Filtrlar

Maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalar o’yinlaridan foydalanish usullari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nasimova N.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
97
Yaratilgan vaqti:
2021-12-03 11:02:56
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ma`naviy tushuncha va tasavvurning shakllanishini tezlashtiruvchi ijtimoiy pedagogik sharoitlarni turli xil o`yinlar vositasi orqali o`rganish, ma`naviy tasavvurlarni shakllanmtiruvchi sharoitlarni madellashtirish ushbu jarayonni tezlashtirish va tasavvurlarni ijtimoiy xulqda mustahkamlash masalasi ishning asosiy maqsadi bo`lib xizmzt qiladi.

Boshlang’ich sinf matematika ta’limida tarixiy materialdan foydalanishning metodik asoslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Boymurodova S.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
91
Yaratilgan vaqti:
2021-12-03 10:50:06
Boshlang’ich sinf matematika ta’limida tarixiy materiallardan foydalanishning metodik asoslarini yoritish va usuliy tavsiyalar tayyorlash.

4-sinf ”O‘qish kitobi“da ”Ajdodlarimiz-faxrimiz“ bo‘limi asosida o‘quvchilarni ajdodlarimiz an’analariga sadoqatlilik ruhida tarbiyalash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Islomova G
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
87
Yaratilgan vaqti:
2021-12-03 10:49:17
Darslikdagi buyuk siymolar haqidagi ma’lumot va bilimni atroflicha o’rganish matndagi donolar tabiatidagi asosiy insoniy fazilatlar xalqimizga xos bo’lgan donolik, jasorat, vatanparvarlik va kurashuvchanlik g’oyalarni o’quvchilar ongiga va shuuriga singirish ularni dars jarayonida qo’llashga erishishni shu asosda ularni milliy g’oya asosida tarbiyalashdan iborat.

O'qituvchilarda iqtisodiy bilimlarni shakllantirishda o'zbekxalq pedagogikasidan foydalanish yo'llari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Murodova M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2021-12-03 10:37:00
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarda iqtisodiy bilimlarni shakllantirishda o'zbekxalq pedagogikasidan foydalanish yo'llari ishlab chiqilib tavsiyalar berilgan.

Mehnat ta’limi darslarida xalq an’analarida kasb va mehnat tarbiyasining tutgan o’rni


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Inoyatova Q.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
85
Yaratilgan vaqti:
2021-12-03 10:36:14
Mehnat ta’limi darslarida xalq an’analarida kasb va mehnat tarbiyasining tutgan o’rni ustida ijodiy ishlash bosqichlari, usul va vositalari tavsiflandi. Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilari ham mehnat darslarida hunarmandchilik bilan shug’ullanish, ijodiy ishlash bo’yicha usuliy tavsiyalar tayyorlandi.

Boshlangich sinf o’quvchilarini ismli sonlar ustida arifmetik amallar bajarishga o’rgatish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Hayitova N.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
73
Yaratilgan vaqti:
2021-12-03 10:16:33
Boshlang’ich sinfda ismli sonlarni kiritish va ular ustida arifmetik amallar bajarishning usul va vositalarini ochib berish va uslubiy tavsiyalar tayyorlash.

Boshlang’ich ta’lim darsliklarida xalq og’zaki ijodi janrlari o’rgatilishining qiyosiy tahlili


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tursunova R
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Urganch davlat universiteti
Sahifalar soni:
71
Yaratilgan vaqti:
2021-12-03 10:12:05
Boshlang‘ich sinflarda o‘qish darslarida “Xalq og’zaki ijodi” bo’limlarini o’tishning qiyosiy tahlili orqali milliy qadriyatlar bilan tanishtirishning yo‘llarini o‘quvchilarga muammo sifatida maxsus tadbiq qilindi.

Odam anatomiyasi va fiziologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mamatqulov D.A.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2021
Nashriyot:
Lesson Press
Sahifalar soni:
212
UDK raqami:
611(072)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 18:48:46
"Odam anatomiyasi va fiziologiyasi" darsligida odam tanasining umumiy tuzilishi, hujayra, to'qima va a'zolarning joylashishini, anatomiya va fiziologiya fani tarixi, turli yoshdagi odam organizmining o'ziga xos anatomik xuxusiyatlari, o'sish va rivojlanish qonuniyatlari, organizmga tashqi muhitning ta'sirini talabalarga o'qitilishi mo'ljallangan.

Талабаларда соғлом турмуш тарзини шакллантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Маннапова Н.Ш.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2021
Nashriyot:
Sahifalar soni:
116
UDK raqami:
371.72(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 18:43:01
Ушбу монографияда талабаларда соғлом турмуш тарзини шакллантириш ва шу билан бирга уларда касбий компетенцияни шакллантириш талабаларнинг саломатлик масаласига қизиқишини ривожлантириш, соғлом турмуш тарзи ва саломатлик фалсафасини шакллантириш кўникмаларини эгаллашга даъват этади. Монографияда талабаларда соғлом турмуш тарзини шакллантиришда муайян самарадорликка эришиш таълим-тарбия ишларини ташкил этиш, соғлом турмуш тарзини шакллантиришда қаратилган махсус дастурлар асосида талабаларда педагогик, психологик, гигиеник ва физиологик билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш ва такомиллаштиришга эътибор қаратилган.

Ўзбек ва қирғиз адабиётшунослик терминларининг қиёсий-типологик таҳлили (ўзбек ва қирғиз мактаб дарсликлари асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Убайдуллаева Мафтуна Азаматовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
809:494.3
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:47:59
Тадқиқотнинг мақсади умумтаълим мактаблари дарсликларида, ўзбек ва қирғиз терминологик луғатларида берилган адабиётшунослик терминларини қиёсий ҳамда уларнинг функционал-семантик фарқларини аниқлашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit