Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Инновацион иқтисодиёт шаклланиши шароитида минтақа саноати ривожланишининг йўналишлари (Тошкент вилояти мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Батирова Нилуфар Шеркуловна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
332.133.6
Yaratilgan vaqti:
2021-09-14 21:42:58
Тадқиқотнинг мақсади инновацион иқтисодиётнинг шаклланиши шароитида минтақа саноатининг барқарор ривожланишини таъминлаш бўйича илмий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Жисмоний тарбия таълими жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантириш назарияси ва амалиёти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Халматов Лочин Нурбобоевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
378.011.3-052:796:613
Yaratilgan vaqti:
2021-09-14 21:39:59
Тадқиқотнинг мақсади жисмоний тарбия таълими жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Комплекс ёндашув асосида бўлажак офицерларнинг касбий компетенцияларини ривожлантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Умаров Фарход Умирович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
378.016:355.23
Yaratilgan vaqti:
2021-09-14 21:38:14
Тадқиқотнинг мақсади комплекс ёндашув асосида бўлажак офицерларнинг касбий компетенцияларини ривожлантириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Кўп тиллилик муҳитида умумтаълим мактаби ўқувчиларининг интерферентив компетенциясини шакллантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мамаджанова Нозимахон Азимходжаевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
494.375:371.3
Yaratilgan vaqti:
2021-09-14 21:36:16
Тадқиқотнинг мақсади кўп тиллилик муҳитида умумтаълим мактаби ўқувчиларининг интерферентив компетенциясини шакллантириш бўйича илмий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Малака ошириш жараёнларида ўқитувчиларнинг педагогик тафаккурини ривожлантириш технологияларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Маматқулова Зарифахон Муҳаммадсолиевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
377.4:331.108.45
Yaratilgan vaqti:
2021-09-14 21:33:41
Тадқиқотнинг мақсади малака ошириш жараёнида ўқитувчиларнинг педагогик тафаккурини ривожлантириш технологияларини такомиллаштириш бўйича илмий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларининг бадиий-эстетик компетентлигини шакллантириш технологияларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юлдашева Нилуфар Иброхимовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
378:091.12:004
Yaratilgan vaqti:
2021-09-14 17:56:42
Тадқиқотнинг мақсади бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларининг бадиий-эстетик компетентлигини шаклантириш технологиясини такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Педагогика олий таълим муассасалари талабаларида ғоявий-мафкуравий компетентликни ривожлантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хўжаев Мунис Отабоевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
378:32 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-14 17:54:50
Тадқиқотнинг мақсади педагогика олий таълим муассасалари талабаларида ғоявий-мафкуравий компетентликни ривожлантиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Афакия ва артифакияли болаларда аметропияларни коррекциялашнинг клиник-функционал хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нарзуллаева Дилдора Уктамовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
617.741-007.21-053.3-08
Yaratilgan vaqti:
2021-09-14 16:39:51
Тадқиқотнинг мақсади. Оптик коррекция танловига қиёсий ёндашиш йўли билан афакия ва артифакияли болаларда кўриш фаолиятини яхшилашга қаратилган даволаш тизимини такомиллаштиришдан иборат.

Саноат корхоналарини интеллектуал платформа асосида самарали ривожлантириш (“Оҳангаронцемент” АЖ мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Саломова Сарвиноз Салимовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
355.241.21:004
Yaratilgan vaqti:
2021-09-14 16:33:18
Тaдқиқoтнинг мaқcaди “Оҳангаронцемент” акциядорлик жамияти фаолиятини интеллектуал платформани қўллаш асосида самарали ривожлантириш бўйича илмий таклифлар ва амaлий тaвcиялaрни ишлaб чиқишдан иборат.

Навоий вилояти иқтисодиётини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Муртазаев Исабек Базарбаевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
332.1:330.34 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-14 16:19:14
Тадқиқотнинг мақсади Навоий вилояти иқтисодиёти тармоқ ва ҳудудий таркибини такомиллаштириш бўйича таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit