Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Baron Myunxauzen sarguzashtlari


  
- 0 +
Daraja:
Maktabdan tashqari ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-02-27 10:42:56
Baron Myunxauzen sarguzashtlari asari XVII asrda Germaniyada yashab o‘tgan Myunxauzen ismli baronning hayoti asosida yozilgan. Hikoyalarni uning o‘zi tuzganmi yoki boshqa biror kishi tomonidan yozilganmi, bu hali aniqlanmagan, ammo, 1781 yilda uning bir necha hikoyalari chop etilgan edi. 1785 yilda nemis yozuvchisi E.Raspe bu hikoyalarni qayta ishlab chiqqan. Asarga boshqa yozuvchilarning ham Myunxauzen haqida yozgan fantastik hikoyalari qo‘shilib ketgan. Ammo kitobning muallifi sifatida E.Raspe qabul qilingan. Bu asarda nemis kishilarining xarakterli tomonlari aks ettirilgan. Kitob mashhur bo‘lgach, Myunxauzen ismi insonlar tomonidan yolg‘onchi va o‘zida yo‘q sifatlarni tavsiflovchi, deb atala boshlangan.

“Поэтика”, “Ахлоқи кабир”, “Риторика”


  
- 0 +
Daraja:
Maktabdan tashqari ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2019-02-27 10:00:59
Ушбу китобда инсоният тарихидаги машҳур мутафаккирлардан бири Арасту ҳам барча номдор ақл-идрок соҳиблари сингари нафақат фавқулодда ўткир зеҳни, балки ўзининг ташқи кўриниши билан ҳам атрофдагиларнинг эътиборини тортган. Милоддан аввалги 384–322 йилларда яшаб ўтган бу юнон донишманди, манбаларда маълум қилинишича, “калта соқол қўйиб, доим сочини пешонасига тушириб юрган”. Тасаввуримизда унинг соғломлик барқ уриб турган вужудидан, баланд қадди-қоматидан, ўтдай ёниб турадиган чиройли очиқ чеҳрасидан, чақнаган кўкиш кўзларидан, узун қилиб ўстирилган майин, жингалак сочларидан, пайдор билакларидан, узун бармоқларидан, умуман, бақувват жисмининг ҳар бир узвидан унга рўпара келган ҳар қандай кишига ҳам жисман, ҳам руҳан таъсир қиладиган аллақандай салобат ёғилиб турган

Valter Skott va Abdulla Qodiriy romanlarida tarixiy faktlarning berilishida muallif mahorati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Hamroeva Sh
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
14
Yaratilgan vaqti:
2019-02-12 13:11:02
Mazkur magistrlik dissertatsiyasini yozishdan maqsad ingliz yozuvchisi Valter Skott va o`zbek adibi Abdulla Qodiriy tarixiy romanlari orqali o`tmishda sodir bo`lgan voqea-hodisalarni xolisona va noreal ifodalanishida mualliflarning mahorati o`rganib, yoritib berishdir.

Shakespearean сanon in the uzbek literature


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Akhmedova Sh
Yaratilgan vaqti:
2019-02-06 13:00:08
The given article provides a study of the history of Uzbek translations of the tragedy “Hamlet” and analysis of the specificities of translating the tragedy into Russian and Uzbek languages.

Osiyo


  
- 0 +
Daraja:
Maktabdan tashqari ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-01-31 11:05:09
Qadrli bolajonlar! Ushbu blog «Jahon xalqlari ertaklari» turkumining davomi bo'lib, undan xalqimizning ajoyib va g'aroyib ertaklari o'rin olgan.

Пануатантра ёҳуд беш муқаддас китоб


  
- 0 +
Daraja:
Maktabdan tashqari ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-01-28 12:38:20
Жаҳон адабиёти хазинаси

Osiyo jaxon ertaklari


  
- 0 +
Daraja:
Maktabdan tashqari ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-01-18 15:07:42
"Jahon xalqlari ertaklari" turkumida chop etilgan uchunchi to'plamga Yer yuzining Yevropa mintaqasiga joylashgan xalqlar ijodiga mansubdir.

Ko'k turklari asiri


  
- 0 +
Daraja:
Maktabdan tashqari ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-12-27 15:55:44
Bu asar ingliz tilida o'zbek tiliga tarjima qilingan. Bu asarning muallifi Nouman Smaylz. Asar dunyoning ko'plab tillariga o'girilgan va kitobxolar tomonidan sevib o'qilmoqda.

Йоҳанн Волъфганг Гёте


  
- 0 +
Daraja:
Maktabdan tashqari ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-12-25 09:31:41
Улур олмон адиби Йоҳанн Вольфганг Гёте (1749-1832) шоир ва драматург, адабиётшунос, ҳуқуқшунос ва шарқшунос, файласуф, табиатшунос ва давлат арбоби ҳамда «Ёш Вертернинг изтиробла-ри*, «Ғарбу Шарқ девони», «Фауст» сингари боқий асарлар, шунинг­дек, 3 мингдан зиёд шеърлар муаллифи дир. Немис ёзувчиси Клаус Зееҳафер қаламига мансуб ушбу рисола-да уз ижоди билан жаҳон адабиёти хазинасига салмоқли ҳисса кўшган улуғ сиймонинг ҳаёти ва ижодий фаолияти ҳақида ҳикоя қилинади. Китобдан, шунингдек, даҳо шоир ва мутафаккир қаламига ман­суб Табиат, Инсон, ҳаёт, ижод ва санъат ҳақидаги ҳикматлар ҳам ўрин олган. Таржимон М.Акбаров мазкур ҳикматлар таржимаси ус­тида ишни давом эттирди. Бунинг натижаси ўлароқ аслиятдан ўги-рилиб, илк марта эълон қилинаётган Гётенинг ушбу ҳикматлари ҳам китобхонларда қизиқиш уйғотади, деб умид қиламиз.

Элис Мунро асарларининг бадиий эстектик ҳусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Исраилова Ф.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
65
Yaratilgan vaqti:
2018-11-22 12:13:44
Битирув малакавий ишда Инглиз адабиёти намоёндаси Элис Мунро ва унинг асарлари бадиий эстетик ҳусусиятлари, асарлари мавзуси, ёзувчи услубий масалалари ҳал қилинади.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit