Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Akusherlik


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-30 09:58:46
Akusherlik fani majmuasida tibbiyot institute 4 kurs davolash va tibbiy pedagogika fakulteti talabalari uchun asosiy tushunchalar keltirib o’tilgan. Jumladan, akusherlik fani, akusherlik kasalliklar, ambulator davolash prinsiplari, homiladorlikni tashxislash va profilaktikasi, gosptilizasiyagacha bo’lgan etapda shoshilinch yordam berish, gospitilizasiyagacha bo’lgan etapda shoshilinch yordam berish, mutaxassisga qo’llanma berish prinsplari, somatik kasalliklari bor ayollarni shifokor bilan birgalikda parvarishlash, Homiladorlik davrida uchraydigan kasalliklar jumladan preeklampsiya, anemiya, homiladorlik toksikozlari kasalliklarining etiologiyasi, davolash prinsplari, profilaktikasi haqida ma’lumotlar keltirilgan. Har bir mavzuga doir testlar, vaziyatli masalalar va savollar keltirilgan. Tuzuvchi: Sarkisova. L.V

Gerantologiyada hamshiralik ishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-30 09:54:08
Mazkur o’quv-uslubiy majmua oily hamshiralik ishi yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, u o`z tarkibiga OHI fakulteti 1-kurs talabalariga “Gerantologiyada hamshiralik ishi” fanini o`qitishda yordam beruvchi quyidagi ma`lumotlarni jamlaydi: ma'ruzalar o’qish tеxnologiyasi va mazmuni, amaliy mashg`ulotlar o’qish tеxnologiyasi va mazmuni, gerantologiya fanining OHI fakulteti 1-kurs talabalari uchun mo’ljallangan “Gerantologiyada hamshiralik ishi” o’quv dasturi, talabalar mustaqil ishi shakllari, glossariy (lug’atlar izohi), vaziyatli masalalar, tarqatma matеriallar, fan bo’yicha tеst savollari va adabiyotlar ro`yxatlari kabi ma`lumotlar keltirilgan. Tuzuvchi: S.S.Po’latov

Акушерство


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-30 09:30:58
Этот учебник охватывает акушерский, гестационный и внутриутробный периоды, а также физиологические и патологические явления, наблюдаемые в эти периоды, включая осложнения беременности, инфекции во время беременности, инфекции и осложнения во время беременности и детства, а также беременных женщин. и вопросы оказания медицинской помощи беременным женщинам. Учебный план основан на фактических данных и рекомендациях от мирового сообщества акушеров-гинекологов. Составитель: Саркисова Л.В.

Akusherlik


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-27 16:53:15
Акушерлик фани она ва болани соғлигини сақлашнинг замонавий тизими бўлиб, у нормал ва патологик акушерлик қисмларидан иборат. Акушерлик фанини ўрганиш талабаларга аёл организмидаги кечадиган уруғланиш, хомиладорлик, туғруқ ва чилла даври билан боғлиқ бўлган физиологик хамда патологик жараенлар билан таништириш, уларнинг этиологияси, патогенези, клиникаси, ташхисоти, даволаш ва олдини олиш тўғрисида тушунча бериш, талабаларни оилани режалаштириш, хомиладорларни гигиенаси ва овқатланишига бағишланган санитария-тарғибот ишлари бўйича сухбатлар ўтказишга ўргатиш, акушерликда қўлланиладиган замонавий ташхисот, текширув усулларига ўргатади. Tuzuvchilar: Каrimova N.N.

Фтизиатрия


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-27 16:41:42
Ушбу ўқув услубий мажмуа 4-курс даволаш ва педиатрия, тиббий педагогика ва ОХИ факультети талабалари учун мўлжалланган. Ўқув услубий қўлланмада фтизиатрия фанига оид ўқув ва ишчи дастури, тест саволлари, вазиятли масалалар, оралиқ ва якуний баҳолаш саволлари, маъруза ва амалий машғулотлар мавзулари ва мавзуларга оид қисқача тушунчалари берилган. Тузувчилар: Муаззамов Б.Р, Усмонов И.Х, Жумаев М.Ф, Рустамова С.А

Патологическая физиология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-27 16:32:45
Патофизиология – одна из фундаментальных дисциплин в высшей медицинской школе, является теоретической базой системы подготовки врача, формирования основ его клинического мышления. Она постоянно развивается в связи с непрерывным накоплением фактических экспери-ментальных и клинических данных, формулированием на их основе теоретических положений, открытием новых закономерностей жизне-деятельности организма в норме и при патологии, что требует оперативного издания учебных материалов для студентов медицинских вузов. Составител : Абдуллаева Муслима Ахадовна

Оториноларингология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-27 16:23:04
Ушбу ўқув-услубий мажмуаси оториноларингологиянинг замонавий дастури асосида ёзилган бўлиб, унда оториноларингология фанининг мақсади, вазифалари ва услублари ёритилган; умумий назология этиология ва патогенез ҳақида тушунчалар; патологик жараёнлар, ЛОР аъзолари касалликларининг шакллари айрим симптом ва синдромлари, ривожланиш механизмлари, кўринишлари ташхислаш ва даволаш принциплари замонавий типда ёритилган. Тузувчилар: Нуров У.И., Вохидов Н.Х., Раджабов Р.Р. Нарзуллаев Н.У., Нурова Г.У., Нуриддинов Ҳ.Н.

4R14 - G‘azalkent shaxri-Chirchiq shaxrii - Yangibozor qishlog‘i - Jumabozor qishlog‘i - O‘rtasaroy qishlog‘i - To‘ytepa shaxri avtomobil yo‘lining 12.5-13.1 km.da joylashgan ko‘prikni ko‘zdan kechirish va unga tavsiyalar ishlab chiqish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qorabekov D
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
JizPI
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2020-03-27 13:41:39
4R14 - G‘azalkent shaxri-Chirchiq shaxrii - Yangibozor qishlog‘i - Jumabozor qishlog‘i - O‘rtasaroy qishlog‘i - To‘ytepa shaxri avtomobil yo‘lining 12.5-13.1 km.da joylashgan ko‘prikni ko‘zdan kechirish va unga tavsiyalar ishlab chiqish

Мирзачўл тумани Гагарин шаҳарчасида қурилиши режалаштирилган “Дийдор” тўйхона биносини лойиҳалаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
И.Каримов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
ЖизПИ
Sahifalar soni:
83
Yaratilgan vaqti:
2020-03-27 13:39:16
Битирув малакавий иши мавзуси Мирзачўл тумани Гагарин шаҳарчасида қурилиши режалаштирилган “Дийдор” тўйхона биносини лойиҳалаш ишларига бағишланган.

Tuprok mikrobiologik faolligiga ugitlarini ta’siri


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jo‘rayeva D.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
JizPI
Sahifalar soni:
86
Yaratilgan vaqti:
2020-03-27 13:37:57
Tuproq unumdorligi va ekinlar hosildorligini oshirish qishloq xo‘jaligini samaradorligini yaxshilashdagi asosiy muammolardan biridir.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit