Filtrlar

Hozirgi davrda ma’naviy tahdidlarga murosasizlikning ma’naviy-ma’rifiy asoslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
To’rayeva Mahbuba
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2021-03-02 12:24:48
Hozirgi davrda istiqlol yillarida amalga oshirilayotgan milliy mustaqilligimiz va tinch barqaror hayotimizga rahna solayotgan ma’naviy tahdidlar yaqqol ko‘zga tashlanmoqda.

Xorazm kulolchiligi buyumlarini yasash va uni bezatish texnologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rayimberganov Mansur Qahramonovich
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2020-10-17 13:47:20
Xorazm kulolchiligi buyumlarini yasash va uni bezatish texnologiyasi mavzusidagi bitiruv malakaviy ishi

Эзгуллик ва тараққиёт йўлидаги фидойи инсон


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ў.Носиров
Yaratilgan vaqti:
2020-03-31 15:24:25
Мақола мамлакатимизнинг биринчи Президенти Ислом Каримовнинг бозор иқтисодиётига ўтиш даврининг қийинчиликларига қарамасдан тараққиётимизнинг маънавий асосларини яратиш ва мустаҳкамлашга оид фаолиятини ёритишга бағишланган. Жумладан, маънавият тарбияси, эски сиёсий – мафкуравий меросдан тезроқ қутилиш, маънавиятни ривожлантиришнинг янги назарий асосларини ишлаб чиқиш, маданият тараққиётининг ҳуқуқий асосларини ишлаб чиқиш, ҳалқимизнинг бой маънавий меросини тиклаш, театрлар, музейлар, маданий – маърифий муассасалар тармоғини кенгайтиришдаги хизматлари таҳлил қилинган.

Jonajon O’zbekistonim, mangu bo’l omon


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-02-19 12:32:28
Ushbuy qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasida 28 yilliik mustaqil taraqqiyot davrida siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va ma’naviy-ma’rifiy sohada qo‘lga kiritilgan salmoqli yutuqlar, amalga oshirilgan ulkan bunyodkorlik ishlari, ularning ma’no-mohiyati va ahamiyatini o‘quvchilariga yеtkazish maqsadida “Jonajon O’zbekistonim, mangu bo’l omon!”mavzusidagi “Mustaqillik darslari”ni o‘tkazish uchun tuzilgan.

Tarbiyaviy ishlar metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.Atakulova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
AndMI
Sahifalar soni:
119
Yaratilgan vaqti:
2020-02-13 14:16:33
Hozirgi davrda mamlakatimizda tarbiyaviy ishlarning mazmuni barkamol avlodni shakllantirishga qaratilgan. Respublikada sog’lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yosh avlodni XXI asr talablariga to’liq javob beradigan har tomonlama rivojlangan shaxslar qilib voyaga yetkazish uchun zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgan. Bu boradagi ishlarni aniq, maqsadli amalga oshirish uchun davlat ahamiyatiga molik hujjatlar, dasturlar va rejalar ishlab chiqildi. Birgina “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dastur”ning qabul qilinishi yuksak umumiy va kasb-hunar madaniyatiga , istiqbolli vazifalarni hal etishga qodir barkamol avlodni tarbiyalashga yo’naltirilganligini keltirish kifoya

Сўнгги ўқ асари талабаларнинг маънавиятини юксалтиришга хизмат қилади


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Латипова Ш.М.
Yaratilgan vaqti:
2019-12-06 12:06:18
"Сўнгги ўқ асари” талабаларнинг маънавиятини юксалтиришга хизмат қилади

Ommaviy madaniyatning ijtimoiy vazifalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Z.Boymurodov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
5
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 12:03:41
Ma’lumki, madaniyat umuminsoniy hodisa, faqat bir xalqqa tegishli bo’lgan, faqat bir xalqning o’zi yaratgan sof madaniyat bo’lmaydi va bo’lishi ham mumkin emas.Har bir milliy madaniyatning asosiy qismini o’zi yaratgan bo’lsa-da, unda jahon xalqlari yaratgan umuminsoniy madaniyatning ulushi va ta’siri bo’ladi, albatta. U barchaga baravar xizmat qiladi. Masalan san’at va adabiyot durdonalari, me’morchilik obidalari, maqomlar, fan yutuqlari va boshqalar barchaga tegishli. Madaniyatni ikkiga-elitar (yuksak) va ommaviy (tuban) madaniyatga bo’lish mumkin.

Onore de Balzak asarlari oʻzbek tilida (Yevgeniya Grande asari misolida)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.Rustamov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
57
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 11:52:12
Istiqlol sharofati bilan О‘zbekiston Respublikasida Prezidentimiz I.A.Karimovning “Milliy va jahon madaniyatining eng yaxshi namunalarini keng targ‘ib qilish va ommalashtirish yosh avlodni, hozirgi yoshlarimizni ma’naviy tarbiyalashning asosi bо‘lmog‘i kerak”1, – deya ilm va maorif sohasiga bо‘lgan yuksak e’tiborni, ilmiy jamoatchilik oldiga qо‘ygan talablari asosida madaniy meros, shu jumladan, badiiy ijod va uning tarixiga yangicha yondashuv shakllanmoqda.

Характеристика културы Средней Азии В Эпоху Ученых мыслителей IX-XIII веков


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Джураев. Ш.Ф
Yaratilgan vaqti:
2019-11-11 12:00:42
История народов Средней Азии богата этапами развития науки и культуры. Развитие науки и образования в Средней Азии в IX-XII веке определялось теми социально-политическими изменениями, которые произошли в этом регионе с включением его в состав Халифата и потом с образованием государства Саманидов и ростом вследствие этого контактами разных культур.

Олий таьлим тизимида маьнавият-маьрифий ишлар Самарадорлигини оширишнинг хукукий асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Самадова С.С.
Yaratilgan vaqti:
2019-11-11 11:59:54
Ушбу мақолада олий таълим тизимида маънавий-маърифий ишлар самардорлигини оширишнинг ҳуқуқий асослари, шу соҳада қабул қилинган қонунлар ва қарорлар ҳақида фикр юритилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit