Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

ҚИШЛАШ ДАВРИДА АСАЛАРИ ОИЛАСИНИНГ КУЗАТИШ


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.А.Қахрамонов, М.А.Хайдаров
Yaratilgan vaqti:
2018-06-23 13:00:11
Қишлаш даврида асаларилар оиласини кузатиш ва ўрганиш жуда муҳим вазифалардан биридир.

Изучения поражения листьев шелковицы солями сеянцев и саженцев в плантациях Каршинской степи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
В.К.Рахмонбердиев, А.Рўзиев, Ш.Маманазарова
Yaratilgan vaqti:
2018-06-23 12:20:32
Поражения листьев шелковицы солями является на сегодняшний День одной из основных проблем в шелководстве, так как пораженные листья не могут дать эффективную продукцию.

Bombyx mori L. тут ипак қуртининг маҳсулдорлиги ва пиллаларининг технологик хусусиятларини оширишга йўналтирилган танлашнинг генетика-селекция асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Насириллаев Бахтияр Убайдуллаевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК.:636.082.638.2
Yaratilgan vaqti:
2018-03-23 11:21:36
Бугунги кунда дунёнинг 60 дан зиёд мамлакатларида ипак етиштириш билан шуғулланилиб, йилига 22-24 млн қути ипак қуртининг саноат дурагай уруғлари тайёрланмоқда ва етиштирилаётган пилла хом ашёсининг 80,9 фоизи ХХР, 16,5 фоизи Хиндистон, 1,2 фоизи Ўзбекистон ва 1,4 фоизи бошқа давлатларга тўғри келади . Жаҳон бўйича бир қути қуртдан олинадиган пилла ҳосили ХХР да 85,0 кг, Хиндистонда 80,0 кг ва Ўзбекистонда 56,9 кг ни ташкил этади. Ипак толасининг текислиги ва пиллаларнинг калибри бўйича бир хиллик даражаси ХХР, Хиндистон, Вьетнам ва Бразилияда 90-95% бўлса, Ўзбекистонда ўртача 50% га тенг.

Piltalash va piliklash texnologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
T.B. Murodov
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«Niso Poligraf»
Sahifalar soni:
128
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-30 17:30:21
Ushbu o‘quv qo‘llanmada piltalash va piliklash uskunalar tizimi, qo‘shish jarayoni, pishitishning maqsadi va mohiyati, zaruriyligi, jadalligi va samaradorliklari, piltalash va piliklash jarayonlari, mashinalari, tasnifi, ularning tuzilishi, ishlashi, piltalash va piliklashda ishlatiladigan yangi texnika va texnologiyalar hamda ularning rivojlanish yo‘nalishlari batafsil yoritilgan. To‘qimachilik sanoatida amalga oshirilayotgan texnologik o‘zgarishlar va ularning istiqboldagi rivojlanishiga bog‘liq masalalar o‘quv qo‘llanmada o‘z aksini topgan.

Pillachilikda ishlatiladigan mashina va mexanizmlarga texnik xizmat ko‘rsatish


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
M. Shoumarova
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Ilm-Ziyo
Sahifalar soni:
76
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-30 17:25:57
Ushbu o‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlarining 3620606 Zootexnika yo‘nalishi 3620603 Pillachilik ixtisosligining namunaviy o‘quv dasturiga mos tuzilgan. Unda pillachilikda ishlatiladigan texnik jihozlarning eng keng tarqalgan nusxalarining tuzilishi, texnologik jarayoni, ulardan foydalanish tartibi keltirilgan. Jihozlarning tuzilishini tushuntirishni yengillashtirish maqsadida ularning sxemalari keltirilgan.

Пишитилган иплар ва улардан тайёрланган тўқимачилик маҳсулотларининг механик хоссалари.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қ.Жуманиязов, З.Э.Эркинов, Ш.Р.Файзуллаев, М.Омонов
Yaratilgan vaqti:
2017-12-14 12:07:34
Мақолада пишитилган иплар ҳамда ип маҳсулотларининг механик хоссаларини аниқлашбўйича тадқиқотлар ўрганилган.Пишитилган ипларнинг хосса ва ҳусусиятларини ўрганишда фойдаланилган стандарт ва ностандарт кўрсаткичлар таҳлил этилган. Пишитилган ипга таъсир кўрсатувчи деформацион кучларни ўрганилган ва таҳлил этилган. Пишитилган ипларда қолдиқ деформацияларни аниқлаш бўйича ўтказилган тадқиқот натижалари келтирилган. Пишитилганиплар тайёрлашда уларни ишлатилиш мақсадига кўра таъсир этувчи механик кучларни ҳисобга олиш бўйича хулосалар келтирилган.

Tut jipek qurtinin' bakteriyal keselliklerinin' payda boliwi ha'm guresiw ilajlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Atamuratov P
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
No'kis
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2017-08-09 10:07:46
Ushbu "Tut ipak qurtini bakteriyal kasalligi paydo bo'lishi va kurash choralari" nomli bitiruv malakaviy ishi , ipak qurtining yoqimli kasalliklarini keltirib shiqaruvchi bakteriyal tug'risida tushunchalar hamda ma'lumotlar berilgan. Ipak qurtning bakteriyal kasalliklaridan u'lat, qon chirish, piqoq kasalliklarini alomatlari, kelip chiqish sabablari , diyagnostikasi, epizootologiyasiga oid ma'lumotlar, rasmlar va sxemalar asosida izoqlab berilgan.

Pille tuqimlarin tayarlaw texnologiyasin uyreniw


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Seytjanova A
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
No'kis
Sahifalar soni:
67
Yaratilgan vaqti:
2017-08-02 12:14:12
Pitkeriw qa'niygelik jumisinda bunday wazıypalardı na`tiyjeli orınlawda tuqımshılıq tarawındag`ı jumıslardı tuwrı jolg`a qoyıw, jipek qurti tuqimin tayarlawshı ka’rxanalarda sanaatlıq tuqimlarin tayarlaw texnologiyasin tuwrı jolg`a qoyıp, jipek qurti tuqiminın’ mug’darin ha’m sipatin asırip, ha’r qanday keselliklerden saqlap joqari ko`rsetkishke iye bolga’n jipek qurti tuqimlarin tayarlaw talap etiledi.

Pillelerdi qabillaw, quwirshagin o'ltiriw ha'm oni keptiriw


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Kewnimjaeva G
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
No'kis
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2017-08-02 12:10:50
Pitkeriw qa'niygelik jumisi qaraqalpaq tilinde latin grafikasinda jazilg'an.

Қурт боқишда озуқа миқдорини меъёридан камайишини нуқсонли пиллаларни келиб чиқишига таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Нарзиқулова Ф
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
ТошДАУ
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2017-03-24 12:27:18
Тайѐрланаѐтган пилла, ишлаб чиқарилаѐтган хом-ашѐ ва газламаларнинг рақобатбардош сифатга эга бўлиши, ипак қуртининг махсулдор зотларига, уларни боқиш агротехникасига ва пиллаларни тайѐрлаш ҳамда уларга биринчи ишлов бериш технологиясига узвий боғлиқдир. Сифатли пилладан олинадиган ипакнинг сифати ҳам юқори бўлиб, сифатли ипакдан эса сифатли матолар ишлаб чиқарилади.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit