Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Савдо хизматини такомиллаштириш орқали аҳоли ҳаёт даражаси ва сифатини ошириш йўллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Артиков Зокир Сайфиддинович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
338.46:330:12
Yaratilgan vaqti:
2020-08-05 14:19:52
Тадқиқотнинг мақсади савдо хизматини ривожлантириш орқали аҳоли ҳаёт даражаси ва сифатини ошириш йўлларини такомиллаштиришга оид илмий-назарий ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Қорақалпоқ тилида феъл фразеологизмларнинг лингвистик таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Танирбергенов Женисбай Отепбергенович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
81'367.625
Yaratilgan vaqti:
2020-08-05 14:13:53
Тадқиқотнинг мақсади: Ҳозирги қорақалпоқ тилида феъл фразеологизмларнинг маъно турлари, лексик-семантик хусусиятлари, компонент таркиби, қурилиш моделлари, парадигмаси, бўлишли ва бўлишсиз шаклларини аниқлашдан иборат.

Қорақалпоқ тили фразеологик системаси ва унинг стилистик имкониятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Пирниязова Алима Қудияровна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
811.512
Yaratilgan vaqti:
2020-08-05 14:07:19
Тадқиқотнинг мақсади: ҳозирги қорақалпоқ тилидаги фразеологизмларга хос хусусиятларни, семантик, лингвомаданий ва услубий типларини аниқлаш ва фразеологик тизимни тадқиқ қилишдан иборат.

Қорақалпоқ тилидаги фитонимларнинг тарихий-лингвистик таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Отемисов Азиз Зарлықбаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
81'373.221
Yaratilgan vaqti:
2020-08-05 08:49:25
Тадқиқотнинг мақсади қорақалпоқ тилида фитонимларнинг шаклланиш ва ривожланиш йўллари, номланиш сабабларини кўрсатиш, фитонимларнинг ясалиш усуллари, тузилишига кўра турларини аниқлаш, фитонимларнинг қўлланиш хусусиятлари ва уларнинг қорақалпоқ тилининг луғат таркибида тутадиган ўрнини белгилашдан иборат.

Рус тилида кўп чўққили сўз ясалиш уялари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Атаева Рануша Рашидовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
811.161.1
Yaratilgan vaqti:
2020-08-04 18:40:27
Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги замон рус тилидаги кўп чўққили сўз ясалиш уяларини пайдо бўлиши ва тузилиши қонуниятларини очиб беришдан иборат.

Боғ дарахтлари илдиз тизимига суюлтирилган ўғитларни қуядиган ишчи қисм параметрларини асослаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қузиев Улуғбек Таджиевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
634:631.812.2:631.3 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-08-04 15:03:08
Тадқиқотнинг мақсади боғ дарахтларнинг илдиз тизимига ўғит шарбатини белгиланган чуқурликда ва миқдорда қуйишни таъминлайдиган ишчи қисмнинг параметрларини асослашдан иборат.

Ўзбек ва инглиз тилларида йиғиқлик ва ёйиқлик ҳосиласи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Садуллаева Нилуфар Азимовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
811.512.133:811.111.1
Yaratilgan vaqti:
2020-08-04 14:49:35
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва инглиз тилларида ёйиқлик ва йиғиқлик ҳосилаларининг семантик-структур хусусиятлари, бошқа ҳодисалар билан муносабати, улардан фарқли томонлари, дискурсдаги ўрни, муаллиф интенциясини ифодалашдаги мавқеини аниқлашдан иборат.

Етилмаган хомиладорликда қоғоноқ суюқлигининг муддатидан олдин кетишини прогноз қилиш ва олдини олиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шавази Наргиз Нуралиевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
618.514.8-07
Yaratilgan vaqti:
2020-08-04 14:39:44
Тадқиқотнинг мақсади ҳомиладор аёлларда амниотик суюқликнинг муддатидан олдин оқиши прогнози ва олдини олиш оптимал усулларни ишлаб чиқиш.

Бехчет касаллигининг иммунологик ва морфологик хусусиятлари, ҳамда даволашни такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Раджабова Юлдуз Назимовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
616.13/14-002.151:612.017.1:611-085
Yaratilgan vaqti:
2020-08-04 14:35:22
Тадқиқотнинг мақсади иммунологик ва морфологик хусусиятлар асосида Бехчет касаллигини ташхислаш ва даволаш учун мақбул усулларни ишлаб чиқишдан иборат.

Ёғоч қурилиш конструкцияларининг оловбардошлигини ошириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рустамов Ўктам Икрамович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
674.812
Yaratilgan vaqti:
2020-08-04 12:52:00
Тадқиқотнинг мақсади. Ёғоч курилиш материаллари ва конструкцияларининг оловбардошлигини оширишнинг самарали, энергиятежамкор усулини ишлаб чикиш.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit