Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ko'klemzarlastiriwdi rawajlandiriwdin' kompazitsion tu;rleri


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Madreyimova D
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2016-10-06 17:11:17
O'simlikler du'nyasi sheksiz ha'r qiyli ko'rinislerge, fakturalarg'a iye. Ha'r bir abadanlastirilg'an, ko'klemzarlastirilg'an aymaq o'zinin' kompazitsiya oryina iye boliwi kerek.

Qarag'ashlar tuwisi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qunnazarov F.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2016-10-06 17:03:35
Bul tuwistin wakilleri terek o'simlikleri, ayrimputalar ushirasadi japiraqlari apiwayi duzilgen guzde to'gilip ketedi, japiraq plastinkasi pa'rsiyaqli tamirli, sheti tisli, miywesi qanatshali boladi.

A'tirgulliler tuximlasinin' alma, almurt, biye tuwislari sipatlamasi, bioekologiyaliq o'zgeshelikleri


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qunnazarov F.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2016-10-06 16:41:04
Alma kishi terek, japiraqlari a'piwayi duzilgen, sheti tegis qaptal japiraqshali. Gulleri jiynalgan sayaman topgul payda etedi.

Qarag'aylar tuqimlasi onin' tuwislarina sipatlama, biologiyaliq, ekologiyaliq o'zgeshelikleri.


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qunnazarov F.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2016-10-06 16:26:48
Tuqimlasti tariplew ushin ko'p tarqalg'an ha'm ko'p turlerge bay bolg'an qarag'ay, aqqarag'ay, tilag'ash, jalgantsuda ha'm tsuda tuwislarinin' tiykarg'i ha' m xali'q xojalig'inda za'rur ahmiyetke iye turleri bar.

Полиз экинларини қовун пашша зараркунандасидан ҳимоя қилиш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Юсупов Р.
Yaratilgan vaqti:
2016-09-28 15:43:38
Мақолада Қароқалпоғистон шароитида полиз экинлари далаларида қовун пашшаси заракунандасининг биоэкологик ривожланиш ҳусусиятлари келтирилган. Зараркунанданинг вояга етганларига қарши кимёвий препаратларини ишлатиш муддати аниқланган 57% к.э. фуфанон препарат 0,4-1,0 л\га тракторли пуркагич ёрдамида ва тухум қўйилган меваларини олиб ташлаш орқали келгуси авлодларнинг ривожланишининг олдини олиниши келтирилган.

Особенности развития вредителей на посевах сельскохозяйственных культур в условиях Каракалпакстана


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Юсупов Р. О., Ешмуратов Э. Г., Торениязов Т. Е.
Yaratilgan vaqti:
2016-09-21 15:25:34
Мақолада Қорақалпоғистон шароитида усаётган қишлоқ хўжалиги экинларида учрайдиган асосий бугимоёқли зараркунандаларнинг турлари ва уларга қарши кураш чоралари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Jon'ishqa ziyankeslerine qarsi gures ilajlari


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sarbaev I.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2016-09-21 14:56:53
Kurs jumisinda o'simliklerdin' morfologik duzilisi , biologiyaliq protsessi, ziyan keltiretug'in tiykarg'i ziyankesleri ha'm olarg'a qarsi gures sharalari haqqinda mag'liwmatlar keltirilgen.

Ju'weri sortlarinin' ziyankes turlerin aniqlaw, olardin' bioekologoyaliq rawajlaniwi.


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Seytova G.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
No'kis
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2016-09-21 14:47:55
Pitkeriw qa'niygelik jumisinda ju'werinin' tiykarg'i sortlari ha'm olarda ushirasatug'in tiykarg'i ziyankesleri, Respublika aymag'inin' iqlim sharayati, ziyankeslerdin' rawajlaniw protsesleri, qarsi guresiw sharalari, sonday-aq islep shig'ariwg'a usinis berlgen.

Защита овоще-бахчевых культур в Каракалпакстане


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Торениязов Е. Ш., Ешмуратов Э. Г., Юсупов Р.О.
Yaratilgan vaqti:
2016-09-20 14:32:25
Макола рус тилида кирилл графикасида ёзилган.

Tamir miywe o'nimlerin saqlaw xanalarindag'i fiziologiyaliq protsesler ha'm olardi qadag'alaw usillari.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Iniyatov Sh.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2016-09-19 15:06:17
Kurs jumisinda Respublikamizda jetilistiriletug'in tiykarg'i tamir miyweli eginlerden qand la'blebisi saqlaw waqtinda payda bolatug'in protsessi haqqinda toliq mag'liwmat berilgen.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit