Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Тижорат банкларининг мижозга йўналтирилган маркетинг стратегиялари асосида рақобатбардошлигини ошириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юлдашев Жамшид Аброрович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
336.5(575.1):339.138:658.562
Yaratilgan vaqti:
2021-09-17 17:38:06
Тадқиқотнинг мақсади тижорат банклари рақобатбардошлигини мижозга йўналтирилган маркетинг стратегиялари асосида оширишга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Минерал хомашё ресурсларидан самарали фойдаланиш асосида минтақада саноат таркибини такомиллаштириш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эшимбетов Уктамжон Худайбергенович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
332.122:339.727(575.123)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 11:26:09
Тaдқиқoтнинг мaқсaди минерал хомашѐ ресурсларидан самарали фойдаланиш асосида Қорақалпоғистон саноат таркибини такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Инновацион иқтисодиёт шаклланиши шароитида минтақа саноати ривожланишининг йўналишлари (Тошкент вилояти мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Батирова Нилуфар Шеркуловна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
332.133.6
Yaratilgan vaqti:
2021-09-14 21:42:58
Тадқиқотнинг мақсади инновацион иқтисодиётнинг шаклланиши шароитида минтақа саноатининг барқарор ривожланишини таъминлаш бўйича илмий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Саноат корхоналарини интеллектуал платформа асосида самарали ривожлантириш (“Оҳангаронцемент” АЖ мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Саломова Сарвиноз Салимовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
355.241.21:004
Yaratilgan vaqti:
2021-09-14 16:33:18
Тaдқиқoтнинг мaқcaди “Оҳангаронцемент” акциядорлик жамияти фаолиятини интеллектуал платформани қўллаш асосида самарали ривожлантириш бўйича илмий таклифлар ва амaлий тaвcиялaрни ишлaб чиқишдан иборат.

Навоий вилояти иқтисодиётини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Муртазаев Исабек Базарбаевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
332.1:330.34 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-14 16:19:14
Тадқиқотнинг мақсади Навоий вилояти иқтисодиёти тармоқ ва ҳудудий таркибини такомиллаштириш бўйича таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Инновацион жараёнларни молиялаштириш механизмини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Расулов Нуриддин Абдуллаевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
336 (571.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-13 17:13:28
Тадқиқотнинг мақсади инновацион жараёнларни молиялаштириш механизмини такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Туристик ҳудудлар негизида зиёрат кластерларини шакллантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Навруз-зода Зебинисо Бахтиёровна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
338.48: 658.64
Yaratilgan vaqti:
2021-09-10 17:31:26
Тадқиқотнинг мақсади. Туристик ҳудудлар негизида зиѐрат кластерларини шакллантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Жамият модернизациялашуви шароитида тадбиркорлар қатламининг шаклланиш динамикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ходжаев Собир Джумаевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
316.4:316.422 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-09 18:19:18
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбекистонда тадбиркорлар қатламини шаклланиш динамикаси ва институционал жиҳатларини социологик таҳлил қилиш орқали тадбиркорликни самарали ривожлантириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Мойли экинлар донини етиштириш ва кайта ишлашнинг ташкилий-иктисодий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Файзиев Ойбек Рахимович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
658:633.85(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-09 11:25:06
Тадкикотнинг максади мойли экинлар донини етиштириш ва кайта ишлашнинг таттткилий-иктисодий асосларини такомиллаштиришга каратилган илмий-услубий таклиф хамда амалий тавсиялар ишлаб чикишдан иборат.

Қишлоқ хўжалигида ер ресурсларидан самарали фойдаланишни рағбатлантириш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мухторов Ўзбекхон Бурхонович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
631.1:332:338.246(575.152)(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-09 11:22:34
Тадқиқотнинг мақсади қишлоқ хўжалигида ер ресурсларидан самарали фойдаланишни рағбатлантириш механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий-амалий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit