Filtrlar

Ипак маҳсулотлари сифатини яхшилаш учун тут ипак қуртининг (BOMBYX MORI L.) ингичка толали зотларини танлаш ва дурагайларини яратиш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Данияров Умирзак Тухтамурадович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК:636.082.638.2
Yaratilgan vaqti:
2019-03-01 09:27:43
Тадқиқотнинг мақсади тут ипак қуртининг ингичка толали зотлари иштирокида ҳар хил турига мансуб чатиштириш усуллари билан маҳсулдорлиги ва технологик кўрсаткичлари юқори бўлган ингичка толали дурагайларини яратишдан иборат.

Экологик оғир шароитга мослашган ипак қурти дурагайларини яратиш ва татбиқ қилиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдримова Гулбахор Эримматовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК :638.631.5.502
Yaratilgan vaqti:
2018-11-29 06:56:02
Тадқиқотнинг мақсади янгидан яратилган юқори маҳсулдорликка эга тут ипак қуртининг дурагайлари ва жинси бўйича нишонланган партеногенетик клонлар ичидан Қорақалпоғистон Республикасининг экстремал иқлим шароитларига мос ипак қурти зот ва дурагайларини танлашдан иборат.

Нуқсонли пиллаларни келиб чиқиш сабаблари ва уларни камайтириш чоралари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Аҳмедов Умиджон Намазович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК.638.24
Yaratilgan vaqti:
2018-11-29 06:43:00
Тадқиқотнинг мақсади нуқсонли пиллаларни ҳосил бўлиш сабаблари, уларнинг асосий турлари ва миқдор кўрсаткичларини аниқлаш ҳамда пиллалар навдорлигини оширишнинг самарали усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Тут ипак қурти дурагайларининг ҳаётчанлиги ва ипак маҳсулдорлигига янги яратилган тут навларини таъсири


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ражабов Нарзулла Оролович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК: 638.22+638.23+638.24+638.244.3
Yaratilgan vaqti:
2018-11-16 15:14:16
Тадқиқотнинг мақсади янги селекция услубиятини қўллаб яратилган тутнинг янги нав ва селекцион номерларини тут ипак қуртининг ҳаётчанлик ва маҳсулдорлик белгиларига таъсирини аниқлашдан иборат.

ҚИШЛАШ ДАВРИДА АСАЛАРИ ОИЛАСИНИНГ КУЗАТИШ


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.А.Қахрамонов, М.А.Хайдаров
Yaratilgan vaqti:
2018-06-23 13:00:11
Қишлаш даврида асаларилар оиласини кузатиш ва ўрганиш жуда муҳим вазифалардан биридир.

Изучения поражения листьев шелковицы солями сеянцев и саженцев в плантациях Каршинской степи


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
В.К.Рахмонбердиев, А.Рўзиев, Ш.Маманазарова
Yaratilgan vaqti:
2018-06-23 12:20:32
Поражения листьев шелковицы солями является на сегодняшний День одной из основных проблем в шелководстве, так как пораженные листья не могут дать эффективную продукцию.

Bombyx mori L. тут ипак қуртининг маҳсулдорлиги ва пиллаларининг технологик хусусиятларини оширишга йўналтирилган танлашнинг генетика-селекция асослари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Насириллаев Бахтияр Убайдуллаевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК.:636.082.638.2
Yaratilgan vaqti:
2018-03-23 11:21:36
Бугунги кунда дунёнинг 60 дан зиёд мамлакатларида ипак етиштириш билан шуғулланилиб, йилига 22-24 млн қути ипак қуртининг саноат дурагай уруғлари тайёрланмоқда ва етиштирилаётган пилла хом ашёсининг 80,9 фоизи ХХР, 16,5 фоизи Хиндистон, 1,2 фоизи Ўзбекистон ва 1,4 фоизи бошқа давлатларга тўғри келади . Жаҳон бўйича бир қути қуртдан олинадиган пилла ҳосили ХХР да 85,0 кг, Хиндистонда 80,0 кг ва Ўзбекистонда 56,9 кг ни ташкил этади. Ипак толасининг текислиги ва пиллаларнинг калибри бўйича бир хиллик даражаси ХХР, Хиндистон, Вьетнам ва Бразилияда 90-95% бўлса, Ўзбекистонда ўртача 50% га тенг.

Piltalash va piliklash texnologiyasi


  
- 1 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
T.B. Murodov
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«Niso Poligraf»
Sahifalar soni:
128
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-30 17:30:21
Ushbu o‘quv qo‘llanmada piltalash va piliklash uskunalar tizimi, qo‘shish jarayoni, pishitishning maqsadi va mohiyati, zaruriyligi, jadalligi va samaradorliklari, piltalash va piliklash jarayonlari, mashinalari, tasnifi, ularning tuzilishi, ishlashi, piltalash va piliklashda ishlatiladigan yangi texnika va texnologiyalar hamda ularning rivojlanish yo‘nalishlari batafsil yoritilgan. To‘qimachilik sanoatida amalga oshirilayotgan texnologik o‘zgarishlar va ularning istiqboldagi rivojlanishiga bog‘liq masalalar o‘quv qo‘llanmada o‘z aksini topgan.

Pillachilikda ishlatiladigan mashina va mexanizmlarga texnik xizmat ko‘rsatish


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
M. Shoumarova
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Ilm-Ziyo
Sahifalar soni:
76
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-30 17:25:57
Ushbu o‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlarining 3620606 Zootexnika yo‘nalishi 3620603 Pillachilik ixtisosligining namunaviy o‘quv dasturiga mos tuzilgan. Unda pillachilikda ishlatiladigan texnik jihozlarning eng keng tarqalgan nusxalarining tuzilishi, texnologik jarayoni, ulardan foydalanish tartibi keltirilgan. Jihozlarning tuzilishini tushuntirishni yengillashtirish maqsadida ularning sxemalari keltirilgan.

Пишитилган иплар ва улардан тайёрланган тўқимачилик маҳсулотларининг механик хоссалари.


 
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қ.Жуманиязов, З.Э.Эркинов, Ш.Р.Файзуллаев, М.Омонов
Yaratilgan vaqti:
2017-12-14 12:07:34
Мақолада пишитилган иплар ҳамда ип маҳсулотларининг механик хоссаларини аниқлашбўйича тадқиқотлар ўрганилган.Пишитилган ипларнинг хосса ва ҳусусиятларини ўрганишда фойдаланилган стандарт ва ностандарт кўрсаткичлар таҳлил этилган. Пишитилган ипга таъсир кўрсатувчи деформацион кучларни ўрганилган ва таҳлил этилган. Пишитилган ипларда қолдиқ деформацияларни аниқлаш бўйича ўтказилган тадқиқот натижалари келтирилган. Пишитилганиплар тайёрлашда уларни ишлатилиш мақсадига кўра таъсир этувчи механик кучларни ҳисобга олиш бўйича хулосалар келтирилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit