Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Инглиз тилининг адабий варианти ва ўқитиш нормасини танлаш муаммолари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жўраев Исломжон Мамасодикович
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-29 10:36:25
Адабий инглиз тилининг ҳудудлараро варианти мавзуси устида кўплаб олимлар изланишлар олиб борган.

Умумевропа бахолаш тизимининг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mahmudova Kamola
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-27 13:22:55
Umumevropa baholash tizimining o`ziga xos hususiyatlari atroflicha o`rganish, chet tili darslarida umumevropa baholash tizimidan foydalanish va uni o`ziga xos xususiyatlarini ochib berilgan.

Умумевропа бахолаш тизимининг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mahmudova Kamola
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-27 13:22:12
Umumevropa baholash tizimining o`ziga xos hususiyatlari atroflicha o`rganish, chet tili darslarida umumevropa baholash tizimidan foydalanish va uni o`ziga xos xususiyatlarini ochib berilgan.

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ЁРДАМЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ КЎЛЛАНИЛИШИ ВА ЛИНГВОДИДАКТИКА МАСАЛАЛАРИ.JPG


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Eshimova Xilola
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-27 13:08:03
Bu dissertatsiya ishida linguadidaktika masalasi va yordamchi fe`llarning tipologik jihatdan o`ziga xos xususiyatlari ochib berilgan.

SEMANTIC STRUCTURE OF LEXEMES RELATED TO EDUCATION IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES AND ISSUES OF LINGUADIDACTICS


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G`anieva Dilafruz Xasanboy qizi
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-27 12:54:49
Ingliz va o`zbek tilidagi ta`limga oid so`zlarning ma`no jihatdan qurilishi batafsil yoritilgan.

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ЗООНИМЛАР ИШТИРОК ЭТГАН МАКОЛЛАРНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yusupova Shaxzoda
Yaratilgan vaqti:
2018-08-27 10:17:51
Ingliz va o`zbek tillarida zoonimlar ishtirok etgan maqolalar, ularning o`xshash va farqli jixatlari va ularning lingvokulturologik xususiyatlari ko`rsatib o`tilgan.

THEORETICAL BASIS OF STUDIES OF PROVERBS AND SAYINGS IN MODERN LINGUISTICS


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qambarova Gulchiroy
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-25 09:20:40
Til o`rganishda maqola metallar va aforizmlarning nazariy muammolari, maqollarning lingvokulturologik xususiyatlari hamda maqolalar, sonlar bilan tipologik mosligi mos emasligi masalalari yoritilgan.

Building vocabulary and reading strategies


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ashurova Farzona
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-25 08:59:06
Ingliz tilini o`qitish, jumladan so`z boyligini orttirish va o`qish usullarini yaratish yo`llari masalalari yoritilgan

Ellipsis and its types in English


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qahharova Gulhumor
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-25 08:44:10
Ellipsis hamda uning o`ziga xos xususiyatlari va matnda rivojlanishida xizmat qiluvchi asosiy omillar, ularning tuzilishining muhim omillari batafsil yoritilgan.

The Study of Foreign Language Acquisition and the Importance of its Factors


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdusalamova Nodira
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-25 08:33:52
Ingliz tiliga qiziqish uyg`otish,shet tilini o`rgatish jarayonoda turli usullar va yondashuvlardan foydalanib ularni tatbiq etish masalalari tahlil qilingan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit