Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Диазотроф ризобактериялар экзополисахаридлари асосида кумуш нанозарралари олиш ва уларнинг антимикроб таъсири механизми тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Расулов Бахтиёр Абдуғафурович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК 579.64+631.46
Yaratilgan vaqti:
2019-07-12 17:15:10
Тадқиқотнинг мақсади диазотроф ризобактериялар штаммлари экзополисахаридлари асосида кумуш нанозарраларини синтезлаш ва уларнинг антимикроб хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Грунтли иншоотларда фильтрация жараёнини камайтиришда маҳаллий хом ашё самарадорлигини бахолаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жураев Шерали Шарипович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 631.67.03:627.5:624.1(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-07-12 16:53:10
Тадқиқотнинг мақсади грунтли иншоотларда фильтрацион жараёнларни камайтиришда маҳаллий хом ашёдан фойдаланиш самарадорлигини гидравлик жиҳатдан баҳолаш ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalashning zamonaviy usullari va "Ichimlik suv manbaalari" mavzusi bo'yicha ma'ruza mashg'ulotlarini tashkil qilishda "Muammoli maruza" interaktiv usulidan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O.Imomnazarov
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
namMQI
Sahifalar soni:
110
Yaratilgan vaqti:
2019-06-25 14:21:56
Ушбу диплом лойиҳа иши Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан тасдиқланган Низом асосида, Давлат таълим стандарти(ДТС)га мувофиқ, диплом лойиҳа ишларига қўйиладиган талабларни эътиборга олган ҳолда тўлиқ ҳажмда ёзилган. Диплом лойиҳа ишидa кириш, асосий қисм (технологик қисм), атроф муҳит мухофазаси, меҳнат муҳофазаси, иқтисодий қисм ва фойдаланилган aдaбиётлaр кeлтирилгaн. Диплом лойиҳа иши долзарб мавзуга бағишланган.

Qurilish kasb-hunar kollejlarida mahsus fanlarni zamonaviy innovatsion teхnologiyalar asosida o'qitishni tashkil etish


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
F.Yunusov
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
namMQI
Sahifalar soni:
161
Yaratilgan vaqti:
2019-06-25 14:18:43
Ушбу диплом лойиҳа иши Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан тасдиқланган Низом асосида, Давлат таълим стандарти(ДТС)га мувофиқ, диплом лойиҳа ишларига қўйиладиган талабларни эътиборга олган ҳолда тўлиқ ҳажмда ёзилган. Диплом лойиҳа ишидa кириш, асосий қисм(технологик қисм), атроф муҳит мухофазаси, меҳнат муҳофазаси, иқтисодий қисм ва фойдаланилган aдaбиётлaр кeлтирилгaн. Диплом лойиҳа иши долзарб мавзуга бағишланган.

Andijon shahri "Shifokorlar" massivining issiqlik ta'minoti tizimlarini loyihalash va Markazlashgan issiqlik bilan ta'minlash tizimlarini ishonchli ishlashini ta'minlash mavzusini o'qitishda zamonaviy pedogogik teхnologiyalardan foydalanish


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.Majidov
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
namMQI
Sahifalar soni:
114
Yaratilgan vaqti:
2019-06-25 14:16:51
Ушбу диплом лойиҳа иши Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан тасдиқланган Низом асосида, Давлат таълим стандарти(ДТС)га мувофиқ, диплом лойиҳа ишларига қўйиладиган талабларни эътиборга олган ҳолда тўлиқ ҳажмда ёзилган. Диплом лойиҳа ишидa кириш, асосий қисм(технологик қисм), атроф муҳит мухофазаси, меҳнат муҳофазаси, иқтисодий қисм ва фойдаланилган aдaбиётлaр кeлтирилгaн. Диплом лойиҳа иши долзарб мавзуга бағишланган.

Uychi tumanining sizot suvlari yer yuzasiga yaqin joylashgan hududida yong'inga qarshi suv saqlash hovuzlarini qurish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O.Imomnazarov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
namMQI
Sahifalar soni:
82
Yaratilgan vaqti:
2019-06-25 14:14:46
Ушбу диплом лойиҳа иши Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан тасдиқланган Низом асосида, Давлат таълим стандарти(ДТС)га мувофиқ, диплом лойиҳа ишларига қўйиладиган талабларни эътиборга олган ҳолда тўлиқ ҳажмда ёзилган. Диплом лойиҳа ишидa кириш, асосий қисм(технологик қисм), атроф муҳит мухофазаси, меҳнат муҳофазаси, иқтисодий қисм ва фойдаланилган aдaбиётлaр кeлтирилгaн. Диплом лойиҳа иши долзарб мавзуга бағишланган.

Uychi tumanidagi Fayziobod qishlog'ini gaz ta'minoti tizimlarini takomillashtirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.Atamov
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
NamMQI
Sahifalar soni:
90
Yaratilgan vaqti:
2019-06-25 13:57:08
Ушбу диплом лойиҳа иши Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан тасдиқланган Низом асосида, Давлат таълим стандарти(ДТС)га мувофиқ, диплом лойиҳа ишларига қўйиладиган талабларни эътиборга олган ҳолда тўлиқ ҳажмда ёзилган. Диплом лойиҳа ишидa кириш, асосий қисм(технологик қисм), атроф муҳит мухофазаси, меҳнат муҳофазаси, иқтисодий қисм ва фойдаланилган aдaбиётлaр кeлтирилгaн. Диплом лойиҳа иши долзарб мавзуга бағишланган.

Табиий сувлар сифатини яхшилаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-06-21 13:24:22
Ушбу услубий кўрсатма “Аҳоли пунктини сув таъминотида сув тозалаш станцияси” мавзусидаги амалий машғулотни ўтказиш бўйича Гидромелиорация факультети 5450200 - “Сув хўжалиги ва мелиорация” ва 5111000 - “Касбий таълим(сув хўжалигида)” йўналиши учун мўлжалланган. Унда амалдаги асословчи ҳужжатлар ва “Табиий сувлар сифатини яхшилаш” фани бўйича янги дарсликлар асос қилиб олинган.

Гидравлик зарба ва суғориш насос станцияларининг напорли қувурларини зарба таъсиридан ҳимоя қилиш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жонқобилов Улугмурад Умбарович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 532.595.2:631.624:627.844
Yaratilgan vaqti:
2019-06-14 16:02:27
Тадқиқотнинг мақсади суғориш насос станцияларининг напорли қувурларидаги гидравлик зарбанинг параметрларини ва гидравлик зарбадан ҳимоя қилиш қурилмаларининг ҳисоблаш усулларини суюқлик таркибидаги эриган ва эримаган газларни инобатга олиб такомиллаштиришдан иборат.

Суғориладиган ерлар мелиоратив тартиботининг шаклланишини баҳолаш (Қашқадарё вилояти мисолида)


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қувватов Дилшод Ашуралиевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 631.6:631.67(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 14:04:02
Тадқиқотнинг мақсади мелиоратившароити антропоген омиллар таъсирида ўзгартирилганҚашқадарё вилояти суғориладиган майдонларида замонавий шароитда сув–туз мувозанатининг ўзгаришига боғлиқ ҳолда мелиоратив тартиботнинг шаклланишини баҳолашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit