Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Buyuk mutafakkirlarning fuqarolik jamiyati vujudga kelishi va rivojlanishi haqidagi qarashlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O.Ergashev
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 10:39:58
Ушбу мақолада буюк мутафаккирларнинг фуқаролик жамияти вужудга келиши ва ривожланиши ҳақидаги қарашлари ўрганилган

Талаба ёшларда коммуникатив толерантликни ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ш.Усмонов
Yaratilgan vaqti:
2019-02-12 10:58:53
Мақолада мулоқотга киришувчиларнинг бир-бирларини тўғри тушунишлари ва идрок этишларида аҳамиятли бўлган коммуникатив толерантлик ҳақида маълумотлар берилган. Шунингдек талаба ёшларда коммуникатив толерантликнинг намоён бўлиши экспериментал тадқиқ этилган.

Odam savdosiga qarshi kurashish profilaktikasi masalalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qilichyev Sh.
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
76
Yaratilgan vaqti:
2019-02-04 17:42:18
Bugungi kunga kelib xalqaro terrorizm narkotraffik va odam savdosi singari transmilliy jinoyatlarning inson xavfsizligiga xuruj qilayotgani bois, ulardan jabr chekayotganlar, afsuski, ko‘pchilikni tashkil etayotir.

Brahmanlikda inson ma’naviyatini shakllantirish muammolari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Kuliyev M.H.
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
68
Yaratilgan vaqti:
2019-02-04 17:37:40
Mustаqillik yillаridа bаrchа jаbhаlаrdаgi kаbi insоnlаrning vijdоn erkinligi, diniy qаdriyatlаr bоrаsidа hаm kаttа o’zgаrishlаr ro’y bеrdi. Аytish mumkinki, хаlqimiz yеtmish yildаn оrtiq dаvr mоbаynidа kаmsitilgаn diniy qаdriyatlаrini qаytа tiklаsh vа o’rgаnish imkоnigа egа bo’ldi.

Аyol huquqlаrini himoyа qilish xаlqаro аndozаlаr vа milliy qonunchilik


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Giyаsov Sh.
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
70
Yaratilgan vaqti:
2019-02-04 17:05:25
Inson huquqlаri demokrаtik huquqiy dаvlаtning eng muhim belgisi, hаr bir dаvlаtning demokrаtik tаrаqqiyot dаrаjаsini ko’rsаtuvchi muhim mezondir. Shuning uchun hаm, inson huquqlаri xаlqаro vа milliy qonunchilik tizimdа muhim o’rin tutаdi.

Milliy ongning ma’naviy barkamol insonni shakllantirishdagi o’rni va roli


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Arasheva G.
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
70
Yaratilgan vaqti:
2019-02-04 17:01:53
Mustaqillikka erishilgandan so’ng milliy o’zlikni anglash, mohiyat e’tiboriga ko’ra, tamomila yangi davlat va jamiyat barpo etish,dunyo hamjamiyatida Vatanimizning munosib o’rin egallashi, erkin va mustaqil tafakkurga ega yangi avlodni voyaga yetkazish davlat siyosatining eng ustuvor vazifasi sifatida yondoshila boshlandi.

Этномаданият ва миллий ғоя муштараклиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-02-04 10:40:38
Масалан, этномаданият артефакт сифатида энг қадимги даврларга инсоннинг ён-атрофни табиатни ўзлаштиришга киришган даврларига бориб тақалади. Этномаданият назарий илму фан соҳаси сифатида 19 асрда пайдо бўлди. Аммо,этномаданият назарияси фани артефактларнинг генезисидан ўзига тадқиқот объектларини қидиради. Бу табиий ҳолдир, чунки ҳар бир этномаданий бойлик негизида халқнинг, миллатнинг узоқ ижтимоий–тарихий жараёнларга бориб тақалувчи тажрибаси мавжуддир.

Civil Society


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-02-04 10:36:36
Civil society development has been carried out in three stages: Europe and subsequently large countries, such as America, during which the stages of change have changed dramatically in the state and social structure, social and political crises, mass movements, class struggles, the radical change of social ideologies.

Ўзбекистонда жамият маънавий ҳаётидаги ўзгаришлар динамикаси (ижтимоий-сиёсий таҳлил)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Аҳмедов Х. А..
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
323:301:008:1(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-12-12 16:20:40
Маънавият соҳасидаги давлат сиёсатининг мазмун-моҳияти, маънавий ҳаётга хос ўзгаришлар динамикасининг қонуниятлари ва намоён бўлиш хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Глобаллашув шароитида шахс маданий тараккиётининг мохияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
I. Arzimatova
Yaratilgan vaqti:
2018-09-03 16:04:50
Maqolada globallashuv jarayoni mazmun- mohiyati va unda shaxsning madaniy taraqqiyoti, madaniyat tushunchasi, madaniy qadriyatlar, madaniyat tushunchasining inson bilan bog`liqligi kabi masalalar haqida so`z yuritilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit