Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

О значение роли преподавателя в современном мире


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Турымбетова
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-04-16 10:55:39
Педагогическое мастерство учителя является специфическим проявлением общей культуры личности и интегративным сочетанием ее качеств, объединяющим и процесс и результат педагогической деятельности.

Chiroyli yozuv malakalarini shakillantirish


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-02-19 11:01:34
Mustаqqillikkа erishgаn hоzirgi dаvrning muhim хususiyatlаridаn biri, bоzоr munоsаbаtlаri shаkllаnаyotgаn mаzkur jаrаyongа mоs kеlаdigаn, yangichа fikrlоvchi yoshlаrni tаrbiyalаshdаn ibоrаt. I.А. Kаrimоv tа‘kidlаgаnlаridеk, ― fikrlаsh, ishlаsh vа yashаsh mаdаniyatigа egа bo`lgаn mustаqqil shахsni vоyagа yеtkаzishimiz zаrur.

Тарбиявий ишлар тизимида синф рахбари фаолияти


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-02-13 11:28:39
Ушбу услубий кўрсатма педагогика институтлари ва университетларнинг педагогика ихтисослиги бўйича ўқиѐтган ҳамда, академик лицей ва касб хунар коллеж мураббийлари учун мўлжалланган.

Талабаларнинг маънавий ахлокий сифатларини шакллантиришнинг педагогик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-02-13 11:26:27
Талабаларнинг маънавий – аҳлоқий сифатларини шакллантириш учун мўлжалланган мазкур ўқув услубий кўрсатмада шахс маънавияти, маънавий – аҳлоқий сифатлар тушунчаси, аҳлоқ тарбияси ва унинг асосий омиллари, глобаллашув жараёнида таълим-тарбия тизимидаги замонавий талаблар бўйича фикрлар билдирилган.

Boshlang’ich sinf tasviriy san’at fani o’qituvchilari uchun mavzular bo’yicha tavsiyalar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
I.Yuldashev, B.Qurbonova
Nashr ko`rinishi:
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
ФДУ
Sahifalar soni:
92
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-02-12 13:50:21
Ushbu uslubiy ko’rsatma tasviriy san'at ilm-fan kabi dunyoni, hayotni, tabiatni, xalqlar tarixini o’rganishga xizmat qiladi. Tasviriy san'atning paydo bo’lishi ibtidoiy jamoa davriga borib taqaladi.

Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilar nutuini o‘stirishda sinfdan tashqari o‘qish darslarining ahamiyati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
U.Q.Maqsudov, D.Umarova
Nashr ko`rinishi:
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ФДУ
Sahifalar soni:
24
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-02-12 13:46:23
Ushbu metodik ko‘rsatma boshlang‘ich ta’limda sinfdan tashqari o‘qishning ahamiyati, uning maqsad va vazifalari hamda o‘qitish samaradorligini oshirish bo‘yicha dolzarbligi masalalariga to‘talib o‘tilgan. Mualliflar tomonidan berilgan taklif va metodlar boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilariga metodik material sifatida xizmat qiladi.

Matematika


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.Asimоv
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ФДУ
Sahifalar soni:
80
Yaratilgan vaqti:
2019-02-12 13:35:09
Ushbu ma'ruzalar matni boshlang`ich ta'lim va sport tarbiyaviy ish yo`nalishi 1-bosqich talabalari uchun mo`ljallangan bo`lib, mavzuga oid ta'rif va teoremalar, misol va masalalar yechish usullari yetarli darajada yoritilgan.

меҳнат ва уни ўқитиш методикаси


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Д.Холиқова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ФДУ
Sahifalar soni:
48
Yaratilgan vaqti:
2019-02-12 13:32:48
Мазкур маърузалар матнида бошланғич синфларда ўқувчиларни меҳнатга тайёрлаш уларнинг қизиқишлари, мойилликлари ва имкониятларига асосланган қўл меҳнати ҳисобланади.

Matematika darslarida o`quvchilarda tadqiqot olib borish hislatlarini shakllantirirsh


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mirzajonova Shaxnoza
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ФДУ
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2019-02-12 10:38:54
Ushbu BMI turli hil usulda masalalarni yechish yo`llarini tahlil qilish, boshlang`ich sinf matematika darslarida masalani shartini o`ziga xos xususiyatlarni o`rganish, 3 – sinf matematika darslaridagi ba`zi bir masalalarni shartini o`zgartirish usullarini ko`rib chiqish, masala ustida ishlash, muammoli masalalarni yechish usullari masalaning ratsional usulda yechish yo`llarining o`quvchilarni qobilyatlarini rivojlantirishdagi afzalligi va kamchiliklarini tadqiq etish masalalari yoritilgan

Masala yechishning algebraik usuli


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mo`ydinova O`g`iloy
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ФДУ
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2019-02-12 10:36:57
Ushbu BMI boshlang`ich sinfda masalalarni arifmetik va algebraik usulda yechish usullarini shakllantirish jarayonini tahlil qilish, algebraik usulda masala yechishda harfiy ifoda tushunchasini o`ziga xos xususiyatlarni o`rganish, algebraik usulda masala yechishda harfiy ifoda tuza olish malakasini ahamiyatini ko`rsatish
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit