Filtrlar

Қорақалпоғистон Республикаси маданиятининг ривожланиши (1991-2018 йй.)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хужаниязов Уктам Ешбаевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
930.85 (575.172)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 12:20:55
Тадқиқотнинг мақсади 1991-2018 йиллардаги Қорақалпоғистон Республикасининг маданий ривожланиши тарихини очиб беришдан иборат.

3-sinf matematika darsligidagi mantiqiy masalalar ustida ishlash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rahmatov H
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 12:08:01
SJaqelada urnumra 'lint mahablcaviing 2-sinf maiematika dardigidagi mauriqiy masaLlaj ustida.

Masala qisqa sharti uning modelidir


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qosimov F Qosimova M
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 12:00:35
Maqolada masala qisqa sharti – uning modelini tuzish metodikasi, masala qisqa shartining qisqa yozuv, chizma, jadval, rasm, diagramma ko’rinishlarini tuzish bo’yicha metodik tavsiyalar berilgan.

Ҳозирги ўзбек шеъриятида макон ва вақт категорияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юлчиев Қаҳҳор Ваҳобович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
821.512.133.09-1
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 12:00:09
Тадқиқотнинг мақсади кичик лирик шеърнинг юзага чиқиши, жанр, композиция, лирик кечинма, образ ва образлиликда бадиий макон ва бадиий вақт категорияси, жумладан, топохроноснинг ўрнини аниқлашдан иборат.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik tarbiya berishda kuzatish metodidan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sayfullayev G`
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 11:56:41
Maqolada mаktabgacha ta’lim muassasasida bolalarni tabiat bilan tanishtirish, ekologik tarbiya berishning samarali metodlari xususida fikr yuritilgan.

Шахслараро меҳрлилик даражасини тизимли социологик ассессментлаш орқали оптималлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Каримов Бобир Шаропович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
316.3:338.009
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 11:55:08
Тадқиқотнинг мақсади. Янги асосда барпо этилаётган Ўзбекистонда шахслараро муносабатларни тизимли тадқиқ этиш ҳамда меҳрлилик даражасини социологик ассессментлаш орқали оптималлаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Boshlang`ich sinflarda ona tili fanini o`rganish vosirtalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jamilova B
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 11:49:58
Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida lingvistik lug‘atlardan foydalanish ko‘nikmasini shakl-lantirish usullari bayon qilingan.

Мактабгача таълим тизимида таълим -тарбия жараёнларини ташкил этишнинг ҳуқуқий - меъёрий асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Умаров Б
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Бухоро давлат университети
Sahifalar soni:
151
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 11:48:55
Мактабгача таълим соҳаси узлуксиз таълим тизимининг бирламчи бўғини ҳисобланиб, у ҳар томонлама соғлом ва баркамол бола шахсини тарбиялаш ва мактабга тайёрлашда ғоят муҳим аҳамият касб этади.

Ona tili va adabiyot


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
B.S.Jamilova,H.Ch.Nusratova
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
361
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 11:44:32
Mazkur majmuada fanni o`qitishdan maqsad va vazifalari, talablar, fanning boshqa fanlar bilan aloqasi hamda fanni o`qitishda qo`llanadigan ko`rgazmali vositalar, jihozlar, metod va texnologiyalar o`rin olgan. Shuningdek,bunda ta`lim oluvchilarning mustaqil bilim egallashi va uni o`zlashtirishiga e`tibor qaratilgan.

Tabiatshunoslik va uni o`qitish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G`.M. Sаyfullаеv
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
187
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 11:39:21
Ushbu dastur bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilariga tarbiyalovchi ta'lim sistemasini tushunib olish, tabiatshunoslikni o'qitish asoslarini, uning uchun xos bo'lgan shakl, metod va uslublarini, o'quvchilarning bilish faoliyatlariga rahbarlik qilishni o'rganib olishlariga yordam qilish kabi amaliy masalalarini o'z ichiga oladi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit