Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Гидравлик зарба ва суғориш насос станцияларининг напорли қувурларини зарба таъсиридан ҳимоя қилиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жонқобилов Улугмурад Умбарович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 532.595.2:631.624:627.844
Yaratilgan vaqti:
2019-06-14 16:02:27
Тадқиқотнинг мақсади суғориш насос станцияларининг напорли қувурларидаги гидравлик зарбанинг параметрларини ва гидравлик зарбадан ҳимоя қилиш қурилмаларининг ҳисоблаш усулларини суюқлик таркибидаги эриган ва эримаган газларни инобатга олиб такомиллаштиришдан иборат.

Суғориладиган ерлар мелиоратив тартиботининг шаклланишини баҳолаш (Қашқадарё вилояти мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қувватов Дилшод Ашуралиевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 631.6:631.67(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 14:04:02
Тадқиқотнинг мақсади мелиоратившароити антропоген омиллар таъсирида ўзгартирилганҚашқадарё вилояти суғориладиган майдонларида замонавий шароитда сув–туз мувозанатининг ўзгаришига боғлиқ ҳолда мелиоратив тартиботнинг шаклланишини баҳолашдан иборат.

Ғўза суғорилишида полимер – полимер комплекслардан фойдаланиб, сув иқтисодиётига эришиш технологияларининг илмий асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахмеджонов Дилмурод Ғуломович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
Ахмеджонов Дилмурод Ғуломович
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 13:58:04
Тадқиқотнинг мақсади ғўзани эгат орқали суғориш техникаси элементлари такомиллаштирилиши натижасида сув тежалиши, минерал ўғитлар самарасиз сарфини камайтириш, ҳосилдорлик ва ер ресурсларининг оширилишини таъминлайдиган полимер–полимер комплекс асосидаги экран қўллаб суғоришни сувтежамкорлик технологиясининг илмий асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Квант механика


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Саматов Ғ.Б.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
172
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 13:49:22
Маърузалар курсида мавзулар ўқув дастури талаблари асосида жойлаштирилган ва қўлланиладиган математик аппаратнинг талабаларнинг олий математика курси дастури асосида ўрганилган материалларига мос келишига алоҳида эътибор қаратилган.

Ғўза ва буғдой ўсимлиги таркибидаги азот миқдорининг ҳосил бўлишида мулча ва тупроқга кам ишлов беришнинг таъсири.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Мусурманов, Р.Қурвонтоев, И.Уразбаев, Н.Жапақов
Yaratilgan vaqti:
2019-05-20 15:20:15
Республикамизнинг ҳар бир тип тупроқларининг унумдорлик даражаси тупроқ ҳосил бўлиши ва уни ҳосил қилувчи омиллар мажмуасининг таъсири билан белгиланади. Ҳозирги кунда тупроқ унумдорлигини ошириш, табиий ҳолатини тикловчи тизим ишлаб чиқиш учун суғориладиган деҳқончиликда турли табиий органик моддалар билан мулчалаб экилган экинларни навбатлаш ва тупроқга кам ишлов бериш тизимида ерлардан кенг фойдаланиш имкониятини яратади.

Озиқ-овқат кимёси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Маматқулова
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Гулистон Давлат университети
Sahifalar soni:
84
UDK raqami:
144
Yaratilgan vaqti:
2019-05-15 11:29:10
Ушбу ўқув-услубий мажмуа Озиқ-овқат технологияси бакалавриат таълим йўналишида таълим олаётган талабаларга мўлжалланган.

Тупроқ бонитровкаси ва хариталаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Х.Номозов, Ш.Турдиметов,С.Тошпўлатов
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Тошкеннт
Sahifalar soni:
400
UDK raqami:
631.459
Yaratilgan vaqti:
2019-05-15 11:21:07
Дарслик икки қисмдан ташкил топган бўлиб , биринчи қисми тупроқ бонитровкасига оид бўлиб, Давлат кадастири тизмини юритишда тупроқнинг сифати , унумдорлик даражаси , унинг ўзига хос табиий-иқтисодий минтақада жойлашганлиги бўйича илмий маълумотлар келтирилган.uning. Тупроқни бонитровкалашнинг услублари , бажариш босқичлари ёритилган.

Мирзачўл тупроқ-иқлим шароитида мевали боғлар яратишда навлар танлашни ўрганиш натижалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.А.Тўрақулов С.Я.Исломов Ф.М. Хўжақулов "
Yaratilgan vaqti:
2019-05-15 10:59:11
Мақолада Мирзачўл воҳаси боғдорчилигининг бугунги аҳволи, ундаги ютуқ ва муаммолар, табиий тупроқ-иқлим шароити, мевали дарахт навларининг ҳосилдорлиги устида олиб борилган тадқиқот ишлари ва кузатишла рнатижаларига асосланган ечимлар ва тавсиялар.

Акрил ва метакриамидлар асосидаги гидрогеллар ва уларнинг хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Х.Холмуродов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Гулистон давлат уинверситети
Sahifalar soni:
57
Yaratilgan vaqti:
2019-05-14 12:23:54
Инсониятнинг барча эҳтиёжлари асосини ўсимлик ва уларнинг маҳсулотлари ташкил қилади. Ўсимлик ўсиши ва унинг ҳосили учун сув асосий омил ҳисобланади, лекин тирик мавжудотнинг сувга бўлган эҳтиёжи ниҳоятда катта, шу билан бир қаторда атмосферада турли хил газлар концентрациясининг ортиб бориши сувнинг тез буғланишига сабаб бўлмоқда. Демак, тупроқ ва ҳаво таркибидаги намликни ютувчи полимер-гидрогеллар синтез қилиш долзарб муаммолардан ҳисобланади.

Госсипол ва унинг ҳосилалари ёрдамида кумуш металини спектрофотометрик аниқлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Хамидов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Гулистон давлат уинверситети
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2019-05-14 12:20:01
Госсипол сирка кислота (ГСК-3) си кумуш ионини спектрофотометрик аниқлашда аналитик реагент сифатида қўлланилди. Кумушнинг Госсипол сирка кислота (ГСК-3) си билан комплекс бирикмаси эритмада ҳосил қилинди. Госсипол сирка кислота (ГСК-3) реагентининг кумуш метали билан комплексининг ҳосил бўлиши оптимал шароитлари: нур ютиш максимуми, эритма pH и, реагент миқдори, оптик зичликнинг буфер эритма таркибига боғлиқлиги, вақтга нисбатан барқарорлиги ва қуйилиш тартиби ўрганилди, ҳосил бўлган комплекс бирикманинг таркибини икки хил методда: моллар нисбатини таққослаш ва тўйинтириш методлари ёрдамида аниқланди. Нур ютилиши қонунига бўйсуниш соҳаси, шунингдек, аниқлашнинг қуйи чегараси ва спектрофотометрик реакциянинг Сендел бўйича сезгирлиги ҳисобланди. Аналитик реагентнинг танлаб таъсир этувчанлиги қатор металл ионлари ва анионлар иштирокида ўрганилди, ишлаб чиқилган методнинг тўғрилиги ва қайта тикланувчанлиги “киритилди-топилди“ усули ва сунъий аралашмалар анализи орқали тадқиқ қилинди.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit