Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Қурт боқишда озуқа миқдорини меъёридан камайишини нуқсонли пиллаларни келиб чиқишига таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Нарзиқулова Ф
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
ТошДАУ
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2017-03-24 12:27:18
Тайѐрланаѐтган пилла, ишлаб чиқарилаѐтган хом-ашѐ ва газламаларнинг рақобатбардош сифатга эга бўлиши, ипак қуртининг махсулдор зотларига, уларни боқиш агротехникасига ва пиллаларни тайѐрлаш ҳамда уларга биринчи ишлов бериш технологиясига узвий боғлиқдир. Сифатли пилладан олинадиган ипакнинг сифати ҳам юқори бўлиб, сифатли ипакдан эса сифатли матолар ишлаб чиқарилади.

Звеноларга қурт тарқатиш миқдорини пилла ҳосилдорлигига таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мухторова Д
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
ТошДАУ
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2017-03-24 12:23:59
Баҳорги қурт боқиш мавсумини муваффақиятли ўтказиш ва пилладан юқори ҳосил олиш кўп жиҳатдан хўжаликларда уруғларни ўз вақтида инкубацияга қўйиш муддатларини тўғри аниқлаш, жонлантириладиган уруғ миқдорига қараб инкубаторияни тайѐрлаш ва жиҳозлаш хамда уруғларни талаб даражасида жонлантиришга боғлиқ бўлади.

Тутчиликда селекция усуллари ва уни фермер хўжалиги шароитида қўллаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мадраимов Ҳ
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
ТошДАУ
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2017-03-24 12:12:19
Тут дapaxти сeлeкцияси ҳaм ўзигa xoс фaн бўлиб, унинг вaзифaси ўсимликлap сeлeкциясидa қўллaнилaдигaн бapчa усуллapни қўллaш билaн тут дapaxтининг янги нaвлapини яpaтиш вa ҳoзиp мaвжуд бўлгaн тут дapaxтлapини илғop aгpoтexникa aсoсидa пapвapишлaб ҳoсилдopлигини oшиpиш, сифaтини яxшилaшдaн ибopaтдиp

Наслли пилла партияларининг наслдорлик хусусиятларини баҳолашнинг уруғ сифатига таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хакимжонова Н
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
ToshDAU
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2017-03-16 17:28:22
Ҳозирги кунга келиб, Республикамиз пилла, ипак хом ашѐси ва ипакли газламалар ишлаб чиқариш учун етарли табиий ва техникавий шароитларга эга, ҳамда меҳнат кучлари билан тўлиқ таъминланган. Тармоқни янада ривожлантириш фақат пиллакорлар даромадини оширибгина қолмай, балки давлатимизга валюта тушумини оширадиган маҳсулотлар олиш имконини ҳам беради.

Тут парвонаси ва уларга қарши кураш чоралари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хамраев Б
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
ToshDAU
Sahifalar soni:
51
Yaratilgan vaqti:
2017-03-16 17:10:26
Тут дарахтининг ашаддий зараркунандалари Комсток қурти, бузоқбоши, ўргимчаккана, тут одимчаси ва тут тилла қўнғизлари билан бир қаторда кейинги йилларда Республикамизга кириб келган тут парвонаси ҳам катта иқтисодий зарар етказмоқда. Тут парвонаси Сурхондарѐ, Фарғона, Тошкент, Сирдарѐ, Андижон ва Наманган вилоятларида жуда тез тарқалиб, пиллачиликка катта хавф туғдирмоқда.

Тут дарахтини халқалашнинг аҳамияти, муддати ва техникаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хаитметова Д
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
ToshDAU
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2017-03-16 16:47:38
Тут ипак қурти монофаглар гуруҳига мансуб бўлиб, фақат тут барг-лари билан озиқланади. Личинка организми учун зарур бўлган сув, оқсил, карбонсув, витамин ва бошқаларни тут баргидан олади. Демак, тут баргининг таркиби, тўйимли моддаларга бойлиги озиқлантиришда асосий роль ўйнайди. Агар тут баргида у ѐки бу модда етишмай қолсак, дарҳол қуртларнинг ўсиши ва ривожланишида ва метаболизмида ўз аксини топади

Қаторлаб экиладиган тутзорларни парвариш қилиш ва ўғитлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Умрбоев А
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
ToshDAU
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2017-03-16 16:39:22
Тут пўстлoғидaн қиммaтли рaнг oлиш мумкин. Қурт бoқишдaн кейин қoлгaн нoвдa вa шoxлaрдaн сaвaт, зaмбил вa енгил стуллaр тўқишдa фoйдaлaнилaди. Тaриxий aдaбиѐтлaрдa тут илдизини сувдa қaйнaтиб ѐки қуритиб, сўнгрa тoлқoн қилиб истеъмoл этилгaндa гижжa xaйдaши вa қисмaн қaнд кaсaлини дaвoлaши мумкинлиги бaѐн этилгaн.

Paxta ipli gazlamalarning sifat ko’rsatkichlarini tadqiq etish va zamonaviy tikuv mashinalari ishchi organlari konstruktiv tahlili


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
MUSTAFAYEV KOMILJON ILXOM O’G’LI
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
BuxMTI
Sahifalar soni:
87
Yaratilgan vaqti:
2017-02-17 14:26:59
Mazkur bitiruv malakaviy ishida paxta ipli gazlamalarni sifat ro’rsatgichlarini tadqiq qilgan holda tikuv mashinalari uchun tikuv mashinalaridagi ip tortgich mexanizmining yangi konstrukstsiyasi yaratildi, yetaklovchi va kinematik bog’lanishida yangi konstruksiyasi yaratilib ip tortgich mexanizmining harakat tenglamasi keltirib chiqarildi, tikuv mashinasida tikilayotgan material qarshilik kuchi , zvenola inersiya kuchi, elastiklik kuchi, elektryuritgichli dinamik va mexanik xarakteristikalarini hisobga olgan holda yangi konstruksiyali iptortgich mexanizmining dinamik modeli ishlab chiqildi va nazariy masalalari yechildi yangi konstruksiyali iptortgich mexanizmining zo’riqishlari xarakteri va parametrlari eksperimental metod orqali aniqlandi.

Композиция асослари фанидан маърузалар тўплами


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Наимова Д.Н.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
BuxMTI
Sahifalar soni:
223
Yaratilgan vaqti:
2017-02-16 15:16:13
Узоқ йиллик иш тажрибалари шуни кўрсатдики, композиция яратишдаги бадиий шакл умумлашмалари шаклан янгича унсурлардан фойдаланиш, тасвирий ва фалсафий йўналишнинг шаклу-шамойилини келтириб чиқаради. Бундай ижодий услуб ёрдамида кашф этилган илмий кузатишлар талабалар ва ўқитувчилар — ижодкорлар учун жуда зарур. Унинг натижасида талабаларнинг эркин фикрлаши, ўзаро мунозаралари орқали тасвирий санъат асарининг қиммати аниқланади, ижод жараёни идрок этилади, санъат асарини таҳлил этиш қобилияти ошади. Фикрлаш доирасининг бу қадар кенгайиши эса гоҳо ҳар қандай мутолаадан устунроқ туриши мумкин. Шу сабабдан талаба ўз фикрини мустақил баён қилишга ўрганиши жараёнида ушбу методик тавсия яхши ёрдам беради, деган умиддамиз.

Jipek qurti ekologiyasi ha'm bag'iw agrotexnikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdrimova G.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
No'kis
Sahifalar soni:
68
Yaratilgan vaqti:
2016-10-06 15:42:28
Ha'zirgi zaman jipekshiliginin' watani qubla-shig'is Aziya esaplanadi. Qtayda eramizdan 3000 jilliqta tabiiy jipek tayarlaw menen shugillang'an. Orta Aziyag'a jipekshilik IV -asrde kirip kelgen.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit