Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Табиатшунослик фанини ўқитиш узвийлиги ва узлуксизлигини таъминлаш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ширинов Музаффар Кучарович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
37.016:502.1
Yaratilgan vaqti:
2021-09-13 21:21:36
Тадқиқотнинг мақсади бошланғич таълим йўналиши талабаларини касбий фаолиятга тайёрлашда табиатшунослик фанини ўқитиш узвийлиги ва узлуксизлигини таъминлаш механизмларини такомиллаштиришдан иборат.

Сув танқислиги шароитида асосий экинларнинг мақбул суғориш тартибини ишлаб чиқиш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Халмуратова Бахитгул Узахбергеновна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
633.51:633.11:633:674.6:628.17
Yaratilgan vaqti:
2021-09-13 21:19:08
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон Республикасининг ўртача даражада шўрланган ўтлоқи-аллювиал тупроқларида сув танқислиги шароитида ғўзанинг “Чимбой-5018”, кунгабоқарнинг “Наврўз”, кузги буғдойнинг “Краснодарская-99” ва беданинг “КК-15” навларидан юқори ҳосил олишда илмий асосланган суғориш тартибини ишлаб чиқиш.

Қишлоқ хўжалигига ихтисослашган йўналишларда инглиз тилини ўқитишда лексик компетенцияни ривожлантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Холиёров Бунёд Ҳусанович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
378.091.3:811.111
Yaratilgan vaqti:
2021-09-13 21:15:33
Тадқиқотнинг мақсади қишлоқ хўжалигига ихтисослашган йўналишларда инглиз тилини ўқитишда лексик компетенцияни ривожлантиришдан иборат.

Специальные конструкции машин и оборудования горного производства


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Джураев Р.У.,
Yaratilgan vaqti:
2021-09-13 21:12:01
В Узбекистане построены и действуют горные предприятия с открытым и подземным способами добычи разнообразных полезных ископаемых. В их числе буроугольный разрез, «Ангренский» и Управление добыча угля подземным способом ОАО «Узбекуголь», карьер «Кальмакыр» АГМК, карьер «Мурунтау» НГМК, Занимающий одно из ведущих положений не только в странах СНГ, Нои в мире и др.

Special constructions of mining machinery and equipment


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Djuraev R. U.
Yaratilgan vaqti:
2021-09-13 20:54:37
Uzbekistan has built and operates mining enterprises with open and underground methods of extracting various minerals. These include a brown coal mine, "Angrensky" and management of underground coal mining JSC "Uzbekugol", quarry "Kalmakyr" AGMK, quarry "Muruntau" NMMC, which Occupies one of the leading positions not only in the CIS countries, but also in the world, etc.

Буғдой "Истиқлол-20" навининг уруғчилигини ташкил этиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тўйчиев Ҳожимурод Зайлобиддин ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2021-09-13 18:03:22
Мавзунинг долзарблиги. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони билан мамлакатимизни ривожлантиришнинг беш устувор йўналиши бўйича аниқ, ҳаётий ислоҳотлар, уларни амалга ошириш механизмлари белгилаб берилган. Бу мамлакатимизда ислоҳотлар самарадорлигини кескин ошириш, давлат ва жамиятни ҳар томонлама уйғун ва жадал ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш, барча соҳани модернизация қилиш ва эркинлаштиришдек буюк мақсадларга хизмат қилади.

Сурункали юрак етишмовчилиги кечишида жигар фибрози ва иммун – яллиғланиш жараёнлари ҳамда ичак микробиоценозининг тутган ўрнини баҳолаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эрназаров Мухаммад Муродуллоевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
616.36-004.17-07:616.9:614.4:615.3706
Yaratilgan vaqti:
2021-09-13 18:00:28
Тадқиқотнинг мақсади СЮЕ мавжуд беморларда ичаклардаги микроб мажмуаси бузилишини иммун яллиғланиш тизимига таъсирини баҳолаш, уларни юрак ва жигар ремоделланиши кўрсаткичлари билан боғлиқлигини аниқлаш хамда касалликни даволашни муқобиллаштиришдан иборат.

Битумларни модификация қилиш ва улар асосида йўлларни қоплаш учун композициялар таркиби ва олиш технологиясини яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Боборажабов Баҳодир Насриддин ўғли
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
665.637.8
Yaratilgan vaqti:
2021-09-13 17:57:07
Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий хомашёлар асосида модификацияланган битум олиш таркиби ва технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Темир йўл кесишма сигнализациясининг назорат қилиш датчикларини такомиллаштириш моделлари, алгоритмлари ва дастурий воситалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тохиров Эъзозбек Турсуналиевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
656.2+656.073.2
Yaratilgan vaqti:
2021-09-13 17:16:48
Тадқиқотнинг мақсади темир йўл кесишмаларида транспорт воситаларининг кутиш вақтини камайтириш ва поездлар ҳаракати хавфсизлигини ошириш учун поездларнинг темир йўл кесишмасига яқинлашишида назорат датчикларини яратиш тамойилларини ва моделларини тадқиқ қилиш ва ишлаб чиқишдан иборат.

Инновацион жараёнларни молиялаштириш механизмини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Расулов Нуриддин Абдуллаевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
336 (571.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-13 17:13:28
Тадқиқотнинг мақсади инновацион жараёнларни молиялаштириш механизмини такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit