Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ирригация эрозиясига учраган тупроқлар шароитида кузги буғдойдан юқори ҳосил етиштириш агротехнологияси элементлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жўраев Акмалжон Нормухамадович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎТ: 633.11+631.459/445.56
Yaratilgan vaqti:
2018-12-17 10:36:52
Тадқиқотнинг мақсади ирригация эрозиясига учраган ерларда тупроқ зарраларининг ювилишини камайтириш ҳамда кузги буғдойдан юқори дон ҳосили етиштириш учун тупроққа турлича ишлов бериб уруғ экиш ва ниҳолларни парваришлашда маъданли ўғитларнинг мақбул меъёрини илмий асослашдан иборат.

Andijon viloyatida rayonlashtirilgan va istiqbolli g'o'za navlarini xo'jalik va morfologik belgilarini qiyosiy o'rganish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abduraximova Anora Rustamboyevna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
AndQXI
Sahifalar soni:
53
Yaratilgan vaqti:
2018-12-12 16:19:06
Кўп йиллик илмий, амалий тажрибалар шуни кўрсатадики, пахтадан мўл ва эртачи ҳосил этиштириш, сифатли тола олиш учун, аввало навларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш, ҳосил тўплаш жараёнларини бошақариш, нав софлигини, унинг биологис ва бошқа хусусиятларини узоқ сақлаш ҳар бир фермер хўжалигида битта нав экиш қоидасига риоя қилиш лозим.

Sug'o'riladigan erlardan yil bo'yi foydalanish, hosildorligini oshirishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nosirov Iqboljon Qobiljon o'g'li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ToshDAU Andijon filiali
Sahifalar soni:
81
Yaratilgan vaqti:
2018-12-12 16:12:27
Экин майдонлари таркибини оптималлаштириш ва ҳосилдоликни ошириш бўйича амалга ошириладиган чора-тадбирлар мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш ҳажмини сезиларли даражада ошишига олиб келади. Кейинги йилларда бозор иқтисоди шароитида аввалги кенг қўлланилган ғўза-беда алмашлаб экиш тизимлари ўрнига икки, уч экин туридан ташкил топган қисқа ротацияли тизимлар кириб келди.

Марказий Осиёнинг суғориладиган шароитида ресурстежамкор қишлоқ хўжалигига асосланиб қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нурбеков Азиз Исраилович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
631.5:361.67:633.1
Yaratilgan vaqti:
2018-08-07 08:53:58
Марказий Осиёда суғориладиган деҳқончилик тизимларида қишлоқ хўжалигида тупроқни ҳимояловчи ва ресурстежовчи технологиялар асосида ресурстежовчи қишлоқ хўжалиги амалиётининг қишлоқ хўжалиги экинлари ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлигига ва тупроқ унумдорлигига таъсирини қиёслаш ва ишлаб чиқариш.

Суғориладиган шароитда буғдойнинг уруғлик ва технологик сифат кўрсаткичларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Азизов Бахрам Музапарович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
633.11: 631.67/531.01
Yaratilgan vaqti:
2018-06-28 11:30:34
Андижон вилоятининг ўтлоқи бўз ва Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида кузги буғдойнингтурли навларини уруғлик ва технологик сифат кўрсаткичларини оширишни таъминлайдиган етиштириш агротехнологияларини яратиш.

Тупроқни мульчалаш усуллари ва муддатларини ғўзанинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсири (Тошкент вилояти ўтлоқи аллювиал тупроқлари шароитида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахмурзаев Шавкат Исакович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
631+633.41
Yaratilgan vaqti:
2018-06-26 12:14:13
Тошкент вилояти ўтлоқи аллювиал тупроқлари шароитида тупроқни мульчалаш усуллари (полиэтилен плёнкалар, ўсимлик қолдиқлари, полимерлар) ва муддатларининг ғўзани ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсирини аниқлаш.

IPAKCHILIK SOHASINING RESPUBLIKAMIZDA VA DUNYO MIQYOSIDAGI AHAMIYATI


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Oserbaeva S.
Yaratilgan vaqti:
2018-06-23 12:34:00
Ipak qurti - yetti mo’jizaning biri hisoblanadi. Bunday deyishimizga sabab ko’p, yani bu soha faqatgina to’qimachilik sanoatida emas baiki tibbiyotda, radiotexnika, aviatsiya, kosmonavtika va hattoki oziq ovqat, konserva mahsulotlarini tayyorlashda keng qo’llanilmoqda.

Ўзбекистоннинг жанубий минтақасида кузги буғдой етиштиришда ресурстежамкор технологияларни такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Узақов Ғуломжон Оқбутаевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
631.5; 631.8; 633.111
Yaratilgan vaqti:
2018-04-02 14:09:12
Республиканинг жанубий минтақаси суғориладиган ерларида буғдойни янги навларини очиқ майдонларда ва ғўза қатор ораларида етиштиришнинг ресурстежамкор агротехнологиясини ишлаб чиқиш.

Paxta chigitini pnevmatik saralash mashinalari samaradorligini asoslash va loyihalash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jo'rayev X
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2018-02-22 16:11:41
Mazkur bitiruv malakaviy ishida chigit tоzalash texnika va texnоlоgiyasini takоmillashtirish, chigitni unumli hamda sifatli chiqishini ta`minlash bоrasida ilmiy izlanishlar hamda jindan chiqqan paxta chigitlarini tоzalash va saralash texnоlоgiyasini takоmillashtirish asоsida ko’p fraktsiyali saralashni amalga оshirish, bu оrqali jinlangan chigitni iflоsliklardan to’liq tоzalash, va to’qimachilik sanоatida yigirishga yarоqli bo’lgan tоla chiqishini оshirish imkоniyatlari yoritilgan va tavsiyalar keltirilgan.

Ўсимликшунослик


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Х. Атабоева
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2004
Nashriyot:
Sahifalar soni:
221
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-02-22 15:46:30
Ўсимликшунослик қишлоқ хўжалигининг асосий тармоқларидан бири бўлиб, аҳоли учун озиқ-овқат маҳсулотлари, чорвачилик учун ем-хашак ва енгил саноатнинг кўпгина тармоқлари учун хомашё етиштириш мақсадида экиб ўстириш ва табиатда ёввойи ҳолда ўсадиган ўсимликлардан фойдаланиш масалалари билан шуғулланувчи фандир. Ушбу китобдан ўсимликшунослик қишлоқ хўжалиги хақидаги маълумотлар билан танишишингиз мумкин.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit