Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Rivojlanish psixologiyasi va pedagogik psixologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M. Xolnazarova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
216
Yaratilgan vaqti:
2021-01-14 10:33:54
Ushbu qo’llanma uch moduldan iborat bo`lib, birinchi modulda rivojlanish psixologiyasining asosiy muammolari, vazifa va metodlari, yosh davrlarining xususiyatlari yoritilgan. Qo`llanmaning ikkinchi modulida rivojlanish sixologiyasining yosh bosqichlari muammolari, chaqaloqlik, go`daklik, ilk bolalik, kichik maktab yoshi, o`smirlik, o`spirinlik, yoshlik, yetuklik, keksayish, keksalik va uzoq umr ko`rishning xususiyat va qonuniyatlari ifodalangan. Qo`llanmaning uchinchi modulida pedagogik psixologiyaning dolzarb muammolari, vazifa va maqsadlari, tarbiya-ta’lim psixologik asoslari, o`qituvchi psixologiyasi bo`yicha nazariy va amaliy bilimlar boy tajriba materiallari asosida yaratilgan

Технология ва дизайн дарсларини ташкил этиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б. Қурбонов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
112
Yaratilgan vaqti:
2021-01-14 10:27:29
Мазкур ўқув қўлланмада олий ўқув юртлари “Технология таьлими” йўналишларида ўтиладиган. “Технология ва дизайн” фани бўйича дарсларни ташкил этишга тавсиялар берилган

Sport va harakatli o`yinlarni o`qitish metodikasi (qo’l to’pi)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
SH.T.Norqulov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
225
Yaratilgan vaqti:
2021-01-14 10:23:44
Ushbu qo’llanmada sport va harakatli o`yinlarni o`qitish metodikasi (qo’l to’pi) sportining paydo bo`lish tarixi, o`yin texnikasi va taktikasi, qo’l to’pi o`yin qoidasi, musobaqalarni tashkil etish va o`tkazish hamda mashg`ulotlarni tashkil etish haqida fikr yuritiladi

Boshlang’ich sinf o’quvchilarini tejamkorlik munosabatlarga tayyorlash yo’llari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.SAFAROVA
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2021-01-14 10:17:33
Yurtimizning ertangi kunini hal qiluvchi bo’lgan yoshlar tarbiyasi hamma davrlarda ham o’ta muhim dolzarb vazifalardan biri bo’lib kelgan

Boshlang’ich sinf o’quvchilarida nutq kamchiliklari va ularni bartaraf etish yo’llari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.ABDURAXMONOVA
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
68
Yaratilgan vaqti:
2021-01-14 10:09:29
Boshlang’ich ta’limdan boshlab bolalar nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etish,og’zaki nutqini o’stirish, ularni ko’rgan, eshitgan voqеa hodisalari haqida eslab qolganlarini erkin fikrlash orqali bayon qilish, o’z fikrini tushunarli, tartibli ifodalash bilan birga ijodiy fikr yuritishga ham o’rgatiladi, chunki nutq tufayli inson o’zaro fikr almashadi, muloqot qiladi

Boshlang’ich sinflarni mantiqiy masalalar yechishga o’rgatish yo’llari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.Asatova (Sadullayeva)
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
37
Yaratilgan vaqti:
2021-01-14 10:02:29
O`zbekiston Respublikasi eng oliy ne`mat bo`lmish mustaqillikka erishgandan so`ng, turli sohalarni rivojlantirish pirovardida ta’lim sohaga alohida e`tibor qaratdi desam adashmagan bo`laman. Chunki har qanday mamlakatning kelajagi uning ta’lim tizimiga, yuqori malakali kadrlarga bog’liq ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz

Контрольно-переводные нормативы как средство мониторинга спортивной подготовки баскетболистов 14-15 лет


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Р.Султенов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
46
Yaratilgan vaqti:
2021-01-14 09:52:54
Актуальность. Баскетбол одна из самых популярных игр в мире, самый массовый, представительный и зрелищный вид спорта. В Узбекистане данный вид спорта по популярности стоит на втором месте после футбола. Баскетбол является увлекательной динамичной игрой, представляющий собой эффективное средство физического воспитания

Оптимизация предсоревновательной подготовки легкоатлетов с использованием комплексов восстановительных средств


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Садуллаева
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
28
Yaratilgan vaqti:
2021-01-13 16:04:38
Применение эффективных средств восстановления и повышения спортивной работоспособности при подготовке спортсменов является одним из факторов актуальной научной проблемы в теории и методике в легкоатлетическом спорте

Умум ўрта талим мактабларида жисмоний тарбия дарсларини самарали ташкил этишда енгил атлетиканинг ўрни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Жўраев
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2021-01-13 15:54:34
Тадқиқотнинг долзарблиги. Ўзбекистон Рспубликаси мустақиллигининг киска тарихий йилларида асрларга тенг салмокли ва зафарли йулни босим ўтди. Ижтимоий хаётнинг барча сохалари: ижтимоий, иқтисодиёт, сиёсий, фан ва техника, маданият ва маърифат, жисмоний тарбия ва спортни ривожлантиришда эришган улкан талабалари билан жаҳон ҳамжамиятида ўзининг муносиб ўрнини топди

Multimedia texnologiyasi va undan o’quv jarayonida foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2021-01-13 15:50:13
O’quvchilariga ta’lim berish jarayonida multimedia tizimni qo’llash orqali amaldagi o’z pedagogik faoliyatini anglash, yanada yuqori natijalarga erishish maqsadida o’quv-tarbiya jarayonini o’zgartirish va rivojlantirish, yangi bilim, boshqa bir sifatdagi pedagogik tajribaga ega bo’lishdagi jarayon tushuniladi. Ta’lim berish jarayonida multimedia tizimni qo’llash doirasida ta’lim oluvchilarni tushunish, unga ta’lim va tarbiya berish,rivojlantirishga bo’lgan yangicha falsafiy-pedagogik, psixologik-pedagogik yondashuvlar; ta’lim mazmuni va metodlarini qo’llashning yangi kontseptual pedagogik g’oyalari; o’quvchining faoliyati va hayotini tashkil etishning yangi shakllari hamda haqida fikrlar tahlili bayon etilgan
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit