Filtrlar

Boshlangich sinf o’quvchilarini ismli sonlar ustida arifmetik amallar bajarishga o’rgatish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Hayitova N.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
73
Yaratilgan vaqti:
2021-12-03 10:16:33
Boshlang’ich sinfda ismli sonlarni kiritish va ular ustida arifmetik amallar bajarishning usul va vositalarini ochib berish va uslubiy tavsiyalar tayyorlash.

Boshlang’ich ta’lim darsliklarida xalq og’zaki ijodi janrlari o’rgatilishining qiyosiy tahlili


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tursunova R
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Urganch davlat universiteti
Sahifalar soni:
71
Yaratilgan vaqti:
2021-12-03 10:12:05
Boshlang‘ich sinflarda o‘qish darslarida “Xalq og’zaki ijodi” bo’limlarini o’tishning qiyosiy tahlili orqali milliy qadriyatlar bilan tanishtirishning yo‘llarini o‘quvchilarga muammo sifatida maxsus tadbiq qilindi.

Odam anatomiyasi va fiziologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mamatqulov D.A.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2021
Nashriyot:
Lesson Press
Sahifalar soni:
212
UDK raqami:
611(072)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 18:48:46
"Odam anatomiyasi va fiziologiyasi" darsligida odam tanasining umumiy tuzilishi, hujayra, to'qima va a'zolarning joylashishini, anatomiya va fiziologiya fani tarixi, turli yoshdagi odam organizmining o'ziga xos anatomik xuxusiyatlari, o'sish va rivojlanish qonuniyatlari, organizmga tashqi muhitning ta'sirini talabalarga o'qitilishi mo'ljallangan.

Талабаларда соғлом турмуш тарзини шакллантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Маннапова Н.Ш.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2021
Nashriyot:
Sahifalar soni:
116
UDK raqami:
371.72(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 18:43:01
Ушбу монографияда талабаларда соғлом турмуш тарзини шакллантириш ва шу билан бирга уларда касбий компетенцияни шакллантириш талабаларнинг саломатлик масаласига қизиқишини ривожлантириш, соғлом турмуш тарзи ва саломатлик фалсафасини шакллантириш кўникмаларини эгаллашга даъват этади. Монографияда талабаларда соғлом турмуш тарзини шакллантиришда муайян самарадорликка эришиш таълим-тарбия ишларини ташкил этиш, соғлом турмуш тарзини шакллантиришда қаратилган махсус дастурлар асосида талабаларда педагогик, психологик, гигиеник ва физиологик билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш ва такомиллаштиришга эътибор қаратилган.

Ўзбек ва қирғиз адабиётшунослик терминларининг қиёсий-типологик таҳлили (ўзбек ва қирғиз мактаб дарсликлари асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Убайдуллаева Мафтуна Азаматовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
809:494.3
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:47:59
Тадқиқотнинг мақсади умумтаълим мактаблари дарсликларида, ўзбек ва қирғиз терминологик луғатларида берилган адабиётшунослик терминларини қиёсий ҳамда уларнинг функционал-семантик фарқларини аниқлашдан иборат.

Boshlang’ich sinf ona tili darslarida ijodiy fikrlashga o`rgatish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Салимова Н
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
76
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:46:33
Boshlang’ich sinflarda xalq og’zaki ijodi janrlarini o’rgatishning qiyosiy tahlilini ko’rsatish orqali bola dunyoqarashi rivojlanishining taraqqiyot bosqichlarini o‘rganishdan iborat.

Boshlang’ich sinf ona tili darslarida ijodiy fikrlashga o`rgatish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Boymurodova N.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
87
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:44:23
Boshlang`ich sinflarning ona tili ta'limi jarayonida o‘quvchilarni ijodiy fikrlashga o‘rgatish usullarini tadqiq qilish, umumlashtirish hamda tizimlashtirishdan iborat.

Boshlang`ich sinf o`qish darsliklarida istiqlol davri bolalar she’riyati ifodasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rajabova N.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
86
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:40:59
Tadqiqot istiqlol davri bolalar she’riyatidagi an’anaviylik va o`ziga xos xususiyatlarni ochib berishni ko`zlaydi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining matematika


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rajabova L
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
107
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:33:20
Ushbu MD boshlang‘ich sinf matematika darslarida o‘quvchilarning o‘quv-biluv faoliyatini shakllantirishning nazariy va metodik asoslarini tavsiflab, ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqish.

Бошланғич таълим жараѐнида ўқувчиларнинг билиш фаолиятларини жадаллаштиришнинг педагогик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н. Tошева
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:26:26
Мақолада бошланғич синф ўқувчиларини билиш фаолятини ривожлантириш имконияти ва кейинги босқичларда замин ярата олиши, ўқувчи билиш фаолиятининг асосий субъекти сифатида намоѐн бўлиши таҳлил қилинган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit