Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Устюртнинг ем-хашак ўсимликлари ва улардан Оролбўйининг инқирозга учраган ерларини яхшиланшда фойдаланиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Аймуратов Рапат Парахатович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
581.5
Yaratilgan vaqti:
2020-08-14 08:22:18
Тадқиқотнинг мақсади Устюрт платоси Қорақалпоқ қисмининг ем-хашак ўсимликлари турлар таркибини комплекс аниқлаш ва Оролбўйи яйловларидаги инқирозга учраган ерларда фитомелиорация ишларини олиб бориш учун истиқболли турларни танлаб олишдан иборат.

Рус тилини ўргатишда нофилологик ОТМ талабаларини инфокоммуникацион технологияси лексикасига ўқитиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдуллаева Симела Христофоровна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
378.091:811.161.1’373.004
Yaratilgan vaqti:
2020-08-14 08:17:56
Тадқиқотнинг мақсади нофилологик ОТМ талабаларига ахборот-коммуникация лексикасини ўргатиш методикасини илмий далиллаш ва ишлаб чиқишдан иборат.

Болаларда кардиомиопатиялар: шаклланиш, эрта ташхислаш, башоратлаш мезонлари ва коррекция усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахмедова Нилуфар Расуловна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
616.12-053.2-07-08
Yaratilgan vaqti:
2020-08-14 07:14:16
Тадқиқот мақсади болаларда кардиомиопатияларни шаклланишини прогностик ва ташҳисот мезонларини, кечиши ва эрта ташҳислаш, унингдек, аниқланган бузилишларни коррекциясига индивидуал ёндашишларни ишлаб чиқиш ҳисобланади.

Бириктирувчи тўқима дисплазиясининг кардиал кўринишлари бўлган болаларда юрак-қон томир касалликлари шаклланишини клиник-патогенетик асослаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахрарова Феруза Махмуджановна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
616.1+616-053.2
Yaratilgan vaqti:
2020-08-14 07:08:35
Тадқиқот мақсади юракнинг кичик аномалиялари бўлган болаларда юрак-қон томир патологиясини шаклланишини клиник ва патогенетик механизмларини ўрганиш.

Шимолий – Ғарбий қизилқум шароитида қорақалпоқ сур қоракўл қўйларининг этологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Уримбетов Ахмет Абдиразакович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
636.32/38.088:591.5 (252)
Yaratilgan vaqti:
2020-08-13 15:48:25
Тадқиқот мақсади. Шимолий – ғарбий қизилқум ҳудуди шароитида урчитилувчи қорақалпоқ сур қоракўл қўйларининг этологик хусусиятлари, этограмма кўрсаткичлари, ушбу хусусиятларнинг қўйларда ва уларнинг авлодларида маҳсулдорлик кўрсаткичларининг шаклланиши ҳамда намоён бўлишига таъсирини ўрганиш асосида улар маҳсулдорлигини ошириш йўлларини аниқлаш тадқиқотнинг мақсади ҳисобланади.

Қорақалпоғистон шароитида қорамол гўшти ишлаб чиқаришни такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Наўризов Тохтамис Қидирбергенович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
636.22/28.083
Yaratilgan vaqti:
2020-08-13 15:43:15
Тадқиқотларнинг мақсади соф ҳолда урчитилаётган қора-ола ва қизил чўл зотлари ҳамда голштин зоти билан чатиштириш натижасида олинган дурагай буқачаларни ўзининг иқлими, экологик ҳолати билан бошқа вилоятлардан кескин фарқ қиладиган Қорақалпоғистон ҳудуди шароитида гўшт маҳсулдорлиги ва ушбу кўрсаткичларга ҳар хил омилларнинг таъсирини аниқлашдан иборат.

Қизилқум завод типидаги сур қоракўл қўйлари маҳсулдорлигини оширишнинг илмий-амалий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кличев Зафар Сафарович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
636.933.2.032.2
Yaratilgan vaqti:
2020-08-13 15:34:49
Тадқиқотнинг мақсади. Қизилқум регионида яратилган сур рангли қоракўл қўйларининг янги Қарнабчўл иқлим шароитида биологик, маҳсулдорлик ва ирсий хусусиятларини шу зонада азалдан урчитиладиган қора рангли қоракўл қўйлари кўрсаткичлари билан қиёслаб ўрганиш асосида, сур қўйлар салоҳиятидан фойдаланишнинг самарали йўлларини аниқлаш орқали уларнинг маҳсулдорлигини оширишнинг илмий - амалий асосларини такомиллаштириш тадқиқотнинг мақсади сифатида танланди.

Учинчи ва бешинчи тартибли каррали характеристикали тенгламалар учун чегаравий масалалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жураев Абдулла Хатамович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
517.953.5
Yaratilgan vaqti:
2020-08-12 17:41:37
Тадқиқотнинг мақсади чекли ва чексиз соҳаларда вақт бўйича иккинчи тартибли ҳосилага эга бўлган каррали характеристикали учинчи ва бешинчи тартибли тенгламаларга чегаравий масалалар қўйиш ва уларни текшириш ҳамда бешинчи тартибли тенгламага қўйилган масалани Фурье усулида ечиш алгоритмини ишлаб чиқишдан иборат.

Давлат олий таълим муассасаларининг тадбиркорлик фаолиятини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хомидов Элдор Олимович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
378.091:34
Yaratilgan vaqti:
2020-08-12 17:23:01
Тадқиқотнинг мақсади давлат олий таълим муассасаларининг тадбир-корлик фаолиятини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаш-тириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Номланмаган шартномаларни фуқаролик ҳуқуқий тартибга солишнинг назарий ва амалий муаммолари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Аскаров Носиржон Ибрагимович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
338.46:368:347
Yaratilgan vaqti:
2020-08-12 17:18:11
Тадқиқотнинг мақсади номланмаган шартномаларни такомиллаштириш ва фуқаролик ҳуқуқий тартибга солиш бўйича илмий-амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit