Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Valter Skott va Abdulla Qodiriy romanlarida tarixiy faktlarning berilishida muallif mahorati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Hamroeva Sh
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
14
Yaratilgan vaqti:
2019-02-12 13:11:02
Mazkur magistrlik dissertatsiyasini yozishdan maqsad ingliz yozuvchisi Valter Skott va o`zbek adibi Abdulla Qodiriy tarixiy romanlari orqali o`tmishda sodir bo`lgan voqea-hodisalarni xolisona va noreal ifodalanishida mualliflarning mahorati o`rganib, yoritib berishdir.

Shakespearean сanon in the uzbek literature


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Akhmedova Sh
Yaratilgan vaqti:
2019-02-06 13:00:08
The given article provides a study of the history of Uzbek translations of the tragedy “Hamlet” and analysis of the specificities of translating the tragedy into Russian and Uzbek languages.

Osiyo


  
- 0 +
Daraja:
Maktabdan tashqari ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-01-31 11:05:09
Qadrli bolajonlar! Ushbu blog «Jahon xalqlari ertaklari» turkumining davomi bo'lib, undan xalqimizning ajoyib va g'aroyib ertaklari o'rin olgan.

Пануатантра ёҳуд беш муқаддас китоб


  
- 0 +
Daraja:
Maktabdan tashqari ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-01-28 12:38:20
Жаҳон адабиёти хазинаси

Osiyo jaxon ertaklari


  
- 0 +
Daraja:
Maktabdan tashqari ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-01-18 15:07:42
"Jahon xalqlari ertaklari" turkumida chop etilgan uchunchi to'plamga Yer yuzining Yevropa mintaqasiga joylashgan xalqlar ijodiga mansubdir.

Ko'k turklari asiri


  
- 0 +
Daraja:
Maktabdan tashqari ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-12-27 15:55:44
Bu asar ingliz tilida o'zbek tiliga tarjima qilingan. Bu asarning muallifi Nouman Smaylz. Asar dunyoning ko'plab tillariga o'girilgan va kitobxolar tomonidan sevib o'qilmoqda.

Йоҳанн Волъфганг Гёте


  
- 0 +
Daraja:
Maktabdan tashqari ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-12-25 09:31:41
Улур олмон адиби Йоҳанн Вольфганг Гёте (1749-1832) шоир ва драматург, адабиётшунос, ҳуқуқшунос ва шарқшунос, файласуф, табиатшунос ва давлат арбоби ҳамда «Ёш Вертернинг изтиробла-ри*, «Ғарбу Шарқ девони», «Фауст» сингари боқий асарлар, шунинг­дек, 3 мингдан зиёд шеърлар муаллифи дир. Немис ёзувчиси Клаус Зееҳафер қаламига мансуб ушбу рисола-да уз ижоди билан жаҳон адабиёти хазинасига салмоқли ҳисса кўшган улуғ сиймонинг ҳаёти ва ижодий фаолияти ҳақида ҳикоя қилинади. Китобдан, шунингдек, даҳо шоир ва мутафаккир қаламига ман­суб Табиат, Инсон, ҳаёт, ижод ва санъат ҳақидаги ҳикматлар ҳам ўрин олган. Таржимон М.Акбаров мазкур ҳикматлар таржимаси ус­тида ишни давом эттирди. Бунинг натижаси ўлароқ аслиятдан ўги-рилиб, илк марта эълон қилинаётган Гётенинг ушбу ҳикматлари ҳам китобхонларда қизиқиш уйғотади, деб умид қиламиз.

Элис Мунро асарларининг бадиий эстектик ҳусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Исраилова Ф.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
65
Yaratilgan vaqti:
2018-11-22 12:13:44
Битирув малакавий ишда Инглиз адабиёти намоёндаси Элис Мунро ва унинг асарлари бадиий эстетик ҳусусиятлари, асарлари мавзуси, ёзувчи услубий масалалари ҳал қилинади.

Вильям Батлер Йетс асаларида қадимги Кельт мифологияси элементлари тахлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Дурдиева Д.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2018-11-22 12:11:54
Битирув малакавий ишда Инглиз адабиётида ўчмас из қолдирган шоир ва ёзувчи Уильям Батлер Йетс асарларининг ўзига хос ҳусусиятлари тадқиқ қилинади.

Ренессанс даври драматургиясининг ўзига хос ҳусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Дехконбоев У.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2018-11-22 12:08:10
Ушбу битирув малакавий ишда Буюк Британия адабиёти тарихида уйғониш даври адабиётида драматургия, пьесанавислик санъатининг ривожалиниш ва ўзига хосликлари драматурглар Марлоу, Шекспир асарлари мисолида тадқиқ қилинади.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit