Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Факультет хирургия


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-24 15:07:23
Фанни ўқитишдан мақсад – талабаларга клиника тажрибасига таянган ҳолда, замонавий диагностик усуллар ёрдамида жарроҳлик соҳасида кенг учрайдиган хасталикларни: ошқозон ичак тракти, ўт пуфаги ва ўт йўллари касалликлари, жигар жарроҳлик касалликлари, ошқозон ости бези касалликлари ва ичак оқмаларини кечиш жараёни, уй, поликлиника ҳамда шифохона шароитидаги тиббий ёрдам кўрсатишни ўргатишдан иборат. Тузувчилар : Мирҳоджаев И.А, Ҳамдамов Б.З.

Ichki kasalliklar propedevtikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-24 15:00:50
Maskur majmuada amaliy mashg’ulotlarni sifatli o’tkazish va talabalarni mustaqil ravishda tayorlanishi va echishlari uchun mavzular yuzasidan assesmentlar (ikki test, tushuncha tahlil, vaziyatli masali va amaliy ko’nikmadan tashkil topgan), barcha mavzular bo’yicha tuzilgan testlar (murakkab testlar ham mavjud) hamda muammolili masalalar (zanjirband savollardan tashkil topgan) ham o’rin olgan. Tuzuvchi: Narziyev Sh.S.

Patologik fiziologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-24 14:54:06
majmuada pаtоfiziоlоgiyani zаmоnаviy dаsturi аsоsidа yozilgаn bo’lаb undа pаtоfiziоlоgiya prеdmеti mаqsаdi, vаzifаlаri vа uslublаri yoritilgаn; umumiy nоzоlоgiya, etiоlоgiya vа pаtоgеnеz hаqidа аsоsiy tushunchаlаr; tipоviy pаtоlоgik jаrаyonlаr; оrgаn vа sistеmаlаr pаtоlоgiyasini tipоviy shаkllаri, аyrim sindrоm vа nоzоlоgiyalаrni etiоlоgiyasi rivоjlаnish mехаnizmlаri, ko’rinishlаri, аniqlаsh vа dаvоlаsh printsiplаri hаqidа zаmоnаviy mа’lumоtlаr to'liq va keng kеltirilgаn. Tuzuvchi: M.A.Abdullaeva

Акушерлик ва гинекологияда ҳамширалик иши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-24 14:43:47
Ушбу ўқув услубий қўлланма олий малакали ҳамширалар учун «акушерликда ҳамширалик иши» фанидан акушерликда учрайдиган асосий касалликларнинг диагностикаси билим ва кўникмаларни ишлаб чиқиш, ташхислаш ва профилактикаси, госиптализациягача бўлган этапда шошилинч ёрдам бериш, амбулатор даволаш принциплари; госпитализацияга кўрсатма, мутахассисга йулланма бериш принциплари, нормал ва патологик туғруқларни олиб бориш, акушерликда кўп учрайдиган ҳолатлар ва касалликлар буйича талабаларга чуқур назарий билим берибга қаратилган. Тузувчилар: Негматуллаева М.Н, Ахмедов Ф.Қ.

Tibbiyot kasbiga kirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-24 14:30:54
O’quv uslubiy majmya bakalavriat ta’lim yo’nalishi malaka talablariga asoslangan holda tuzilgan.Ushbu majmya zamonaviy pedagogik texnalogiyalarni o’qitish jarayonida qo’llagan holda, talabani nazariy ma’lumotidan boshlang’ish amaliy kunikmalarni bajarishga o’rgatib, ortirilgan kunikmalarni zamonaviy tibbiy texnologiyalar orqali klinik amaliyot bilan uyg’nlashtirgan holda qo’llaniladi. Tuzuvchi: Babadjanova Z.X, Erkinova N.E

Акушерлик ва гинекология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-24 14:16:54
Ушбу ўқув-услубий мажмуа умумий амалиёт шифокорини акушерлик ва гинекология фани бўйича турли ёшдаги аёллар организмида кенг тарқалган касалликларнинг олдини олиш, эрта ташхислаш, самарали даволаш, шошилинч холатларда бирламчи тез тиббий ёрдам кўрсатиш, зарур бўлган холларда тиббий муассасаларга йўлланма бериш, турли гурух бемор аёлларга соғломлаштириш тадбирлари, диспансеризация ва реабилитация ўтказиш ҳамда соҳага оид янгиликларни ўргатиш мақсадида тузилган. Тузувчилар: АшуроваН.Г, РахматуллаеваМ.М, Хамдамова М.Т.

Genetika neyrogenetika onkogenetika


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-24 14:07:50
Ushbu o’quv-uslubiy majmua 4-kurs davolash va tibbiy pedagogika fakultеti talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, bu umumiy kasbiy fanlar 3-bloki o'quv adabiyotlari turkumiga kiradi, xamda davlat standartlari va namunaviy o'quv dasturi mazmuniga mos. O'quv uslubiy majmuada namunaviy dastur asosida nasliy kasalliklari etiologiya va patogenezi, klinik manzarasi, zamonaviy diagnostika va davolash printsiplari to’liqligicha manbalar bilan yoritilgan. Tuzuvchi: Artikova M.A.

Bolalar kasalliklari propedevtikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-24 14:00:07
Ushbu o'quv - uslubiy majmua umumiy amaliyot shifokorini pediatriya fani bo'yicha bolalarda keng tarqalgan kasalliklarning oldini olish, erta tashxislash, samarali davolash, shoshilinch xolatlarda birlamchi tez tibbiy yordam ko'rsatish, zarur bo'lgan xollarda tibbiy muassasalarga yo'llanma berish, turli gurux bemor bolalarga sog'lomlashtirish tadbirlari, dispanserizatsiya va reabilitatsiya o'tkazishni o'rgatish maqsadida tuzilgan. Umumiy amaliyot shifokori bolalar kasal-liklarini tashxislash va oldini olish, oilaviy poliklinikalar, klinik tashxislash markazlari, markaziy tuman shifoxonalari, tez yordam punktlarida birlamchi va tez tibbiy yordam ko'rsatish, zarur bo'lgan xollarda tegishli tibbiy muassasalarga qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazish va davolash uchun mukammal tayyorlanadi. Tuzuvchi: D.N.Achilova

Детские болезни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-24 13:35:03
Аннотация: Учебно-методическим комплексом могут пользоваться все: студенты медицинских институтов и медицинских колледжей, а также преподаватели, научные работники, исследователи, практические врачи Составители: Д.Н.Ачилова

Bolalar kasalliklari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-24 12:31:10
O’quv mashg’ulotning maqsadi : Talabalarga erta yoshdagi bolalarda zotiljam kasalligi to’g’risida tushuncha bеrish. Turli yoshdagi bolalarda nafas olish tizimining o’zgarishlarini baholash. Tеkshirish usullari haqida tasavvurga ega bo’lish. Zotiljam kasalligini tashxislash vadavolashni haqida yetarlicha o’rgatish. Tuzuvchi: Muxamedova Sh.T
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit