Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Трансген (ВТ) ғўза асосида кемирувчи ҳашарот (Нelicoverpa armigera) га бардошли бўлган селекцион ашё яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шодмонова Гулноза Эркиновна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
633.511:575.127.3:581.154
Yaratilgan vaqti:
2020-01-27 12:12:27
Тадқиқотнинг мақсади. ВТ ген намунасидан фойдаланиб, маҳаллий навларга ушбу ноёб белгини ўтказиш ва бошқа хўжаликка қимматли бўлган белгилар билан мужассамлаштириш ҳамда ғўза тунламига бардошли бўлган намуналарни таҳлил қилиш билан бирга селекция ишлари учун бошланғич ашёлар яратишдан иборат.

Ўзбекистон шароитида узумнинг уруғсиз навлари ҳосилдорлиги ва сифатини ошириш технологиясини илмий асослаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Файзиев Жамолиддин Насирович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
634.8+664.8
Yaratilgan vaqti:
2020-01-27 12:04:15
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон шароитида узумнинг уруғсиз навлари ҳосилдорлиги ва сифатини ошириш технологиясининг илмий асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Олий таълим муассасалари раҳбар кадрлари бошқарув компетентлигини ривожлантиришнинг интеграллашган ахборот-методик тизимини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Отамуродов Ғолибжон Рўзимуродович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
378:371.136.1
Yaratilgan vaqti:
2020-01-27 11:15:51
Тaдқиқoтнинг мaқcaди олий таълим муассасалари раҳбар кадрлари бошқарув компетентлигини қайта тайёрлаш ва малака ошириш тизимининг интеграллашган ахборот-методик тизими асосида ривожлантириш.

Professional etika va etiket


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
L.A. Muhammadjonova, D.O.Ortiqova, F.A.Obidjanova, G.K.Masharipova
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti
Sahifalar soni:
261
UDK raqami:
174.395(075.8)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-27 10:38:03
Talabalarga mo‘ljallangan “Professional etika va etiket” nomi bilan ilk marta taqdim etilayotgan ushbu darslik professional etika va etiketning axloqiy-estetik mohiyati, vujudga kelishi, insoniy munosabatlardagi o‘rni professional etika, marosimlar etiketi, hamda oila etiketi, er va xotin o‘rtasidagi munosabatlar etiketi, oiladagi muomala madaniyati, biznesmen etiketi, taqdimot marosimi etiketi, telefondan to‘g‘ri foydalanish etiketi, oilaning yoshi kattalar bilan bo‘lgan etiketiga doir zamonaviy mavzularning ilmiy asoslari tahlil qilingan. Muomala va muloqot madaniyati, kundalik turmush tarzi odobi, milliy va umuminsoniy axloq ko‘rinishlariga doir qiziqarli ma’lumotlar berilgan. Bugungi kundagi global tarmoqdagi etiket normalari ham o‘z aksini topgan.

Автоматлаштирилган дактилоскопик идентификацион тизимлардан жиноятларни очиш ва тергов қилишда фойдаланиш чораларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Югай Людмила Юрьевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
343.982.342
Yaratilgan vaqti:
2020-01-24 16:15:08
Тадқиқотнинг мақсади автоматлаштирилган дактилоскопик идентификацион тизимлардан жиноятларни очиш ва тергов қилишда фойдаланиш чораларини такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Kimyoni o‘qitishda zamonaviy texnologiyalar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
prof. G.A.Ixtiyarova k.f.d. D.J.Bekchanov o‘qit. M.Sh.Ahadov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Sahifalar soni:
273
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-01-24 15:52:58
Ushbu o‘quv qo‘llanma 5110300 ―Kimyo o‘qitish metodikasi‖ ta‘lim yo‘nalishi talabalari va kimyo fani o‘qitucvhilari foydalanishlari uchun yozilgan bo‘lib, unda kimyoni o‘qitishda zamonaviy texnologiyalar fanidan barcha mavzular, ta‘lim metodlari, kimyo faniga o‘quvchilar qiziqishini oshirish uchun kimyo fanining har sohadagi qiziqarli savollari, kimyo ta‘limda qo‘llaniladigan interfaol ta‘lim metodlaridan foydalanishga oid namunalar, zamonaviy ochiq darslar o‘tkazish uchun dars katalogini yaratishga oid tavsiyalar, PISA testlar va ularning namunalari hamda o‘zbekcha-inglizcha ma‘lumotlar, testlar, masalalar namunalar keltirilgan.

Фарғона водийси шимолий ҳудуди ўсимликлар қопламининг антропоген трансформацияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Иброхимова Гулбахор Абдулфаттоевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
581.52:581.9(575.12)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-24 13:15:58
Тадқиқотнинг мақсади Фарғона водийси шимолий ҳудуди ўсимликлар қопламининг антропоген трансформацияси ва ҳудуд флорасининг турлар таркибини аниқлаш ҳамда маълумотлар базасини яратишдан иборат.

Muzeyshunoslik


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ch. X. Ganiyeva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti
Sahifalar soni:
168
Yaratilgan vaqti:
2020-01-24 10:36:22
Mazkur o‘quv qo‘llanmada muzey ishi tarixi va nazariyasining genezisi va evolutsiyasi, antik va ellinizm davri kolleksiya va kolleksionerlari, gliptoteka, pinokateka, studiola, kunstkamera, Uyg‘onish davri galereya va kabinetlari, jahon muzeylarining rivojlanish tendensiyalari va o‘ziga xos xususiyatlari bo‘yicha mavzular reja asosida keltirib o‘tilgan. Bu mavzularni o‘zlashtirishi orqali talaba, jahon muzeylarining nodir kolleksiyalarini, muzey faoliyatida yangi informatsion texnologiyalarning qo‘llanishini, muzey ekspozitsiyalarini loyihalashning asosiy prinsiplarini, ko‘rgazma faoliyatida kompyuter texnologiyalari bilan ishlashni, muzey ashyolarini upakovka va transportirovka qilishni, muzey fondini ro‘yxatga olish, saqlash va konservatsiya qilish amaliyotini o‘rganishi va ulardan foydalana olish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Музейшунослик


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
О.Р.Салихов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Камолиддин Беҳзод номидаги МРДИ
Sahifalar soni:
89
Yaratilgan vaqti:
2020-01-24 10:33:49
Илм-фан тараққиѐти, жуғрофий кашфиѐтлар, янги қитьалар, денгиз йўллари халқларнинг ўзаро алоқаси жадаллашувига имконият яратди. Жаҳон халқпарининг ижтимоий ҳаѐти фаоллашди. Европа мамлакатларида тараққиёт бирмунча тезлашди.

Музей ашёларини илмий тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
О.Р.Салихов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Ўзбекистон бадиий академияси Камолиддин Беҳзод номидаги миллий Рассомлик ва дизайн институти
Sahifalar soni:
166
Yaratilgan vaqti:
2020-01-24 10:31:44
Жамиятнинг энг қадимги давридан то бугунги кунгача бўлган иқтисодий-ижтимоий муносабатлари, алоқалари, ички ва ташқи сиѐсати, турли босқинлар ва қўзғолонлар тарихини ўзида акс эттирган ѐдгорлик буюмлари (иш анжомлари, маҳсулот намуналари, қурол-аслаҳалар, байроқлар, ҳарбий анжомлар, кийим-кечак ва уй-рўзғор буюмлари, шу жумладан халқ ижодиѐти ва амалий санъат усталарининг асарлари), машҳур давлат раҳбарлари, арбоблари, турли даврлардаги урушларда қатнашган ва ном қозонган жангчилар, халқ каҳрамонлари, фан ва маданиятимизнинг йирик намояндалари билан боғлиқ бўлган ёдгорлик буюмлари ва бошқалар.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit