Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Afrika ertaklari


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-01-17 16:43:41
Ertaklar doimo xalq og’zaki ijodining nodir namunasi sifatida qadirlanib keladi. Sevib o’qiladi. Shu bilan bir qatorda u yoki bu xalqning yashash sharoiti, urf-odati, orzu-umidlari, kurashi ham o’z aksini topadi. Ushbu to’plamda asosan Afrika qitasida yashovchi Kongo, Angola, Efiyopiya, Bantu, Mabuntu kabi xalqlarning ertaklari kiritildi.

To'qqiz dangasa


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-01-13 16:44:50
To'qqiz dangasa ertak. O'zbek va rus tillarida.

Ўзгарувчан ва ўзгармас диаметрли қувур тармоқларнинг турғунлиги


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Якубова Рислиғой Равшанбековна
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2009
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
78
Yaratilgan vaqti:
2016-02-23 14:14:27
Ўзгарувчан ва ўзгармас диаметрли қувур тармоқларнинг турғунлиги ҳақида

Услубий кўрсатмалар


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Р.Ҳ.Ҳамдамов
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2007
Nashriyot:
TATU
Sahifalar soni:
12
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-02-18 11:48:43
Бу услубий кўрсатмаларнинг мақсади «Электрон тижоратнинг меёрий-ҳуқуқий асослари» фани бўйича ўтказилган маъруза дарсларидан олинган назарий билимларни мустаҳкамлаш ҳамда соҳа бўйича меёрий-ҳуқуқий хужжатлар билан ишлаш ва уларни яратиш бўйича амалий кўникмаларни ҳосил қилишдан иборатдир.

Biologiya o’qiтish meтodikasi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Malikova O.R.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2008
Nashriyot:
Navoiy davlaт pedagogika instituтi
Sahifalar soni:
82
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-02-17 15:04:24
Sizga tavsiya etiladigan “Biologiya o’qiтish meтodikasi” fani bo’yicha labortoriya mshg`ulotlari to`plami tasdiqlangan namunaviy dastur asosida yozilgan bo’lib, ushbu fanga doir asosiy tushunchalar va ma’lumotlar qisqa bayon etilgan, fanni chuqur va mukammal egallash uchun ko’rsatilgan adabiyotlardan foydalanishni tavsiya etamiz. Sizga taqdim etilayotgan ushbu labortoriya mashg`ulotlari to`plami fanni o’rganishda hamda nazariy bilimlarni amaliyotda qo`llashda ilmiy va uslubiy yordam ko’rsatadi degan umiddamiz va o’z navbatida sizga omad tilaymiz.

Boshlang'ish sinif oquvshilari tarbiyalashda iqsodga oid tushinsharining shakillantirishning nazariy va amaliy xossaslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xudayqulov X
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2008
Nashriyot:
Тошкент
Sahifalar soni:
18
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-02-17 15:01:54
Boshlang'ish sinif oquvshilari tarbiyalashda iqsodga oid tushinsharining shakillantirishning nazariy va amaliy xossaslari

Бино ва иншоотларни синаш метрологияси


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қосимова С.Т
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2002
Nashriyot:
ТошАҚИ
Sahifalar soni:
105
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-02-17 14:38:02
Мазкур қўлланмада қурилиш конструкциялари ва ашёларини статик ва динамик юклар остида синашнинг назарий ва амалий масалалари ёритилган. Синашни ташкил этиш бўйича маълумотлар ҳамда қўлланиладиган асбоб-ускуна ва жиҳозларнинг тавсифлари берилган. Конструкцияларнинг зўриқиш – деформация ҳолатини белгиловчи синов ўтказиш амалий усуллари ва ўлчов параметрлари механик асбоблар, тензометрия услублари, муҳандислик геодезияси, фотограмметрия ва бошқа усуллар билан аниқлашга диққат эътибор қаратилган.

Правовое регулирование корпоративных конфликтов


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бекбергенов Ф.
Nashr etilgan yili:
2 0 1 2
Yaratilgan vaqti:
2016-02-16 15:15:39
Экономическая политика Узбекистана на современном этапе реформ связана с внедрением принципов корпоративного управления, направленных на формирование эффективного механизма обеспечения баланса интересов тех, кто несет на себе риск, связанный с вло¬жением капитала (т.е. акционерами) и органами управления, должностными лицами акционерных обществ.

Xotiraning inson hayotidagi axamyati


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Bektemirov В
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2016-01-28 20:16:16
Xotira in’ikos etilgan narsa yoki hodisalarni yoki o’tmish tajribalarini esda qoldirish va zarur bo’lganlarini tiklashdan iborat o’lgan piixik jarayon. Xotira barcha psixik jarayonlarning eng muxim xarakteristikasi bulishi bilan birga inson shaxsining birligi va yaxlitligini ta’minlaydi. Individning uz tajribasini esda olib kolishi, esda saklashi va keyinchalik uni yana esga tushirishi xotira deb ataladi. Xotirada esda olib kolish, esda saklash, esga tushirish va unutish kabi asosiy jarayonlar aloxida ajratib kursatiladi

O'qish kitobi


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2015-11-17 10:56:05
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinfli uchun darslik
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit