Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Сирдарё вилояти шароитида кузги арпа навлари муҳим хўжалик белгиларини ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Азизова Н
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ToshDAU
Sahifalar soni:
51
Yaratilgan vaqti:
2017-11-21 14:19:16
Илғор хўжаликлар тажрибалари суғориладиган майдонларда арпа ҳосилдорлигини 50—60 ц/ га, лалми майдонларда эса ҳосилдорликни 25—30 ц/га ва ундан ҳам ошириш имкониятлари мавжудлигини курсатмоқда. Аммо, кейинги йиштарда суюриладиган ерларда арпа ҳосилдорлиги гектаридан ўртача 25—30 ц/га, лалми майдонларда 12—15 ц/га дан ошмаётганлиги аниқланди.

Пахтазорларда бегона ўтларга қарши кураш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Азизов О
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ToshDAU
Sahifalar soni:
55
Yaratilgan vaqti:
2017-11-21 14:09:15
Бегона ўтлар юқори даражада тарқалган пахтазорларда агрокимёвий, яъни 30-35 см.га шудгорлаш+чизеллаш+бароналаш+Котонекс 1,5 кг/га+Фюзилад форте 20 кг/га гербицидларини қўллаш ҳосилдорликни 13-15 ц/га ошириши ҳамда 812000 сўмдан 951500 сўмгача фойда олиш мумкинлиги илк бор исботланди

Кузги буғдойнинг “грация” ва “гром” навларини бирламчи уруғчилигини ташкил этиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абулқосимов Б
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ToshDAU
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2017-11-21 14:00:24
Тошкент вилоятининг тупроқ унумдорлиги паст, сув билан тўлиқ таъминланмаган, кузги буғдойдан ўртача ҳосил олинаётган ҳудудларига, биотик омилларга, касаллик ва зараркунандаларга чидамли бўлган навларни танлаш мақсадида, Россиянинг Краснодар ўлкасидан олиб келинган кузги буғдойнинг истиқболли “Грация” ва “Гром” навларини бошланғич уруғчилигини ташкил қилиш

Карантин бегона ўтлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
тепбергенов Адилбай Рейимбаевич
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
No'kis
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2017-11-21 11:11:33
Маъруза матнларида фаннинг қишлоқ хўжалигидаги аҳамияти, ривожланиш тарихи, Ўзбекистонда чегараланган ҳолда тарқалган ва ўтиш хавфи бор бўлган бегона ўтлар, карантин бегона ўтлар экспертизаси, далаларнинг бегона ўтлар билан зарарланиши ва уруғларининг тупроқда тарқалиши шунингдек уларга қарши кураш чоралари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Ovosh eginleri na'llerin kemiriwshi sovka qurtlari ziyaninan biologiyalq usil tikarinda saqlaw jollari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Bazarbaev X
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2017-11-21 11:07:33
Ovosh eginleri tu'rleri boyinsha alinatug'in hasildin' aziq awqat bolatug'in ta'replerin esapqa alip, o'ndirilip atirg'an o'nimnin' bir bo'legin qayta islew keltirilgen.

Amudaryo tumani sharoitida etishtirilgan pomidorni saqlash va qayta ishlash texnolo’giyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jumabaev H
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2017-11-21 10:53:28
Pomidor hosilini ig’ish ishlari mevalar pishish davrida olib boriladi. Mevalarni hul holda oddiy xonada 1-1,5 yil saqlash mumkin. Mevalarni sovitqishli savzavot omborxanalarda saqlash usuli yaxshi natija beradi. Bunda uch oy ichida saqlashga qo’yilgan mevalar shikaslanishi urtacha 0,0-1,5 % tashkil etadi.

Вредоносные виды тли на овоще-бахчевых культурах и меры борьбы с ними


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Утепбергенов А
Yaratilgan vaqti:
2017-11-20 15:55:33
Маколада сабзавот-полиз далаларида учрайдиган шираларнинг турлари, зарар келтириш хусусиятлари, зараркунандага карши ташкилий хужалик тадбирлари, агротехник кураш чоралари, биологик ва кимёвий кураш чоралари хакида маълумотлар келтирилган.

Biologiya va genetika


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Madreimova D
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
No'kis
Sahifalar soni:
101
Yaratilgan vaqti:
2017-11-17 15:44:27
Nazariy bilimga va keng kolamli dunioqarashga ega bo'lgan malakali qishloq xo'jalik xodimini tayyorlashda biologiya fanining o'rni o'ta muximdir, zaroki shu fangina, avvalo hayotning rivojlanish qonuniyatlari echimini ko'satib bera oladi.

O'simlikler immuniteti


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Utepbergenov A
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
No'kis
Sahifalar soni:
28
Yaratilgan vaqti:
2017-11-17 15:41:46
Awil xojalig'indag'i barliq agrotexnikaliq ha'm agrohimiyaliq ilajlardi ilim pa'n usinislarina ha'm alding'i ta'jribelerge say o'tkeriw, jabayi otlarg'a ziyankeslerge ha'm o'simlik keselliklerine qarsi gu'resiw ilajlarin engiziwde, shidamli sortlardi jaratiwda ushirasatug'in mashqalalardi sheshiw.

Tut jipek qurtinin' tuqimin tsellyulyar usilda tayarlaw


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdigapparov A
Yaratilgan vaqti:
2017-11-16 16:34:25
Jipekshilik ma’mleketimizde awil xojalig’inin’ tiykarg’i tarmaqlarinan biri esaplanip, jen’il sanaat karxanalarinin’ qimbat bahali sheyki zat bolip esaplanadi. Bul maqala tut jipek qurtinin' tuqimin tsellyulyar usilda tayarlaw yag’niy sapali tuqim tayarlawda tuqim aliwshi go’beleklerdi bir neshe usillarda tekseriwden o’tkerip. Unamli na’tiyjerlerin ko’rsetip o’tken.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit