Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Техническая механика-1


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Д.Маматова, Н.Дрёмова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
ТИТЛП
Sahifalar soni:
211
Yaratilgan vaqti:
2020-05-14 17:11:42
Методическое пособие состоит из двух разделов, включающих основы теоретической механики, сопротивления материалов.

Korporativ moliya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.Mansurov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
TTYeSI
Sahifalar soni:
244
Yaratilgan vaqti:
2020-05-14 17:08:33
“Korporativ moliya” fanidan tayyorlangan ma'ruzalar matni amaldagi qonunchilik, Harakatlar strategiyasi va qabul qilingan dasturlar, vazirlik tomonidan tasdiqlangan fan dasturi, korporativ boshqaruv bo’yicha xorijiy tajriba asosida ishlab chiqilgan.

Технология отраслей промышленности


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Гафуров К.Г. Махкамова Ш.Ф. Ражапов О.О.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
ТТЕСИ
Sahifalar soni:
116
Yaratilgan vaqti:
2020-05-14 17:06:19
В конспекте приведены подробные сведения о технологических свойствах текстильных волокон, принципы составления смесей, приведены технологические схемы и работа прядильного оборудования.

Ҳодимларни бошқариш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Л.Азимова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
ТТЕСИ
Sahifalar soni:
240
Yaratilgan vaqti:
2020-05-14 17:04:21
Лекциялар курси 5232900 - “Ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва бошқариш” таълим йўналишидаги бакалаврлар учун "Ходимларни бошқариш" фанини чуқур ўзлаштириш ва мустақил таълимни амалга ошириш мақсадида тайёрланган

Paxta sanoati mashinasozligi texnologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.A.Safoev, E.A.Narmatov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
TTYeSI
Sahifalar soni:
262
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-05-14 17:01:08
Darslik ikki qismdan iborat bo’lib, uni birinchi-umumiy qismida mashinasozlik texnologiyasini asosiy tushunchalari, asoslash masalalari, ishlov berish va yig’ish aniqligi, yuza sifati hamda detallarga mexanik ishlov berish va yig’ishni texnologik jarayonlarini loyihalash tamoyillari keltirilgan.

Mashina va mexanizmlar dinamikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.Djurayev, S.Yunusov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
TTYeSI
Sahifalar soni:
180
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-05-14 16:59:10
Ushbu о‘quv qо‘llanma “Mashina va mexanizmlar dinamikasi” fanining asosiy qismlarini о‘z ichiga olgan.

Пахта толасига барабан қозиқчаларининг таъсир этувчи кучини аниқлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Х.Усмонов, М.Алимов, А.Долиев
Yaratilgan vaqti:
2020-05-14 16:53:05
Мақолада пахта бўлакчасига қозиқчали барабанлар томонидан таъсир этувчи кучларни аниқлаш бўйича назарий тадқиқотлар натижалари келтирилган.

Чигитли пахтани қуритишда турли нуқталардаги қуриш натижалари таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Парпиев
Yaratilgan vaqti:
2020-05-14 16:51:35
Мақолада турли намликдаги ва турли қатламдаги пахтани инфрақизил нурланиш ёрдамида намлигини камайтириш таҳлили келтирилган.

Пилла чувишдаги технологик режимларининг статистик ишлов бериш асосида таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Эшмирзаев, А.Гуламов, Н.Исламбекова, Б.Мардонов, Ш.Туробов
Yaratilgan vaqti:
2020-05-14 16:50:28
Комплекс хом ипакни шакиллантиришга ва пилла чувиш кўрсаткичларини таъсир этувчи: ҳом ипакнинг чирмовлаш узунлиги, роликлар орасидаги масофа, пиллани пишириш харорати бўлган уч омилли тажриба режаси ва регрессия тенгламасини аниқлашда ҳар бир функция учун иккита сатхли уч омилли тажрибанинг матрицаси тузилган.

Маҳаллий ва Хитой дурагай пилаларининг технологик кўрсаткичлари тадқиқоти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Гуламов, Н.Исламбекова, А.Эшмирзаев, Б.Насриллаев
Yaratilgan vaqti:
2020-05-14 16:48:01
Тадқиқотда маҳаллий шароитда етиштирилган Хитой дурагайлари маҳаллий Олтин водий-2 дурагай пиллаларнинг кўрсаткичлари ва қобиқнинг технологик хусусиятлари солиштирма натижаларининг тадқиқоти келтирилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit