Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Развитие экономики и гарантии прав предпринимателей в свете узбекской модели развития


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
F.Bakayeva
Yaratilgan vaqti:
2020-03-31 15:16:07
В научной статье «Развитие экономики и гарантии прав предпринимателей в свете узбекской модели развития», автором которой являются доцент Ф.А. Мухитдинова и старший преподаватель Ф.А. Бакаева, на основе исследования инновационной конкурентноспособности Республики Узбекистан изучены итоги модернизации экономики, осуществленной в отношении предпринимательства, а также правовая защита прав предпринимателей в свете узбекской модели развития. Путем рассуждений и результатов исследований определен комплекс действий и мер, направленных на обеспечение и развитие экономической безопасности страны.

Бизнес қийматини баҳолаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
К.Хомитов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Toshkent moliya instituti
Sahifalar soni:
330
Yaratilgan vaqti:
2020-03-16 16:40:52
Ўқув-услубий мажмуада келтирилган таълим технологияларининг ҳар бири ўзида ўқув машғулотини ўтказиш шарт-шароити тўғрисида ахборот материалларини, педагогик мақсад, вазифа ва кўзланган натижаларни, ўқув машғулотнинг режаси, ўқитишнинг усул ва воситаларини мужассамлаштирган. Шунингдек, бу ўқув машғулотининг технологик картасини, яъни ўқитувчи ва талабанинг мазкур ўқув машғулотида эришадиган мақсади бўйича ҳамкорликдаги фаолиятнинг босқичма-босқич таърифланишини ҳам ўз ичига олади.

“Кўчар мулк қийматини баҳолаш” фанидан ўқув-услубий мажмуа


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
К.Хомитов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Toshkent moliya instituti
Sahifalar soni:
250
Yaratilgan vaqti:
2020-03-16 16:38:46
Ўқув-услубий мажмуада келтирилган таълим технологияларининг ҳар бири ўзида ўқув машғулотини ўтказиш шарт-шароити тўғрисида ахборот материалларини, педагогик мақсад, вазифа ва кўзланган натижаларни, ўқув машғулотнинг режаси, ўқитишнинг усул ва воситаларини мужассамлаштирган. Шунингдек, бу ўқув машғулотининг технологик картасини, яъни ўқитувчи ва талабанинг мазкур ўқув машғулотида эришадиган мақсади бўйича ҳамкорликдаги фаолиятнинг босқичма-босқич таърифланишини ҳам ўз ичига олади.

Кўчмас мулк қийматини баҳолаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
К.Хомитов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Toshkent moliya instituti
Sahifalar soni:
276
Yaratilgan vaqti:
2020-03-16 16:35:13
Ўқув-услубий мажмуада келтирилган таълим технологияларининг ҳар бири ўзида ўқув машғулотини ўтказиш шарт-шароити тўғрисида ахборот материалларини, педагогик мақсад, вазифа ва кўзланган натижаларни, ўқув машғулотнинг режаси, ўқитишнинг усул ва воситаларини мужассамлаштирган. Шунингдек, бу ўқув машғулотининг технологик картасини, яъни ўқитувчи ва талабанинг мазкур ўқув машғулотида эришадиган мақсади бўйича ҳамкорликдаги фаолиятнинг босқичма-босқич таърифланишини ҳам ўз ичига олади.

Тармоқ иқтисодиёти


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.Ж.Гиясов, Ю.И.Турдибеков, Б.М.Абдураимов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти
Sahifalar soni:
68
Yaratilgan vaqti:
2020-03-16 10:47:36
Ushbu ma’ruzalar matnida “Tarmoq iqtisodiyoti” fanining bir qator nazariy va amaliy masalalari mohiyati ochib berilgan bo‘lib, sohada investitsiya siyosatini olib borilishi va investitsion-qurilish faoliyat, mehnat resurslari va mehnat unumdorligi hamda qurilish ishlab chiqarishini diversifikatsiyalash kabi muhim masalalar o‘rin olgan.

Budget accounting (Educational-methodical complex)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.Tuychiyev, A.Tursunov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Toshkent moliya instituti
Sahifalar soni:
67
Yaratilgan vaqti:
2020-03-12 16:24:13
Budget accounting is the accounting system of budget execution which clusters the complex system of information provision and records of financial, nonfinancial state and liabilities of government budget, public trust funds and extra-budgetary funds in pecuniary form.

Iqtisodiy islohotlarni shakllantirishda soliq siyosatining ustuvor yo’nalishlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
X.Zaripov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2020-03-12 12:29:46
Битирув малакавий ишда ѐритилган барча услубий ва амалий тавсиялар туризм соҳасида рақобат ва маркетингнинг ўзига хос хусусиятлари самарадорлигини ошириш йўналишларини аниқлаш масалалари ёритиб берилган

O’zbekiston turizm taraqqiyot kontseptsiyasida ekoturizmning o’rni va o’ziga xos xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G. Azadova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
57
Yaratilgan vaqti:
2020-03-12 12:25:56
Bitiruv malakaviy ishnida ekoturizmning mohiyati va uning milliy turizm xizmati bozorida tutgan o`rnini o`rganishning nazariy – uslubiy asoslariga bag`ishlangan bo`lib, unda ekoturizmni iqtisodiy – ijtimoiy tizim sifatida o`rganishning nazariy asoslari, O`zbekiston turizm taraqqiyot konsepsiyasida ekoturizmning o`rni va o`ziga xos xususiyatlari hamda O`zbekistonda ekoturizmni rivojlantirishning tashkiliy–huquqiy asoslari yoritib berilgan.

Mintaqada mehmonxona xo’jaligini rivojlantirishda marketingning ahamiyati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O. To’raev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2020-03-12 12:22:44
Ushbu 5610200 – “Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish” ta’lim yo’nalishini bitkazuvchisi To`rayev Og`abek Kaxramonovichning “Mintaqada mehmonxona xo`jaligini rivojlantirishda marketingning ahamiyati” mavzusidagi yozgan bitiruv malakaviy ishida mintaqada mehmonxona xo‘jaligini rivojlantirish uchun marketing, ya’ni bozorni o‘rganish muhim masalalari va marketingni eng samarali amalga oshirish uchun marketing strategiyalaridan foydalanish jihatlari yoritilgan.

O’zbekistonda turizm sohasiga investitsiyalarni jalb qilishning istiqbolli yo’nalishlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Z. Berdiyeva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
57
Yaratilgan vaqti:
2020-03-12 12:20:14
Mazkur bituruv malakaviy ishida turizm sohasida investitsiya tushunchasi va uning mazmunini ochib berish, xorijiy investitsiyalar turlari va uning turizm sohasida tutgan o’rni haqida ma’lumot berish, o’zbekiston respublikasida turizm sohasini rivojlantirishning ma’muriy – huquqiy asoslari, O’zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishning tahlilini o'rganish to`g`risida ma`lumotlar yoritib berilgan
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit