Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Влияния химического состава воды на зараженнсть рыб паразитическими простейшими в дельте Амударьи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Алламуратова З
Yaratilgan vaqti:
2017-11-16 16:44:12
В данном случае наглядно видно, что сокращение видового состава и численности паразитических простейщих в малых по размеру, водоёмах связано с однообразием условий в налывных водохранилищих и качественной бедностью гидрофауны и ихтифауны частносты

Akvakulturada biomeliorator sifatida yetishtiriladigan oq amur (ctenopharyngodon idella(valens)) biologiyasiga doir ma'lumotlar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тошова Нозима3
Yaratilgan vaqti:
2017-06-28 08:43:57
Akvakulturada biomeliorator sifatida yetishtiriladigan oq amur (ctenopharyngodon idella(valens)) biologiyasiga doir ma'lumotlar (Тошова Нозима)

Akvakultura sharoitida karpsimon baliqlarning baliqcha(malki) va segoletkalarini yetishtirish usullari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тошова Нозима2
Yaratilgan vaqti:
2017-06-28 08:41:11
Akvakultura sharoitida karpsimon baliqlarning baliqcha(malki) va segoletkalarini yetishtirish usullari (Тошова Нозима)

O'zbekistonda baliqchilikni rivojlantirishga katta e'tibor berilmoqda


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тошова Нозима
Yaratilgan vaqti:
2017-06-28 08:39:32
O'zbekistonda baliqchilikni rivojlantirishga katta e'tibor berilmoqda (Тошова Нозима)

O'zbekistonda baliqchilikni rivojlantirishga katta e'tibor berilmoqda


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2017-06-28 03:50:10
Maqolada O'zbekistonda baliqchilikni rivojlantirishi to'g'risida ma'lumot berilgan.

Akvakulturada biomeliorator sifatida yetishtiriladigan oq amur (ctenopharyngodon idella(valens)) biologiyasiga doir ma'lumotlar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2017-06-28 03:30:27
Maqolada akvakulturada biomeliorator sifatida yetishtiriladigan oq amur (ctenopharyngodon idella(valens)) biologiyasiga doir ma'lumotlar yoritilgan.

Akvakultura sharoitida karpsimon baliqlarning baliqcha(malki) va segoletkalarini yetishtirish usullari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2017-06-28 03:12:11
Maqolada akvakultura sharoitida karpsimon baliqlarning baliqcha(malki) va segoletkalarini yetishtirish usullari yoritilgan

Buxoro viloyati zarafshon baliqchilik xo’jaugi hovuzlarida o'suvchi mikroskopik va yuksak suv o’simliklari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тешаева Дилфуза, Юлдoшoв Л.Т
Yaratilgan vaqti:
2017-06-26 07:27:56
Buxoro viloyati zarafshon baliqchilik xo’jaugi hovuzlarida o'suvchi mikroskopik va yuksak suv o’simliklarini o`rganish va ulardan hosil bo`ladigan biomassalarni qo`llash uslublarini joriy etish

Baliqchilik asoslari


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
D. XOLMIRZAYEV, P.S. HAQBERDIYEV, D.R. SHOHIMARDONOV, E.S. SHAPTAQOV
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
ILM ZIYO
Sahifalar soni:
249
UDK raqami:
639.3 (075)
Yaratilgan vaqti:
2016-10-14 15:07:31
Ushbu darslik kirish, baliqchilikning xalq xo‘jaligidagi ahamiyati, baliqlarning kelib chiqishi va biologiyasi, baliqlarning anatomik va morfologik tuzilishi bo‘limlarini o‘ziga qamrab oladi.

Балиқларни табиий ва сунъий озиқалар билан озиқлантиришнинг аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мамазиѐтов Фарход
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
ToshDAU
Sahifalar soni:
53
Yaratilgan vaqti:
2016-04-26 17:42:12
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг “Балиқчилик тармоғини монополиядан чиқариш ва хусусийлаштиришни чуқурлаштириш чора тадбирлари тўғрисида” 2003 йил 13 августда чиққан қарорига асосан балиқчиликни ривожлантириш жараѐнларини гурухлаштириш балиқ овлаш ва балиқчилик корхоналари фаолиятини ташкил этишга бозор принциплари ва механизмларини жорий этиш тармоқни янада монополиядан чиқариш хамда рақобат мухитини шакллантириш шунингдек балиқ овлашни, балиқ ва балиқ махсулотларини сотишни тартибга солиш мақсадлари кўзда тутилган. Шу билан бирга табиий сув хавзалари участкаларидан фойдаланиш хуқуқини берувчи ижара шартномаси вилоятлар хокимликлари ва танлов ғолиби бўлган балиқ овлаш корхоналари ўртасида камида 10 йил муддатга тузилиши қайд этилган. Республикамиз сув хавзаларида балиқ захираларидан рационал фойдаланиш ва балиқ махсулдорлигини оширишда уларни табиий қа суньий озиқлантиришни кенг йўлга қўйиш мамлакат халқ хўжалигини иқтисодий ривожлантиришдаги долзарб муаммолардан биридир. Шунинг учун, ушбу муаммони хал қилишда мавжуд сув омборларининг хозирги холати балиқларнинг экологик хусусиятларини ўрганиш ва махсулдорлигини ошириш бўйича чуқур илмий тадқиқот ишларини олиб бориш билан боғлиқдир
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit