Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Avtomobillarni yurish qismiga texnik xizmat ko’rsatish texnologiyasi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Soliev Sanjar
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
НамМПИ
Sahifalar soni:
39
Yaratilgan vaqti:
2017-06-30 15:48:13
"Bitiruv malaka ishini umumiy qismida kasb hunar kоllejini tavsifi, malaka tavsifi, bitiruv malaka ishi mavzusini asоslash berilgan. Asоsiy qismida o`quv xоnasini vazifasi va unga qo`yilgan asоsiy talablar, o`quv xоnalarini tuzish rejasi, o`quvchilarning ish jоylarini tashkil qilish, moylfsh tizimini qismlarga ajratish va yig`ish bo`yicha dars materiali berilgan."

Наманган тумани марказида автомобилларни ювиш устахонасини ташкил этиш


 
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жалолов Санжар
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
НамМПИ
Sahifalar soni:
24
Yaratilgan vaqti:
2017-06-30 15:46:27
"Диплом лойиха ишини чизма қисми устахонани бош режаси, ювиш минтақасини режаси, ювиш ишлари таснифи, постда бажарилаётган ишлар технологияси ва техник-иқтисодий кўрсаткичлар жадвалини ўз ичига олади. Диплом лойиха ишини умумий қисмида автомобилларни ювишни аҳамияти, Диплом лойиха иши мавзусини асослаб берилган. Ҳисоб-технологик қисмида йиллик ишлаб чиқариш дастури, иш ҳажми, ишлаб чиқариш ишчилар сони ҳисоби келтирилган.Aвтомобилларни ювиш устахонасида ишларни ташкил этиш, устахона учун жиҳозлар танлаш, устахона майдонини ҳисоби, ювиш ишлари технологияси ва технологик харита баён этилган.Ювиш устахонани техник-иқтисодий кўрсаткичлари ҳисобланган. "

Тўрақўрғон тумани Шаханд қишлоғида кунига 1000 та автомобилга метан гази тўлдириш компрессор шахобчасини лойиҳалаш


 
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Усмонов Носир
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
НамМПИ
Sahifalar soni:
32
Yaratilgan vaqti:
2017-06-30 15:44:53
Aвтомобилларни газ балонли автомобилларнинг ўзига хос хусусиятлари . Ҳисоб-технологик АГТКШда автомобилларга ёнилғи қуйиш колонкаларини, ёнилғи захираси ва сиғимлар сонини, АГТКШ таркибидага автомобилларни шина таъмирлаш ва вулкагизация устахонаси қуввати, АГТКШда ва шина таъмирлаш ва вулкагизация устахонасида ишлайдиган ишчилар ва ёрдамчи ходимлар сонини, устахона ва АГТКШ майдонини ҳисоби ҳамда АГТКШ ҳамда шина таъмирлаш ва вулкагизация устахона учун технологик жиҳозлар танланган.

Chust tumanidagi “Muborak trans” MCHJda 100 ta DAMAS va 80 ta NEXIA avtomobillariga avtotransport korxonasini loyihalash


 
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mamatov Abror
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
НамМПИ
Sahifalar soni:
34
Yaratilgan vaqti:
2017-06-30 15:42:50
Diplom loyiha ishida avtotranaport vositalariga servis xizmat korsatishda ustaxonalar axamiyati.Йиллик ишлаб чиқариш дастури, иш ҳажми, ишлаб чиқариш ишчилар сони, устахона учун технологик жиҳозлар танлаш, устахона майдонини ҳисоби келтирилган.Ишчиларни хавфсиз ишлашини таъминлаш кўзда тутилган.

Chust tumanida avtomobillar kuzovini ta’mirlash ustaxonasini tashkil etish


 
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Karimov Sobirjon
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamMPI
Sahifalar soni:
32
Yaratilgan vaqti:
2017-06-30 15:13:09
Diplom loyiha ishini umumiy qismida kuzovlarni texnik holatini qisqacha tavsifi, diplom loyiha ishi mavzusini asoslash berilgan. Hisob-texnologik qismida yillik ishlab chiqarish dasturi, ish hajmi, ishlab chiqarish ishchilar soni, ustaxona uchun texnologik jihozlar tanlash, ustaxona maydonini hisobi keltirilgan. Tashkiliy qismida avtomobillarni kuzovini ta’mirlash ustaxonasidagi ishlarni tashkil etish, avtomobillar kuzoviga TXK va ta’mirlash ishlari texnologiyasi bayon etilgan, texnologik xarita tuzilgan va texnologik jihozni vazifasi, tuzilishi, ishlash tamoyili va hisobi berilgan. Iqtisodiy qismida ustaxonani texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlari hisoblangan.

To’raqo’rg’on tumanida avtomobillarni yurish qismiga xizmat ko’rsatish ustaxonasini tashkil etish


 
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Botirov Rashid
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamMPI
Sahifalar soni:
33
Yaratilgan vaqti:
2017-06-30 15:10:23
Diplom loyiha ishini umumiy qismida avtomobillarni yurish qismini qisqacha tavsifi, diplom loyiha ishi mavzusini asoslash berilgan. Hisob-texnologik qismida yillik ishlab chiqarish dasturi, ish hajmi, ishlab chiqarish ishchilar soni, mintaqa maydonini hisobi hamda texnologik jihozlar tanlash keltirilgan. Tashkiliy qismida avtomobillarni yurish qismiga xizmat ko’rstaish postida ishlarni tashkil etish, avtomobillarni yurish qismiga xizmat ko’rstaish posti, avtomobillarni yurish qismiga xizmat ko’rsatish texnologiyasi bayon etilgan hamda texnologik xarita tuzilgan.

Chust tumanida avtomobillar tormoz tizimiga xizmat ko’rsatish ustaxonasini tashkil etish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Daminov Nosir
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamMPI
Sahifalar soni:
32
Yaratilgan vaqti:
2017-06-30 15:07:14
Diplom loyiha ishini umumiy qismida tormoz tizimi texnik holatini qisqacha tavsifi, diplom loyiha ishi mavzusini asoslash berilgan. Hisob-texnologik qismida yillik ishlab chiqarish dasturi, ish hajmi, ishlab chiqarish ishchilar soni, mintaqa maydonini hisobi hamda texnologik jihozlar tanlash keltirilgan. Tashkiliy qismida avtomobillarni tormoz tizimiga xizmat ko’rstaish postida ishlarni tashkil etish, avtomobillarni tormoz tizimiga xizmat ko’rsatish posti, avtomobillarni tormoz tizimiga xizmat ko’rsatish texnologiyasi bayon etilgan hamda texnologik xarita tuzilgan.

Поп туманида 10 постли автомобилларга метан газ тўлдириш компрессор шахобчасини лойиҳалаш


 
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Алимов Аброр
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamMPI
Sahifalar soni:
33
Yaratilgan vaqti:
2017-06-30 15:05:06
Диплом лойиҳа ишини умумий қисмида автомобилларга газ тўлдириш шахобчасини қисқача тавсифи диплом лойиҳа иши мавзусини асослаш берилган. Ҳисоб-технологик АГТКШда автомобилларга ёнилғи қуйиш колонкаларини, ёнилғи захираси ва сиғимлар сонини, АГТКШ таркибидага автомобилларни мойини алмаштириш устахонаси қуввати, АГТКШда ва мой алмаштириш устахонасида ишлайдиган ишчилар ва ёрдамчи ходимлар сонини, устахона ва АГТКШ майдонини ҳисоби ҳамда АГТКШ ва устахона учун технологик жиҳозлар танланган.

Поп туманида автомобиллар электр жиҳозларига хизмат кўрсатиш устахонасини ташкил этиш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Фозилов Жамшид
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamMPI
Sahifalar soni:
33
Yaratilgan vaqti:
2017-06-30 14:55:48
Диплом ишини умумий қисмида электр жиҳозлари техник ҳолатини қисқача тавсифи, диплом лойиҳа иши мавзусини асослаш берилган. Ҳисоб-технологик қисмида йиллик ишлаб чиқариш дастури, иш ҳажми, ишлаб чиқариш ишчилар сони ҳисоби ҳамда электр жиҳозларига хизмат кўрсатиш учун технологик жиҳозлар танлаш, устахона майдонини ҳисоби келтирилган. Ташкилий қисмида электр жиҳозларига ХК ишлари технологияси баён этилган, технологик ҳарита тўзилган, устахона тавсифи ва автосервис корхонасини бош режаси келтирилган. Иқтисодий қисмида устахонани техник-иқтисодий кўрсаткичлари ҳисобланган. Меҳнат муҳофазаси қисмида ишчиларни хавфсиз ишлашини таъминлаш кўзда тутилган бўлса, атроф-муҳит муҳофазаси қисмида экологик ҳолат таҳлил қилинган ва чора тадбирлар белгиланган.

Mashina va mexanizmlar nazariyasi


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
J. Muxamedov, A.Umurzaqov, A.Qosimov, I.Mamadaliev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamMPI
Sahifalar soni:
140
Yaratilgan vaqti:
2017-06-30 11:38:49
"Ushbu ma’ruzalar matnidan ""Mashina va mexanizmlar nazariyasi"" fanidan quyidagi 5520600-“Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarish jihozlari va va ularni avtomatlashtirish”, 5521200-“Transport vositalarini ishlatish va ta'mirlash”, 5520700 “Texnologik mashinalar va jihozlar”, 5630100-“ Qishloq xo’jaligini меxanizatsiyalashtirish” va kasb ta’limi: 5140927-“Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarish jihozlari va ularni avtomatlashtirish”, 5140940-“ Transport vositalarini ishlatish va ta'mirlash”, 5140938-“ Texnologik mashinalar va jihozlar”, 5140919-“Qishloq xo’jaligini mexanizatsiyalashtirish” ta’lim yo’nalishlari talabalari foydalanishlari mumkin. Uslubiy ko’rsatmadan infоrmatika fanini mustaqil o’rganuvchi talabalar, magistr va o’qituvchilar foydalanishi mumkin."
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit