Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Шахарда тиббиёт чикиндиларининг атроф мухитга таъсирини тахлил килиг йуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бахриддинов И.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
ЖизПИ
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 11:03:18
Тиббиёт чиқиндилари атроф-муҳит ва унинг деярли барча элементлари — сув, ҳаво, тупроқ, озиқ-овқат маҳсулотларининг ифлосланиши сабабли аҳоли орасида нафақат тўғридан-тўғри, балки, билвосита инфексион ва ноинфексион касалликламинг тарқалиши хавфми туғдиради.

Avtomobil yo‘llarida konstrukttsiyaviy va ekspluatatsiyaviy parametrlarning harakat xavfsizligiga tasiri


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ernazarov M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
JizPI
Sahifalar soni:
82
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 10:58:26
O‘zbekiston mustaqil bo‘lgach, jadal rivojlanish, davlat va ijtimoiy hayotining barcha soxalarini tubdan o‘zgartirish, bozor munosabatiga o‘ziga xos yo‘l tanlab, osqichma-bosqich o‘tish tamoyilini tutdi. Xalq xo‘jaligining barcha tarmoqlari faoliyati yangi bosqichiga o‘tishni o‘zaro manfaatdorlik, tashqi iqtisodiy aloqalar asosida ko‘rmokda. Xorijiy mamlakatlar bilan iqtisodiy va siyosiy aloqalarning jadal rivojlanayotgan shu davrida respublika avtotransport soxasi taraqqiyoti muxim ahamiyatga yega.

Xarakatlar strategiyasi doirasida "AGROKVANT" MChJni rivojlantirish yo‘nalishlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Piratov J.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
JizPI
Sahifalar soni:
84
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 10:54:40
BMIda bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish korxonalari faoliyati natijalarini yuqori bosqichga olib chiqish, samaradaorligini oshirish va istiqbolli rivojlanish yo‘nalishlarini asoslashga qaratilgan taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Замонавий интеллектуал ўлчаш воситаларини ишлаб чиқариш жараёнларига жорий қилинишини ўрганиш.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ибрагимов Н.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
ЖизПИ
Sahifalar soni:
78
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 10:52:22
БМИда Ўзбекистон иқтисодиётининг интеграловчи асосида ўлчов воситалари билан ишлайдиган корхоналар учун ишлаб чиқариш жараёнини аниқ бажаришда автоматик фан ва техниканинг турли жараёнлари бошқарув усулларини назорат қилишни бевосита инсон иштирокисиз амалга ошириладиган сохасидир.

4Р-34 Автомобил йўлининг транспорт-эксплуатацион холатини сифат кўрсатгичининг транспорт воситалар техник холатига таъсир даражасини баҳолаш методлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдухамидов О
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
ЖизПИ
Sahifalar soni:
94
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 10:50:57
Мазкур магистрлик диссертациясида асосий мақсад автомобилларнинг эксплуатацион курсаткичларининг ишлатиш мобайнида ишончлилигини тадкикотлаш, тахлил этиш ва йўл транспорт ходисаларнинг олдини олишда янги самарали усул ва техник воситаларини топишдир.

Давлат бюджет сиёсатини такомиллаштиришнинг устувор йўналишлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Байзакова Д.
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 10:47:41
Маколада мамлакатимиз бюджет сиёсатини амалга оширишнинг жорий холати, хусусан давлат бюджети даромадлари ва харажатлари таркибининг узгариш тенденциялари тахлил этилган. Шунингдек, давлат бюджети даромадларида соликлар улушининг узгариши ва бюджет даромадлари баркарорлигини ошириш йуналишлари буйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Осмонсой базальт минералидан тола олиш жараёнида кристалланиш муаммолари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
катта ўқит. Р.А.Алиева
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 10:46:32
Базалт жинслари – бир компонентли хом ашё бўлиб, уларнинг бойитилиши, суюқланиши ва гомогенланиши қадимги вулкан фаолияти натижасида содир бўлган.

Хлорофилл металлоаналогларининг каталитик хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
асс. Ж.Абдуллаев.
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 10:45:32
Табии хом ашёлардан биологик фаол моддалар ажратиб олиш кимёвий технологиянинг қадимдан қўлланиб келадиган усулларидан бири бўлиб, ўсимликларни тўла қайта ишлаб улардан бошқа фойдали маҳсулотларини ажратиб олиш мақсад қилиб қўйилган.

Falsafa


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Razzokov K
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
ЖизПИ
Sahifalar soni:
376
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 10:43:10
Ushbu o‘quv uslubiy qo‘llanmada keltirilgan mavzu va rejalari bo‘yicha ma’lumotlar aniq va batafsil berilgan.

Миллий ғоя; асосий тушунча ва тамойиллар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
доц. Қулматов П, ассистент Рўзиев А
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
ЖизПИ
Sahifalar soni:
39
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 10:39:58
Ушбу ўқув услубий қўлланмада келтирилган мавзу ва режалари бўйича маълумотлар аниқ ва батафсил берилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit