Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Chet mamlakatlar sug‘urta bozoriga umumiy tavsif


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Minavarov.M
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-12 13:44:57
Hozirda o‘z sug‘urta tizimiga ega bo‘lmagan mamlakatni izlab topish qiyin. To‘g‘ri, ayrim Afrika malakatlarida milliy sug‘urta ishlarini xorijiy mamlakat sug‘urta kompaniyalari bajaradi. AQShning sanoatlashgan shaharlaridan tortib, Osiyo va Afrikaning ichkarisidagi kichik mamlakatlargacha, Xitoyda, Hindistonda, Avstraliyada sug‘urtaning turli shakllari joriy qilingan. Sug‘urta biznes usullaridan biri desak hato qilmagan bo‘lamiz

Sug‘urtaning asosiy tushunchalari va tamoyillari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Minavarov.M
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-12 13:43:00
Sug‘urta terminologiyasi yordamida sug‘urtalovchi va sug‘urtalanuvchilar o‘rtasida bir tilda suhbat olib borish, sug‘urta shartlarini tushunish, unda ishtirok etayotgan tomonlarning huquq va majburiyatlarini aniqlash, sheriklar bilan amaliy munosabatlarni olib borish, reklama va boshqa sug‘urta ishlarini amalga oshirish mumkin bo‘ladi.

Bank ishi fanining predmeti va metodi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nigmatullayev N
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-12 13:41:15
"Bank ishi" fani etakchi ixtisоslik fanlaridan biri bo’lib, unda banklar, ularni tashkil qilish va faоliyatini оlib bоrishning me’yoriy va huquqiy sоhalari, tijоrat banklarining resurslari, passivlari va aktivlari, ular mutanоsibligini ta’minlash, banklarning darоmadlari va xarajatlari, fоydasi, mijоzlarni qisqa muddatli va uzоq muddatli kreditlash asоslari, banklarning kredit, investitsiya pоrtfellarini bоshqarish, bank risklari va ularni bоshqarish bilan bоgliq mavzular yoritiladi.

Iqtisodiy tahlil


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 09:30:45
O ‘quv qo‘llanm ada iqtisodiy tahlilning m azm uni, predm eti, vazifalari, usullari ham da sanoat, qishloq xo‘jaligi va savdo korxonalarining boshqaruv, moliyaviy faoliyati bilan bog‘liq bo‘lgan iqtisodiy jarayonlarning natijalarini qiyoslam a va omilli tahlil qilishning nazariy ham da uslubiy asoslari yoritilgan. O ‘quv qo‘llanma «Qishloq xo‘jaligi korxonalarida buxgalteriya hisobi», «O‘rta va kichik korxonalarda buxgalteriya hisobi», «Budjet korxonalarida buxgalteriya hisobi» ixtisosliklari b o ‘yicha ta ’lim olayotgan o ‘quvchilarga, shuningdek, yuqoridagi ixtisosliklar b o ‘yicha ishlayotgan mutaxassislarga m o‘ljallangan.

Bank faoliyati tahlili


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
T.M. Karaliyev, O.B. Sattarov, I.F.Sayfiddinov
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Niso
Sahifalar soni:
135
UDK raqami:
UDK: 336.71(075)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-07 12:12:37
Bozor iqtisodiyoti sharoitida bank faoliyatining barqarorligi, uning raqobatbardoshliligi va istiqbollari ko‘p jihatdan o‘tgan davrda erishilgan natijalar va yo‘l qo‘yilgan kamchiliklarni aniqlashga bog‘liq. Istiqbolni belgilash tahlilga asoslanmog‘i lozim.

Телекоммуникация соҳасида инвестиция фаолиятини самарали бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турсунов Шерзод Абдуқодирович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
330.3:6Ф3:338.24 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2017-02-20 15:12:10
Иқтисодиѐтни модернизациялаш шароитида телекоммуникация соҳасида инвестиция фаолиятини самарали бошқариш-нинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштиришдан иборат.

Маркетинг тамойиллари асосида транспорт хизматлари бозорини оптималлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ирисбекова Мавлуда Наринбаевна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
338.47.575.1
Yaratilgan vaqti:
2017-02-20 11:03:55
Иқтисодиѐтни модернизациялаш шароитида маркетинг тамойиллари асосида транспорт хизматлари бозорини оптимал-лаштиришга йўналтирилган таклифлар ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзвиносаноат-холдинг корхоналарида молиявий натижаларнинг ҳисоби ва аудитини ташкил қилиш хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ўринов Суннатилло Мусирмонович
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
ТДИУ
Sahifalar soni:
85
Yaratilgan vaqti:
2017-02-19 13:47:26
Молиявий натижалар ҳисоби ва ҳисоботининг ҳолатини ўрганиб, такомиллашган шакл ва усулларни таклиф этиш. Тадқиқот мақсади “Шаҳрисабз вино-ароқ” ОАЖнинг молиявий натижалари ҳисоби ва аудитини ҳар томонлама изчиллик билан ўрганиб чиқиш ва якуний хулосалар беришдан иборат.

Аудитни ҳужжатлаштириш ҳамда аудиторлик ҳисоботи ва хулосасини тайёрлаш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Норпулатов Бекзод Шукрулло ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
ТДИУ
Sahifalar soni:
104
Yaratilgan vaqti:
2017-02-19 13:44:02
Тадқиқотнинг мақсади аудиторлик ташкилотлари томонидан аудитни ҳужжатлаштириш ҳамда аудиторлик ҳисоботи ва хулосасини тайёрлаш усулларини такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Савдо корхоналарида молиявий натижалар таҳлилини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Каримов Камолиддин Камилович
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
ТДИУ
Sahifalar soni:
92
Yaratilgan vaqti:
2017-02-19 13:41:22
Тадқиқ тнинг мақсади савдо корхоналарда молиявий натижаларни ифодаловчи кўрсаткичларни таҳлил қилиш усулларини такомиллаштириш бўйича амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit