцент ўсимлик


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ешмуратов Р.А., Садыков Д.С., Сотимбоев Д.Д., Саидова Д.М.
Yaratilgan vaqti:
2020-07-06 22:32:03
Бугунги кунда Ўзбекистон халқининг миллий тараққиёти йўлидаги асосий мақсади – озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт барпо этиш бўлиб, бу бош ғоя миллатимизнинг азалий орзу-умидларини, интилишларини, бунёдкорлик фаолиятининг маъномазмунини ифодалайди.

Распределение родсвенных культурным диких растений в экономически важные группы в республике Каракалпакстан


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ажиев А.Б., Хожиматов О.Х., Алменова Г.П.
Yaratilgan vaqti:
2020-07-06 22:21:50
Виды родственных культурным диких растений используются человеком не в одинаковой мере, их экономическая значимость различна. Большая часть представлена широко распространенными кормами, популяции которых введены в одинаково стабилизированные условия. Однако ряд видов относится к разным категориям редкости и уязвимости, т. е. они нуждаются в защите. Определенная часть этих видов имеет высокий приоритет в процессе селекции, но есть такие, которые также нуждаются в немедленных защитных мерах как значительная часть источника ингредиентов для корма.

Қарақалпақстан республикасы мəдений өсимликлериниң жабайы туқымласларының түрлик қурамын үйрениў


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ажиев А.Б., Альменова Г.
Yaratilgan vaqti:
2020-07-06 22:20:05
Мəдений өсимликлердиң келип шығыўының Орта Азиялық дереги генефондтың бай ғəзийнеханасы есапланады. Бул дерек - көплеген егислик түрлер (мийўели, ғозамийўели, от-жемлик ҳəм т.б.)диң ўатаны. Оның флорасында эндемикалық ҳəм сийрек түрлер-мəдений егинлердиң жабайы туқымласларының түрлери бар, оларды келешекте селекцияда пайдаланыў ушын сақлаў зəрүр.

Salsola orientalis s.g. gmel-tiń bioekologiyalíq ózgesheliklerin mektep oqíwshílarína úyretiw usılları


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Karlıbaeva M.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
NDPI tipografiya
Sahifalar soni:
51
Yaratilgan vaqti:
2020-06-29 19:43:42
Keyrewik ósimliginiń awıl-xojalıǵında mal sharwashılıǵın hár tárepleme rawajlandırıw maqsetinde onıń bio-ekologiyalıq ózgesheliklerin hám zúráátligin úyreniw biziń tiykarǵı wazıypamız esaplanadı. İlimiy ádebiyatlarda keyrewiktiń bioekologiyalıq ózgeshelikleri onıń sapalı ot-jemlik ósimlik ekenligi, jaqsı zúráát beretuǵınlıǵın, onıń qoy-eshkiler hám iri qaramallar ushın jıl dawamında jelinetuǵın tiykarǵı ot-jemlik ósimlik esaplanadı.

Jıltırbas kóliniń ornitofaunasın kompleks úyreniw hám onı Zoologiya sabaǵında oqıtıw usılları


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tajimuratova Shaxnoza
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
NDPI tipografiya
Sahifalar soni:
100
Yaratilgan vaqti:
2020-06-29 19:20:56
Jıltırbas kóller sisteması ornitofaunasın kompleks úyreniw, olardıń ishindegi siyrek ushırasatuǵın, joǵalıw aldında turǵan quslardı qorǵaw jolların islep shıǵıw hám alınǵan maǵlıwmatlardı Zoologiya sabaǵında paydalanıw. Suw landshaftındaǵı quslar haywanlardıń eń áhmiyetli toparı esaplanadı. Jıltırbas kóller sisteması jaǵdayında quslar faunasın qorǵaw ilájların elimizdiń barlıq omırtqalı haywanlar dúnyasın qorǵawda paydalanıwǵa boladı.

Xorezm balıq» jámiyeti 1-2-bólim balıqlarınıń házirgi waqıttaǵı parazitofaunası


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yakupova Periyzat
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
NDPI tipografiya
Sahifalar soni:
96
Yaratilgan vaqti:
2020-06-29 19:19:16
Xorezm háwiz xojalıǵı sistemalarınıń házirgi waqıttaǵı ekologiyalıq jaǵdayın, ixtioparazitofaunanıń kelip shıǵıwın úyreniw, balıq ónimdarlıǵın asırıw boyınsha tereń ilimiy-izertlew jumısların alıp barıw talap etiledi. Usıǵan baylanıslı «Xorezm balıq» jámiyeti 1-2-bólim jaǵdayında karp balıqlarınıń parazitlerin kompleks izertlew hám olardıń invaziyalıq keselliklerine qarsı gúresiw jolların islep shıǵıwdan ibarat.

Shorlanǵan topıraqlardaǵı ayırım ósimliklerdiń morfobiolo-giyalıq ózgeshelikleri


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sotimbaev Dastonbek
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
NDPI tipografiya
Sahifalar soni:
90
Yaratilgan vaqti:
2020-06-29 19:16:37
Hár qıylı dárejede duzǵa shıdamlı ósimliklerdiń morfologiyalıq hám biologiyalıq ózgesheliklerinen alınǵan nátiyjeler ósimliklerdiń shorǵa iykemlesiw jolların anıqlawǵa xızmet etedi.Úyrenilgen ósimliklerdiń duzǵa shıdamlılıq ózgesheliklerinen hár qıylı dárejede shorlanǵan jerlerdiń biomelioratsiyasında paydalanıw ushın usınıs etiledi.

O’simliklar fiziologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-05-18 15:55:19
“Botanika va o‘simliklar fiziologiyasi” fani – Talabalarni o‘simliklar fiziologiyasi xujayrada kechadigan fiziologik-biokimyoviy jarayonlarni o‘rgangan xolda, ularning suv almashinuvi, tuproqdan mineral oziqlanishi, o‘simlik xosildorligida asosiy o‘rin tutuvchi fotosintez jarayonining borishi, o‘simliklarni nafas olishi va uni qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlashdagi ahamiyati, o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishi, ularga muhit omillarining ta’siri, qishloq xujaligida fiziologik faol moddalarni qo‘llash, ekinlarning noqulay sharoitlarga chidamliligi va moslashishi va o‘simliklar tarkibidagi uglevodlar, oqsillar, nuklein kislotalar, yog‘lar va ularning hosil bo‘lishi hamda parchalanishi kabi jarayonlarni o’rganadi. Tuzuvchi: O.G‘. Xusanova

Қовул ўсимлиги ва унинг ахамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-02-18 13:37:33
Ушбу қўлланма илмий – оммабоп қўлланма тарзида тайёрланган бўлиб, у омма учун фойдаланишга мўлжалланган. Ушбу қўлланма ковул ўсимлиги ҳақида бўлиб, ҳозирда дунё ўсимликшунослари томонидан ўрганилган янгиликлар, турли давлатлар табобати ва пазандачилигига асосланган манбалар бўйича яратилди.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit