Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Иккиламчи номинатив бирликларни ҳосил қилувчи лингвокогнитив воситалар тадқиқи (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рахимов Аброр Ахмадович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
42 (инг)
Yaratilgan vaqti:
2020-07-30 19:06:41
Тадқиқотнинг мақсади. Диссертация мавзуси орқали қўйилган асосий мақсад: иккиламчи номинатив бирликларни ҳосил қилувчи лингвокогнитив воситаларни номинатив фаолиятнинг когнитив ва концептуал босқичлари билан боғлиқ ҳолда тадқиқ этишдир.

Бадиий асар концептосфераси ва асосий концептларнинг таржимада қайта яратилиши (Харуки Мураками асарлари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Амануллаева Камола Муминовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
4(яп)
Yaratilgan vaqti:
2020-07-30 19:01:58
Тадқиқот мақсади япон миллий концептосфераси алоҳида қисмларининг лисоний воқеланиш усуллари ва уларнинг рус тилига таржимасини кўриб чиқишдан иборат.

А.С.Пушкин романтик поэмалари ўзбек тилида (таржимада лингвопоэтик таҳлил масаласи)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кенжаев Аваз Латипович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
4 рус
Yaratilgan vaqti:
2020-07-30 18:38:53
Тадқиқотнинг мақсади А.С.Пушкиннинг романтик поэмаларини (“Кавказ асири”, ”Боқчасарой фонтани”, “Сув париси” “Балиқчи ва балиқ ҳақида эртак”, “Олтин хўроз ҳақида эртак”) ўзбек тилига қилинган таржималарининг лингвопоэтик таҳлилини амалга ошириш ва бу таржималарни тарихий-қиёсий планда ўрганиш, муаллиф услубининг ўзига хос белгилари, поэтик матннинг асосий лексик ва стилистик хусусиятлари, унинг қофия тизими, ритми ва интонацион хусусиятларининг ўзига хослигини, аслият поэтикасини ўзбек тилига таржимада сақлаш муаммосини илмий-назарий жиҳатдан тадқиқ ва талқин этишдан иборат.

Тикув-трикотаж корхоналари экспорт салоҳиятини халқаро маркетинг стратегиялари асосида ошириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қодиров Хумоюн Толибжон ўғли
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
658:6П9:33М(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-07-30 12:10:42
Тикув-трикотаж корхоналари экспорт салоҳиятини халқаро маркетинг стратегиялари асосида ривожлантириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Бадиий матннинг миллий-маданий хусусияти (турли тизимли тиллар материали асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ҳожиева Зарина Бахтияровна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
81’13
Yaratilgan vaqti:
2020-07-29 17:15:58
Тадқиқотнинг мақсади оламнинг миллий-маданий манзараси ва уни бадиий матнда репрезентацияловчи тил бирликларини комплекс тарзда когнитив-лингвомаданий таҳлил қилишдан иборат.

Кадровая политика советской власти в Каракалпакстане в 1917-1941 годы


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Базарбаев Рахимназар Джуманазарович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
94 (575.172)
Yaratilgan vaqti:
2020-07-29 17:05:39
Целью исследования является изучение и анализ кадровой политики Советского правительства в Каракалпакстане в 1917-1941 гг.

Сингуляр коэффициентли эллиптико – гиперболик ва эллиптико-параболик типдаги тенгламалар учун нолокал масалалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нишонова Шахнозахон Тохиржон қизи
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
517.956
Yaratilgan vaqti:
2020-07-29 16:56:58
Тадқиқотнинг мақсади сингуляр коэффициентли эллиптико – гиперболик ва эллиптико – параболик типдаги дифференциал тенгламалар учун нолокал масалалар қўйиш ва ўрганишдан иборат.

Матоли композитлар билан кучайтирилган кўприк темирбетон тўсинларининг мустаҳкамлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахмедов Шерзод Баходирович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
624.154+624.131
Yaratilgan vaqti:
2020-07-29 16:46:09
Тадқиқотнинг мақсади: темирбетон кўприк тўсинларининг қия кесимлар бўйича юк кўтарувчанлик қобилиятини ҳисоблаш ҳамда матоли композит материаллар (МКМ) билан кучайтириш усулларини такомиллаштириш, кучайтирилган темирбетон тўсинларнинг тишлашиш кучи ва бўйлама арматуранинг букилиш самарасини эътиборга олиб, юк кўтарувчанлик хусусиятини ҳисоблаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.

Ихтисослаштирилган автотранспортларни карьер шароитида ишлашини ҳисобга олган ҳолда, шиналарининг юришини меъёрлаш услубини яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юсупов Умидбек Болтаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
629.113
Yaratilgan vaqti:
2020-07-29 16:35:07
Тадқиқотнинг мақсади ихтисослаштирилган транспорт воситаларини карьер шароитида ишлашини ҳисобга олиб, шиналар юриш масофасини меъёрлаш услубини яратиш ва ейилишга бардошлигини баҳолашдан иборат.

Қийин тозаланувчан ва машинада терилган пахта хомашёси учун юқори самарадорли пахта толасини тозалаш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Умарходжаев Даврон Хакимович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
677.21.021.2
Yaratilgan vaqti:
2020-07-28 17:58:18
Тадқиқотнинг мақсади модернизациялаштирилган тола тозалагичнинг оптимал технологик ва конструкцион параметрларини аниқлаш йўли билан қийин тозаланувчан ва машинада терилган пахта толасини тозалаш жараёни самарадорлигини оширишдир
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit