Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Atrof muhit va iqtisodiy barqaror rivojlanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jo‘rayeva O.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
JizPI
Sahifalar soni:
45
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-03-27 12:07:35
Oliy o‘quv yurtlaridagi barcha fakultetlar ixtisosliklari ta’lim yo‘nalishlarining o‘quv rejalarida ekologiya fani kiritilgan bo‘lib, bu fan bo‘yicha talabalarga ekologik muammolarni kelib chiqish sabablari va uning oqibatlari hamda u yoki bu ekologik muammoni oldini olish bo‘yicha chuqur bilim berish talab qilinadi.

Медицинской генетики


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-27 09:24:47
Данный учебно-методический комплекс предназначен для студентов 4 курса направления высшего медицинского дело по предмету стоматологическое дело вмедицинское генетики. Обучения студентов предмету медицинское генетики является подготовка к самостоятельной работе путем освоения теоретических, методических и практических навыков с учетом требований государственного стандарта по предмету медицинское генетики, включая генетическое болезни нервной системы, основные симптомы генетических болезней, этиологию, клиническое течение, методы обследования, роль врачи при лечении повладение навыками оказания экстренной медицинской помощи при некоторых острых состояниях. Составитель: Уринов М.Б

Muhandislik geodeziyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.J.Xudaykulov, U.A.Karabekov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
JizPI
Sahifalar soni:
68
Yaratilgan vaqti:
2020-03-27 09:14:00
“Muhandislik geodeziyasi” fanining namunaviy o’quv rejasi, namunaviy o’quv dasturi va ishchi o’quv rejalarida ko’zda tutilgan hajmda byerilgan. Shuningdek, ma’ruzalar matnida geodezik o’lchashlarda qo’llanadigan geodezik asbob-uskunalar bilan ishlash tartiblari to’g’risida umumiy ma’lumotlar keltirilgan.

Kimyo


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.B. Matchonova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
JizPI
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2020-03-27 09:11:16
Ushbu ma’ruzalar matni texnika oliy o‘quv yurtlarining avtotransport yo‘nalishida ta’lim olayotgan tabalarning kimyo fanidan ma’ruza mashg‘ulotlarini olib borishga mo‘ljallangan

Сестринское дело в неврологии


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 17:35:14
Данный учебно-методический комплекс предназначен для студентов 3-курса направления высшего сестринского дело по предмету сестринское дело в неврологии. Обучения студентов предмету нервные болезни является подготовка к самостоятельной работе путем освоения теоретических, методических и практических навыков с учетом требований государственного стандарта по предмету нервные болезни, включая клиническую анатомию нервной системы, основные симптомы нервных болезней, этиологию, патогенез, клиническое течение, методы обследования, роль медсестер при лечении и овладение навыками оказания экстренной сестринской помощи при некоторых острых неврологических состояниях. Составитель: Ходжиева Д.Т.

Нервные болезни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 17:26:55
Данный учебно-методический комплекс предназначен для студентов 3-курса направления высшего сестринского дело по предмету сестринское дело в неврологии. Обучения студентов предмету нервные болезни является подготовка к самостоятельной работе путем освоения теоретических, методических и практических навыков с учетом требований государственного стандарта по предмету нервные болезни, включая клиническую анатомию нервной системы, основные симптомы нервных болезней, этиологию, патогенез, клиническое течение, методы обследования, роль медсестер при лечении иовладение навыками оказания экстренной сестринской помощи при некоторых острых неврологических состояниях. Составитель: Рахматова С.Н.

Gematologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 17:04:20
Ushbu o‘quv uslubiy majmua tibbiyot oliygohlari kasbiy ta’lim yo‘nalishi 4 bosqich talabalari uchun Gematologiya fanini o‘zlashtirishga mo‘ljallab tayyorlangan bo‘lib, majmuada fanning nazariy va amaliy qismlari alohida ajratib berilgan. Har bir mavzu yuzasidan o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan amaliy ko‘nikmalar bosqichma bosqich ko‘rsatib o‘tilgan. Majmua tarkibida fanning namunaviy va ishchi dasturi, talabalar bilimini baholash mezonlari, mavzularga oid vaziyatli masalalar va test savollari ilova qilingan. O‘quv uslubiy majmua DTS mos holda tayyorlangan. Tuzuvchilar: Axmedova Nilufar Sharipovna, Egamova S.Q.

Медицинской генетики


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 16:27:34
Основной целью изучения медицинской генетики является овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками для последующего их применения на других клинических дисциплинах. Составитель: Хайдарова Д.К.

Гематология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 16:16:30
Данное пособие определяет объём теоретических знаний и практических навыков, которыми должен овладеть студент при обучении гематологии на 3 курсе лечебного и медико-педагогического факультета. В программе отражено современное видение развития различных аспектов гематологии. Составители: Болтаев К.Ж

Preclinical Restorative Dentistry


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 16:10:11
Annotation: This subject is intended for first-year students of medical schools. This training complex highlights the problems of restoration in dentistry. With the help of this educational complex, students can improve their knowledge in the field of restoration dentistry. Compiled by: Xabibova N.N
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit