Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Характеристика културы Средней Азии В Эпоху Ученых мыслителей IX-XIII веков


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Джураев. Ш.Ф
Yaratilgan vaqti:
2019-11-11 12:00:42
История народов Средней Азии богата этапами развития науки и культуры. Развитие науки и образования в Средней Азии в IX-XII веке определялось теми социально-политическими изменениями, которые произошли в этом регионе с включением его в состав Халифата и потом с образованием государства Саманидов и ростом вследствие этого контактами разных культур.

Олий таьлим тизимида маьнавият-маьрифий ишлар Самарадорлигини оширишнинг хукукий асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Самадова С.С.
Yaratilgan vaqti:
2019-11-11 11:59:54
Ушбу мақолада олий таълим тизимида маънавий-маърифий ишлар самардорлигини оширишнинг ҳуқуқий асослари, шу соҳада қабул қилинган қонунлар ва қарорлар ҳақида фикр юритилган.

Фуқаролик жамияти асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жалилов А., Муҳаммадиев У., Жўраев Қ.
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Бухоро давлат университети
Sahifalar soni:
265
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-11-11 11:11:55
Мазкур қўлланма Давлат бошқаруви академияси, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси, ҳамда Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш мустақил институтида фаолият юритаётган олимларнинг ижодий ҳамкорлиги натижасидир. Қўлланмада фуқаролик жамияти ҳодисасининг тарихи, замонавий мазмунда ривож топиши, унинг ривожига кўмак берадиган институтлар маҳаллий ва хорижий олимларнинг тадқиқотларига асосланган ҳолда ёритилган.

«ISUZU» автобус двигателларини газ ёнилғисига ўтказишдаги юзага келиши мумкин бўлган носозликларнинг тахлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рахманова Тожинисо Турсунбой қизи
Yaratilgan vaqti:
2019-07-05 14:12:28
Хозирги кунда Самарқандда ишлаб чиқарилаётган «ISUZU» автобуслари ва шу русумдаги автомобиллар ўзбек ва япон мутахасисларининг махсули бўлиб, ички бозорни таминлашда жуда катта хисса қўшмоқда. Бу корхона хозирги кунда 10 дан ортиқ турдаги автомобилларни ишлаб чиқармоқда ва шу билан бирга завод жамоаси мамлакатимиз автохўжаликлари учун замонавий, халқаро экологик андозаларга жавоб берадиган янги автобуслар ва юк автомобилларининг ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш устида жиддий изланишлар олиб бормоқда.

O’zbekistonning markaziy osiyo mamlakatlari bilan geosiyosiy aloqalarida iqtisodiy omilning o’rni


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xamidov J
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
79
Yaratilgan vaqti:
2019-06-14 12:28:29
Mazkur tadqiqot ishida Markaziy Osiyo geosiyosatining o’ziga xos jihatlari, avvalo O’zbekistonning Markaziy Osiyo mamalakatlari bilan geosiyosiy aloqalar iqtisodiy omilning o’rni masalasiga oid jihatlar tahlil qilingan. Unda O’zbekistonning Markaziy Osiyo mintaqasi geosiyosati va iqtisodiyotida tutgan o’rni, Markaziy Osiyo mintaqasidagi siyosiy va iqtisodiy integratsiya masalalarining muhim jihatlari ko’rsatib berilgan.

Huquqiy hulq-atvorning nazariy muammolari: rahbar shaxsiy mas'uliyatini oshirish masalalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Suyarov A
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
71
Yaratilgan vaqti:
2019-06-14 12:26:54
Ushbu tadqiqot ishi Huquqiy hulq-atvorning nazariy muammolari: rahbar shaxsiy mas'uliyatini oshirish masalalari deb nomlanib, huquqbuzarlik muammolari, huquqiy hulq atvorga e'tibor qilish, ayniqsa rahbar shaxsning tartib – intizomi, o‘z xarakatini tanqidiy taxlil qilishi va shaxsiy javobgarligi masalalarini tahlil qilishga asosiy e’tibor qaratilgan. Tadqiqotda davlat va huquq nazariyasi fanidan kelib chiqib, huquqiy xulq-atvor, huquqbuzarlik va yuridik javobgarlik tushunchasini, yuridik javobgarlik turlarini tasniflangan, tavsif va xulosalari berilgan. Rahbar shaxsning hulq atvoriga alohida baho berilgan.

O‘zbekistonda milliy demokratik tarqqiyot: shaxs erkinligi rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlari


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G'apparov E
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
101
Yaratilgan vaqti:
2019-06-14 11:26:25
O‘zbekistonda milliy demokratik taraqqiyot jarayonlari davrida shaxs erkinligi ta’minlanishi va rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlari tahlil etish ilmiy tadqiqot ishining oldiga qo‘yilgan maqsadini tashkil etadi, va undan kelib chikadigan vazifalar quyidagilardan iborat:

Mustaqillik yillarida talaba-yoshlarning ma’naviyati, ongi va tafakkuridagi o‘zgarishlar


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Boyzaqova U
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
97
Yaratilgan vaqti:
2019-06-14 11:22:55
pedagog-psixolog olimlar tomonidan taklif etilayotgan yuksak ma’naviyatli yoshlarni tarbiyalash tamoyillari tushunchalari komponentlarini ta’lim muassasalarida shakllantirish holatini o‘rganish, xususan, oliy o‘quv yurtlari talabalarining mustaqillik yillarida ma’naviyati, ongi va tafakkuridagi o‘zgarishlarni aniqlash, qiyosiy tahlil qilish, ushbu orqali mavjud vaziyatni obyektiv baholash hamda ularning ma’nan yetuk, tafakkuri keng, ma’naviy ongi yuksak bo‘lib yetishishlari uchun tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

“Ҳаракатлар стратегияси” Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ва маънавият пойдевори


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
О. Рустамова
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 11:03:16
Ўзбекистон Республикаси Президенти¬ Ш.М.Мирзиёевнинг Конституциямиз қабул қилинганлигининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузасида илгари сурилган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси” давлат ва жамиятнинг бош мақсади бўлган одамларнинг турмуш даражаси ва сифатини янада оширишни таъминлашга қаратилганлиги билан ниҳоятда муҳим аҳамият касб этади[1]. Кенг жамоатчиликнинг катта қизиқиши ва алоҳида эътиборига сазовор бўлган “Ҳаракатлар стра¬тегия¬си” Ўзбекистон тараққиётининг навбатдаги босқичида концептуал аҳамиятга эгалиги билан муҳим аҳамият касб этади.

Tolerantlik- barqaror taraqqiyot asosi


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O. Rustamova
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 11:01:38
,,Tolerantlik‘’ ya’ni bag’rikenglik tushunchasi ijtimoiy hayotning turli sohalarida jumladan, siyosat, madaniyat, iqtisod, sotsiologiya va boshqa ko’plab sohalarda qo’llaniladi. Lotincha ,,tolerare” chidamoq, sabr qilmoq, toqatli bo’lmoq ma’nolarini anglatgan ,,tolerantlik” so’zi asosan biror narsani , o’zgacha fikr yoki qarashni , o’z shaxsiy tushunchalaridan qat’iy nazar imkon qadar bag’rikenglik va chidam bilan qabul qilishni anglatadi.Ushbu tushuncha deyarli barcha tillarda bir xil, bir-birini to’ldiruvchi ma’no kasb etib, chidamlilik, bardoshlilik, toqatlilik, o’zgacha qarashlar va harakatlarga hurmat bilan munosabatda bo’lish , himmatlilik, kechirimlilik, hamdardlilik kabi ma’nolarga ega.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit