Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

O'qish kitobi 4-sinf


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
S.Matchonov, A.Shojalilov, X.G‘ulomova, Sh.Sariyev, Z.Dolimov
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-iqtisodiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«YANGIYO‘L POLIGRAF SERVIS»
Sahifalar soni:
216
UDK raqami:
82=371.671.17=512.133(075.2)
Yaratilgan vaqti:
2017-09-05 11:24:46
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik

Boshlang'ich ta'lim ona tili o'qish matematika tabiyot (1-4-sinf)


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 10:20:17
Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standarti (keyingi o‘rinlarda davlat ta’lim standarti deb ataladi) davlat ta’lim standartining maqsad va vazifalarini, asosiy prinsiplarini, tarkibiy qismlarini, davlat ta’lim standartlarini joriy etish hamda davlat ta’lim standartlari talablariga rioya etilishini nazorat qilish tartibini belgilaydi.

Afrika ertaklari


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-01-17 16:43:41
Ertaklar doimo xalq og’zaki ijodining nodir namunasi sifatida qadirlanib keladi. Sevib o’qiladi. Shu bilan bir qatorda u yoki bu xalqning yashash sharoiti, urf-odati, orzu-umidlari, kurashi ham o’z aksini topadi. Ushbu to’plamda asosan Afrika qitasida yashovchi Kongo, Angola, Efiyopiya, Bantu, Mabuntu kabi xalqlarning ertaklari kiritildi.

To'qqiz dangasa


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-01-13 16:44:50
To'qqiz dangasa ertak. O'zbek va rus tillarida.

O’qish darslarida ta’limiy vositalaridan foydalanish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хакимова К
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
TOSHKENT
Sahifalar soni:
21
Yaratilgan vaqti:
2016-02-23 14:28:34
O’zbekiston mustaqillikka erishgach, ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida keng kohlamli islohatlar amalga oshirila boshlandi, “Ta’lim to’g’riisidagi” qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, umumiy o’rta ta’limning Davlat ta’lim standartlarining qabul qilininshi, darslik hamda ohquv dasturlarining yangi avlodlarning yaratilishi, ohquv-tarbiya jarayonlariga ilg’or pedagogik texnalogiyalarning kirib kelishi ta’limni tubdan yangilanishiga olib kelmoqda.

Ўзгарувчан ва ўзгармас диаметрли қувур тармоқларнинг турғунлиги


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Якубова Рислиғой Равшанбековна
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2009
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
78
Yaratilgan vaqti:
2016-02-23 14:14:27
Ўзгарувчан ва ўзгармас диаметрли қувур тармоқларнинг турғунлиги ҳақида

Услубий кўрсатмалар


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Р.Ҳ.Ҳамдамов
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2007
Nashriyot:
TATU
Sahifalar soni:
12
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-02-18 11:48:43
Бу услубий кўрсатмаларнинг мақсади «Электрон тижоратнинг меёрий-ҳуқуқий асослари» фани бўйича ўтказилган маъруза дарсларидан олинган назарий билимларни мустаҳкамлаш ҳамда соҳа бўйича меёрий-ҳуқуқий хужжатлар билан ишлаш ва уларни яратиш бўйича амалий кўникмаларни ҳосил қилишдан иборатдир.

Biologiya o’qiтish meтodikasi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Malikova O.R.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2008
Nashriyot:
Navoiy davlaт pedagogika instituтi
Sahifalar soni:
82
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-02-17 15:04:24
Sizga tavsiya etiladigan “Biologiya o’qiтish meтodikasi” fani bo’yicha labortoriya mshg`ulotlari to`plami tasdiqlangan namunaviy dastur asosida yozilgan bo’lib, ushbu fanga doir asosiy tushunchalar va ma’lumotlar qisqa bayon etilgan, fanni chuqur va mukammal egallash uchun ko’rsatilgan adabiyotlardan foydalanishni tavsiya etamiz. Sizga taqdim etilayotgan ushbu labortoriya mashg`ulotlari to`plami fanni o’rganishda hamda nazariy bilimlarni amaliyotda qo`llashda ilmiy va uslubiy yordam ko’rsatadi degan umiddamiz va o’z navbatida sizga omad tilaymiz.

Boshlang'ish sinif oquvshilari tarbiyalashda iqsodga oid tushinsharining shakillantirishning nazariy va amaliy xossaslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xudayqulov X
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2008
Nashriyot:
Тошкент
Sahifalar soni:
18
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-02-17 15:01:54
Boshlang'ish sinif oquvshilari tarbiyalashda iqsodga oid tushinsharining shakillantirishning nazariy va amaliy xossaslari

Бино ва иншоотларни синаш метрологияси


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қосимова С.Т
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2002
Nashriyot:
ТошАҚИ
Sahifalar soni:
105
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-02-17 14:38:02
Мазкур қўлланмада қурилиш конструкциялари ва ашёларини статик ва динамик юклар остида синашнинг назарий ва амалий масалалари ёритилган. Синашни ташкил этиш бўйича маълумотлар ҳамда қўлланиладиган асбоб-ускуна ва жиҳозларнинг тавсифлари берилган. Конструкцияларнинг зўриқиш – деформация ҳолатини белгиловчи синов ўтказиш амалий усуллари ва ўлчов параметрлари механик асбоблар, тензометрия услублари, муҳандислик геодезияси, фотограмметрия ва бошқа усуллар билан аниқлашга диққат эътибор қаратилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit