Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Rezinali va rezinametall qayishqoq elementlar.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mamadaliyev N.I
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-02-10 11:49:12
Ayrim holda olingan namunalar birga aralashtiriladi va laboratoriyaga jo`natish oldidan namunaning miqdori kvartovaniе dеb ataladigan usulda yoki novli tеkislagich yordamida kеragicha kamaytiriladi.

“Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar” turkumiga kiruvchi “VATAN TUYG‘USI” fanidan 5-6-sinflar uchun takomillashtirilgan o‘quv dasturi va mavzu rejasi


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2016-09-07 14:20:15
Vatanni anglash – bu har bir insonning o‘zligini anglashi demakdir. Ammo, ushbu jarayon nihoyatda murakkab bo‘lib, uning muvaffaqiyatli kechishi yosh avlod ongiga «Vatan», «vatanga muhabbat» hamda «vatanparvarlik» tushunchalarini oila va maktabgacha ta’lim muassasalaridan boshlab, uzluksiz, izchil, tizimli va maqsadga muvofiq ravishda singdirishni taqozo etadi. So‘z yuritilayotgan jarayonda umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5-6-sinflarida o‘qitilishi nazarda tutilgan «Vatan tuyg ‘usi» fani, shubhasiz, o‘ziga xos o‘rin tutishi aniq.

Омухта ем ишлаб чиқариш технологияси


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Д.Бобоев, Х.Б.Эргашева
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2002
Nashriyot:
Sahifalar soni:
153
Yaratilgan vaqti:
2016-04-26 15:45:42
Омухта ем ишлаб чикариш технологияси" фани "Дон ва дон махсулотларини кайта ишлаш технологияси" йуналиши буйича укий-диган талабалар учун мулжалланган булиб, узига омухта ем ишлаб чикариш предметининг асосий тушунчаларини бириктиради. Бу фан: омухта ем ишлаб чикариш жараёнини, унинг таркибига кирадиган хом ашёларнинг физика-кимёвий хусусиятларини, уларни истеъмолчига етказиб бергунча сифатини бузмасдан саклашни ва омухта емнинг жониворлар овкатидаги ахамиятини урганади. "Омухта ем ишлаб чикариш технологияси" фани дон ва дон махсулотларини кайта ишлаш технологияси йуналиши буйича талабаларнинг етук мутахассис булиб етишишида ахамияти каттадир.

Курс лекций по предмету «изучение конституции Республики Узбекистан» и «правоведение»


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Кулдашев.С. Ё
Nashr etilgan yili:
Навои-2005
Yaratilgan vaqti:
2016-04-26 15:28:15
Государство – как политико – правовая система.

Mashina qismlari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.M.Muhamedov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2010
Nashriyot:
Тошкент
Sahifalar soni:
132
Yaratilgan vaqti:
2016-04-26 15:21:53
Ma’ruza matni "Mashina detallari" fan dasturi asosida ishlab chiqilib, kuzgi 5 ва 6-semestrda 54-soat xajmda o’qilishga mo’ljallangan va "Mashinalarni loyihalash asoslari" kafedrasining 2009 yil 16 sentyabr' (bayonnoma 6) majlisida mukhokama qilingan va maqullangan.

Глобаллашув шароитида диний ва дунёвий мафкураларнинг ўзаро таъсири


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Байалиев Джахангир Кайнарбекович
Nashr etilgan yili:
2011
Yaratilgan vaqti:
2016-04-26 10:11:34
Глобаллашув шароитида диний ва дунёвий мафкураларнинг ўзаро таъсири ёритиб берилган.

Миллий итиқлол ғояси, ҳуқуқ ва маънавият асослари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
проф. Ў. Тоштемиров
Nashr etilgan yili:
Yaratilgan vaqti:
2016-04-26 09:58:01
Ушбу фанни ўқитишдан мақсад талабалар онги ва қалбига миллий истиқлол ғояси - жамият мафкураси эканлиги, мустақиллик шароитида миллий истиқлол ғоясини ўрганиш имкониятининг пайдо бўлгани, уни тақозо этувчи объектив шарт-шароитлар ва субъектив омиллар вужудга келганлиги, шунингдек мустақилликни асраб-авайлаш, ҳимоя қилиш ва мустаҳкамлашда унинг аҳамияти нақадар зарурлиги сингдирилади.

Уроки независимости


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2009
Nashriyot:
Ташкент, 2009
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2016-04-23 10:43:42
События последних лет перестройки бывшего СССР не внесли стабильности ни в экономику, ни в общественно-политическую жизнь страны. Ошибки в экономике вынудили Советский Союз делать многомиллионные займы у Запада, продавать золотой запас страны Политическая программа руководства бывшего СССР, пытавшегося как-то ослабить недовольство национальных республик его действиям! намечала без кардинальных политических, социальных, экономически] изменений, не

Vatanparvarlikni chin e`tiqodga aylantiraylik


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.Dushayeva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
4
Nashriyot:
Angren shahar 43-umumiy o`rta ta`lim maktabida
Sahifalar soni:
4
Yaratilgan vaqti:
2016-03-09 11:36:27
O`quvchilarni ona Vatanga muhabbat ruhida haqiqiy vatanparvar etib tarbiyalash, ularda Vatanni himoya qilish, mustaqilligimizni asrash kabi oliy burch tushunchalarini shakllantirish.

ЫЗБЕК БОЛАЛАР АДАБИЁТИ


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
: Бекчанова Сайёра Бозарбоевна
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2006
Nashriyot:
АЖИНИЁЗ НОМИДАГИ НУКУС ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ
Sahifalar soni:
33
Yaratilgan vaqti:
2016-02-26 09:29:47
Ижтимоий онг шакллари, мафкуравий ишнинг барча сощалари каби, болалар адабиетищам во=елик билан,щаетдаги турли ижтимоийщодисаларщамда инсоният турмуши билан бо\ли= былиб, уларни ызига хос воситаларда бадиий акс эттиради. Болалар адабиетида акс эттирилган во=еликщаетий,ща==оний тасвирланишщамда уларнинг рущияига, онгига мос, тушунарли ва =изи=арли былиши керак. Шунга кыра, болаларга аталган бадиий асарлар уларнинг характер хусусиятларини тыла намоен =илиши билан бир =аторда педагогика ва психология фанлари билан узвий ало=ада былиши, демакки, муайян маърифий - эстетик \ояни илгари суриш лозим. Болалар сощасида иш юритмо=чи былганщар бир муаллиф китобхон ешининг барча хусусиятларини назарга олиши лозим. Аксщолда, унинг китоби болаларгащам, катталаргащам кераксиз, бетайин былиб =олади.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit