Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ғўза ҳосилдорлигига кузги буғдой анғизини ҳайдаш муддатлари ва усулларининг таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мавлянов Дилмурод Рахматуллаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
633.51/11+631.5/559
Yaratilgan vaqti:
2019-12-11 15:41:12
Тошкент вилоятининг суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида кузги буғдойдан бўшаган майдонларда тупроққа асосий ишлов беришнинг мақбул муддат ва усулларини ишлаб чиқиш ва унинг ғўза ҳосилдорлигига таъсирини илмий асослашдан иборат.

Бош мия ўткир ва сурункали ишемиясида веноз церебрал дисциркуляциянинг роли (патогенези, диагностикаси ва даволаш муаммолари)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Назарова Жанна Авзаровна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.831-005.8:616.12-008.331.1
Yaratilgan vaqti:
2019-12-11 15:33:30
Тадқиқотнинг мақсади цереброваскуляр патологияли беморларда интракраниал веноз етишмовчилигини ташхислаш ва даволашни такомиллаштиришдан иборат.

Агротехник омиллар орқали ғўзада ҳосил элементлари тўкилишининг олдини олиш чораларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Давронов Қахрамонжон Анваржонович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
633.51+631.582/45/559
Yaratilgan vaqti:
2019-12-11 15:33:18
Республикамизнинг ўтлоқи саз ва типик бўз тупроқлари шароитида чигитга экиш олдидан ва ғўзанинг ўсув даврида стимуляторлар, биоўғит ва суюқ ҳолдаги ўғитлар билан ишлов беришнинг ҳамда ғўзани чилпишда ретардант қўллашнинг мақбул меъёр ва муддатларини ишлаб чиқиш орқали ғўза ҳосил элементларини тўкилишини олдини олиш чораларини такомиллаштиришдан иборат.

Зулфия бадиий олами ва поэтик мактаби


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Умурова Гўзал Хотамовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
891.709:894.3
Yaratilgan vaqti:
2019-12-11 11:16:49
Тадқиқотнинг мақсади. Зулфия бадиий олами ва унинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида яхлит, тизимли тадқиқот яратиш ҳисобланади. Шоира шеърларининг таҳлили орқали ижодкор олами, бадиий асар дунёси ва лирик қаҳрамон табиати, лирик характер шаклланишига замин яратадиган манбаларнинг роли каби қатор масалаларни тадқиқ этишдан иборат.

Самарқанд вилояти оронимларининг лисоний тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Темиров Шерали Абдихалилович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
494.3:413.13:809(575.141)
Yaratilgan vaqti:
2019-12-11 11:15:03
Тадқиқотнинг мақсади оронимиканинг назарий масалаларини ёритиш, оронимлар ономастик кўламига мансуб бирликларни белгилаш, Самарқанд вилояти оронимларини лисоний тадқиқ этишдан иборат.

Полиалкилметакрилатлар ёрдамида мойлар ва дизел ёқилғисининг янги таркибини олиш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мухторов Нуриддин Шамшидинович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
547.312.64.821.551:546.32.53
Yaratilgan vaqti:
2019-12-11 09:54:06
Тадқиқотнинг мақсади: энергия тежамкор ва чиқиндиларсиз технология билан олинган полиметакрилат қўндирмаларидан фойдаланган ҳолда мойлар ва ёқилғиларнинг янги таркибини ишлаб чиқишдан иборат.

Аждодларимиз диний меросининг миллий ўзликни англашга таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кимсанбаева Шаҳноза Бакридиновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
1.297(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-12-10 16:50:02
Аждодларимиз диний меросининг миллий ўзликни англашга таъсирини диний-фалсафий асослашдан иборат.

Ўзбекистон фортепиано мусиқасининг шаклланиши, жанрларининг ўзига хослиги ва интерпретацияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мухамедова Феруза Нурмахматовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
780.616.432(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-12-10 16:16:43
Тадқиқотнинг мақсади XX–XXI асрларда Ўзбекистон фортепиано санъатининг шаклланиш ва ривожланиш жараёнларини тизимли таҳлил қилиш, асарларнинг ўзига хос жанр хусусиятлари ва талқин (интерпретация) тамойилларини аниқлашдир.

XVII аср россия билан хива ва бухоро алоқалари бўйича элчилик китобларининг тили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Чўпонов Отаназар Отожонович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.161.1’04
Yaratilgan vaqti:
2019-12-10 12:18:04
Тадқиқотнинг мақсади XVII аср Россиянинг Хива ва Бухоро билан алоқалари бўйича элчилик китобларида мавжуд бўлган турли жанрга мансуб расмий ҳужжатлар матнларини илмий муомалага киритиш ва уларни лингвистик мазмундорлигини фонетик, лексик, морфологик ва синтактик нуқтаи назардан тадқиқ қилишдан иборат.

Инглизча бадиий матнларнинг рус ва ўзбек тилларидаги таржималарини ортологик тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Отажонова Дилдор Бахтияровна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.111’271’362
Yaratilgan vaqti:
2019-12-10 12:15:07
Тадқиқотнинг мақсади инглизча бадиий матнлари рус ва ўзбек тилларидаги таржималарида орфографик, пунктуацион, лексик-семантик, грамматик, стилистик, коммуникатив, прагматик меъёрларнинг таъминланишини аниқлашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit