Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Samarqand viloyatida tarqalgan chilonjiyda (ziziphus jujuba mill.) navlari va ularning morfologik xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xodjayeva S. (Ilmiy rahbar: b.f.n., dots. Haydarov X.Q )
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2019-05-07 11:00:15
Samarqand viloyatida chilonjiyda (Zizyphus jujuba L.) ning morfo-biologik xususiyatlarini o’rganishdan iborat.

Kovrak (ferula l.) turkumi turlarining tarkalishi va biologik xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Karimov Z.Q. (Ilmiy rahbar: dots. Umurzakova Z.I.)
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
55
Yaratilgan vaqti:
2019-05-07 10:56:34
Samarqand viloyati sharoitida Kovrak (Ferula L.) turkumi turlarinig tarqalishini va ayrim biologik xususiyatlarini o’rganish.

“Veoletto va imperial star” artishok navlarining gullash biologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nasimova Zaynab Xamidovna ( Ilmiy rahbar: b.f.n., dots. Nomozova Z.B.)
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Samdu
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2019-05-06 13:15:12
“Veoletto va Imperial Star” artishok navining gullash biologiyasini o’rganish.

Green gold va veoletto artishok navlari barglarining anatomik tuzilishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ibodullaeva Z.A
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Samdu
Sahifalar soni:
51
Yaratilgan vaqti:
2019-05-06 13:11:45
Artishok to’g’risida adabiy manbalar asosida ma’lumotlar to’plash va ularni tahlil qilish, o’simlikning sistematik holati va tarqalishini o’rganish, o’simlikning fenologik xususiyatlarini o’rganish, o’simlik barglarining anatomik tuzilishini o’rganish.

Cynara Scolymus L. ning ba’zi biologik xususiyatlari


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Isomov E. (Ilmiy rah. Nomozova Z.B.)
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
83
Yaratilgan vaqti:
2019-05-04 13:45:59
Tadqiqotlar Cynara scolymus L. (Asteraceae) ning biologik xususiyatlariga qaratilgan. Tadqiqot predmeti – Samarqand viloyati sharoitida introduksiya etilgan Cynara scolymus L. ning fenologiyasi, morfologiyasi, antekologiyasini o’rganish.

Substrate Groups of Bryophytes of Karatepa Mountains (Uzbekistan).


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Zhalov H.Kh
Yaratilgan vaqti:
2019-05-04 13:14:11
On soil (epigey) surface of Karatepa mountains 20 species of the mosses from 12 genera and 8 families were recorded during research work. On the bark of alive trees (epiphide) 10 moss species from 6 genera and 5 families were registered. On decayed wood (epsilsil) it was registered 7 species of moss species from 4 genera and 3 families. On stone (epilith) substrates of the Karatepa mountains 23 species of the mosses from 13 genera and 10 families were registered. According to research results it was found out that all type of bryoflora are distributed on four substrate ecological groups: hydrophytes, hygrophytes, mesophytes, xerophytes.

Лалми шароитида ва такрорий экин сифатида колумб ўти (sorghum almum parodi) етиштиришнинг биологик хусусиятлари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Авутхонов Б. С., Ўроқов С.Х., Шерманова Б.Д
Yaratilgan vaqti:
2019-05-04 12:15:06
Мақолада Самарқанд вилоятининг турли тупроқ-иқлим шароитида ўтказилган дала тажрибаларида такрорий экин сифатида етиштирилган Колумб ўтининг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлиги баён қилинган. Ҳосилдорлиги ва экологик мослашувчанлиги юқори бўлганлиги сабабли Колумб ўти нафақат асосий экин сифатида, балки такрорий экин сифатида ҳамда лалмикор шароитда ҳам етиштирилиши мумкин.

Ботаника Методическое пособие


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-05-04 12:07:31
Пособие рассчитано для студентов 2-курса биологического направления. В нем дана методика изучения, строения и размножения растений, относящихся к 6 отделам высших растений. Каждое задание иллюстрировано рисунками, схемами цикла развития изучаемого растения.

Сангзор дарёси альгофлораси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ismatova Zulayxo Asadovna
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК 582.232/275.574.5.633
Yaratilgan vaqti:
2018-12-18 14:36:53
Сангзор дарёси альгофлораси турлар таркибини аниқлаш ва сувининг экология-санитария ҳолатини баҳолашда индикатор-сапроб турларнинг аҳамиятини асослашдан иборат.

Тупрок биогеокимёси


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M. Isag`aliyev,.G.Yuldashev,S.Soliev
Nashr ko`rinishi:
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
Nashriyot:
Sahifalar soni:
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-24 15:05:05
Mazkur o`quv-uslubiy qo`llanma tuproqshunoslik yo`nalishi talabalari va barcha qishloq xo`jaligi mutaxassisliklari uchun mo`ljallanganbo`lib unda tuproq biogeokimyosi fanidan amaliy mashg`ulot namunaviy dasturi asosida tayyorlangan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit