Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Национальная идея и проблема патриотического воспитания молодежи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Шоназаров Ж
Yaratilgan vaqti:
2019-12-10 11:49:23
Отмечая общенациональный характер национальной идеи, Президент нашей республики И.А. Каримов подчеркивает, что «главная цель идеологии национальной независимости – объединять народ во имя великого будущего, побуждать каждого гражданина страны, независимо от его национальности, языковой и религиозной принадлежности, к жизни с чувством постоянной ответственности за судьбу своей Родины; воспитывать гордость за богатейшее наследие предков, накопленные духовные ценности и благородные традиции; формировать высоконравственных и гармонично развитых людей; превращать в смысл жизни самоотверженность ради нашей священной земли»1. В этой мысли сформированы цели и задачи патриотического воспитания молодежи и она для нас имеет фундаментальное значение.

Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси: фуқаролик жамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.Ғаниев
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Фарғона давлат университети
Sahifalar soni:
107
Yaratilgan vaqti:
2019-12-03 14:20:36
Мазкур маърузалар матнида Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг Харакатлар стратегияси ва Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини барпо қилиш назарияси хакида сўз юритилган

Миллий ғоя: асосий тушунча ва тамойиллар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
И.Асатуллоев
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Фарғона давлат университети
Sahifalar soni:
294
Yaratilgan vaqti:
2019-12-03 14:20:00
Миллий ғоянинг шаклланиши, кенг жамоатчиликнинг ишончи ва эътиқодига айланиши, унинг маданий негизларини ижтимоий ҳаёт, меҳнат фаолиятида намоён бўлиш шарт-шароитлари, омиллари, қонуниятларининг илмий-назарий асосларини ўрганади

Mustaqillik yillarida O‘zbekistonning Rossiya Federatsiyasi bilan iqtisodiy, madaniy va ilmiytexnikaviy hamkorligi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Kamoldinov Furqat Foziljon o‘g‘li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Farg'ona davlat universiteti
Sahifalar soni:
79
Yaratilgan vaqti:
2019-12-03 14:19:10
"Magistrlik dissertatsiyasi yurtimiz, O‘zbekiston Respublikasining mustaqillik yillarida Rossiya Federatsiyasi bilan iqtisodiy, madaniy va ilmiy-texnikaviy hamkorlikni o‘rnatishi va rivojlantirishini ilmiy jihatdan tatqiq etishga bag‘ishlanganligi bilan g‘oyat zamonaviy va dolzarb ahamiyatga ega.

O‘zbekistonning Xitoy va Hindiston bilan aloqalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Musayev Azizbek Baxriddinovich
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Farg'ona davlat universiteti
Sahifalar soni:
79
Yaratilgan vaqti:
2019-12-03 14:18:11
"O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri Janubiy-sharqiy Osiyo mamlakatlari bilan aloqalardir. Dissertatsiyada biz shu yo‘nalishda mamlakatimiz diplomatiyasining Xitoy va Hindiston aloqalariga to‘xtalib o‘tdik. CHunki bu mamlakatlar bilan O‘zbekistonning aloqalari uzoq va boy tarixiy asosga ega. Bu aloqalar O‘zbekiston mustaqilikka erishgandan so‘ng, zamonaviy ruh kasb etib dinamik ravishda rivojlanib bormoqda.

Антропогонез тарихини ўрганишдаги янги йўналиш ва талқинлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ахмадалиева Раънохон Ўринбой қизи
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Фарғона давлат университети
Sahifalar soni:
94
Yaratilgan vaqti:
2019-12-03 14:16:54
Мазкур иш катта даврни ўз ичига олган тош даври ёдгорликлари, уларнинг тадқиқоти ва муаммоларни таҳлил этиш, улар ечимида жаҳондаги илғор услублар, назария ва янгича ёндошувларни қўллаш, шу асосда тош даври тарихи, жамоалар моддий маданияти ва антропогенез жараёнини ўрганилиши бўйича яратилган асарларни таҳлил қилишдан иборатдир.

ХХ асрнинг 30-40 йилларида диний уламоларнинг қатағон қилиниши ва унинг оқибатлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Юсупов Дилшодбек Неъматжон ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Фарғона давлат университети
Sahifalar soni:
82
Yaratilgan vaqti:
2019-12-03 14:15:48
Ўзбекистон ўз мустақиллигига эришган дастлабки кунлардан бошлаб энг аввало миллий анъаналари, маънавий қадриятлари, ўтмиш тарихи, қадимий маданияти тиклана бошланди. Шундай экан совет тоталитар тузуми даврида барбод бўлган миллий қадриятлар ҳамда ўзбек халқининг ислом динига оид бой илмий ва маънавий меросини ўрганиш, тиклаш ва бу сохадаги тадқиқотларни ривожлантириш ҳозирги даврда тарихчиларимиз олдида турган долзарб вазифадир. Совет ҳокимиятининг ислом динига бўлган сиёсати тадқиқот объекти сифатида олиниб, унда советларни олиб борган ислом зиёлиларига, муассаса ва ташкилотларига қарши кескин муносабати, шунингдек вақф мулкларини тугатилиши ва унинг оқибатлари предмет сифатида олинди.

O’rta asrlarda Farg’ona: siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jarayonlar (V-XIII asrlar)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yuldashev Saidanvarbek Baxromjon o’g’li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Farg'ona davlat universiteti
Sahifalar soni:
99
Yaratilgan vaqti:
2019-12-03 14:14:58
Magistrlik dissertatsiyasida Farg‘ona vodiysida o‘rta asrlarda kechgan siyosiy, ijtimoiy – iqtisodiy jarayonlari tadqiq qilingan. Jumladan, ishda Farg‘ona vodiysida eftaliylar va Turk xoqonligi davridagi siyosiy ahvol, Farg‘ona vodiysida arablar istilosi davridagi siyosiy jarayonlar, Somoniylar va Qoraxoniylar davrida vodiyning siyosiy taraqqiyoti, O‘rta asrlarda Farg‘ona vodiysidagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar, V-XIII asrlarda Farg‘ona vodiysidagi madaniy jarayonlar kabi muommolar yoritilgan: Mazkur ishda ilk marotaba yozma va arxeologik manbalar asosida Farg‘ona vodiysining o‘rta asrlar tarixi tizimli va kompleks tarzda maxsus o‘rganilgan.

Qo`qon xonligi ijtimoiy-siyosiy hayotida qipchoq va qirg`izlarning tutgan o`rni


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G`ulomov Elmurodjon Erkinjon o`g`li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Farg'ona davlat universiteti
Sahifalar soni:
88
Yaratilgan vaqti:
2019-12-03 14:13:56
"Qo`qon xonligi ijtimoiy-siyosiy hayotida qirg`iz va qipchoqlarning tutgan o`rni masalasini o`rganish bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Qo`qon xonligi O`zbekiston tarixida o`z orniga ega bo`lgan davlatlardan biri hisoblanadi. Uning tarkibida bo`lgan qardosh xalqlarning manfaatini o`zida aks ettirgan mamlakat hisoblangan.

Фарғонада VIII асрнинг ўрталаридаги сиёсий вазият ҳақида


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Юлдашев С
Yaratilgan vaqti:
2019-12-03 14:10:21
Мақолада илк маротаба тарихий манбалар ва адабиётларни таҳлил қилиш орқали Фарғона водийсининг араблар босқини давридаги сиёсий жараёнлар тарихи ёритилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit