Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Транспорт хизматлари кўрсатишнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Насимов Икром Хусанович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
338.47.656
Yaratilgan vaqti:
2019-05-15 16:47:35
Тадқиқотнинг мақсади транспорт хизматлари кўрсатишнинг ташкилий – иқтисодий механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий-амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Миллий иқтисодиётда туризм тармоғини ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абиев Жаҳонгир Неъматович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
338.487.48.49
Yaratilgan vaqti:
2019-05-15 16:41:39
Тадқиқотнинг мақсади миллий иқтисодиётда туризм тармоғини ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомил-лаштириш юзасидан илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Аҳоли истеъмолини макроиқтисодий прогнозлаштиришнинг услубий ёндашувларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ибрагимова Найля Мурадовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
796.51.330.5(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-05-13 13:49:22
Аҳоли истеъмолини макроиқтисодий прогнозлаштиришнинг услубий ёндашувини такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Юкларни ташишнинг логистик бошқарувини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Камалова Эльвира Абдусаттаровна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
3386Т: 601=603 2(575 1)
Yaratilgan vaqti:
2019-05-11 11:47:56
Тадқиқотнинг мақсади ташқи иқтисодий фаолиятда юкларни автомобиль транспортида ташишнинг логистик бошқарувини такомил-лаштириш бўйича назарий ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Корхоналар фаолиятини бошқаришда замонавий менежмент услубларидан фойдаланиш самарадорлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Насимов Бахтиёр Васиевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
631.1:6.01(575.11)
Yaratilgan vaqti:
2019-05-11 11:43:09
Тадқиқотнинг мақсади корхоналар фаолиятини бошқаришда замонавий менежмент услубларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш бўйича таклифлар ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

O`rta mahsus kasb- hunar ta`limi tizimini mutahasis kadrlar bilan ta`minlashning ilmiy pedagagik asoslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ubaydullayev Iqboljon
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-iqtisodiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ФДУ
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2019-05-11 09:27:12
Mustaqil O‘zbekiston Respublikasining hozirgi davrdagi rivojlanishi, yangilanishi, kelajakda qanday bo‘lishi, yosh avlodning har tomonlama yetukligiga, ya’ni ularning qay darajada barkamol shaxs sifatida tarkib topishlariga, o‘zlarida ijodiy fazilatlarini va qobiliyatlarini mujassamlashtirgan shaxs bo‘lib yetishganligiga bog‘liqdir.

Korxona va tashkilotlarda boshqaruv hisobini rivojlantirishda innovatsion loyihalarni o`rni ” mavzusidagi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mallaboyev Shoxjahon
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-iqtisodiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ФДУ
Sahifalar soni:
67
Yaratilgan vaqti:
2019-05-10 14:53:52
Avvalo, yil davomida mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida ko'zda tutilgan maqsad va vazifalarni bajarish uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlari safarbar etilganini ta‘kidlash joiz.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida qishloq yoshlari ishsizligini kamaytirishning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmi.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sultonova Sitora. (Ilmiy rahbar: dots. Bozorov B.U.)
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
164
Yaratilgan vaqti:
2019-05-08 14:02:07
Ushbu Magietrlik dissertatsiyasida Bozor iqtisodiyoti sharoitida qishloq yoshlari ishsizligini kamaytirishning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizm haqida ma'lumotlar berilgan.

Агросаноат мажмуаси иқтисодиёти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-05-08 13:25:30
Ушбу дарсликда агросаноат интеграциясининг чуқурлашуви, ривожланиши натижасида объектив равишда шаклланадиган агросаноат мажмуасининг моҳияти, унинг таркиби, иқтисодиётда тутган ўрни, мажмуага кирувчи соҳаларнинг ҳозирги ҳолати, ривожланиш йўналишлари, уларнинг иқтисодий ресурслари ва улардан фойдаланиш даражаси ҳамда иқтисодий самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишлари ёритилган. Дарсликда агросаноат мажмуасининг асосий бўғини ҳисобланадиган қишлоқ хўжалиги тармоғининг ер-сув, меҳнат, моддий-техника ресурсларидан самарали фойдаланиш масалалари, тармоқда ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг шаклларига оид мавзулар батафсил ёритилган. Дарсликда агросаноат мажмуаси тармоқлари маҳсулотларига нархнинг шаклланиши, маҳсулот, иш ва хизматлар таннархи ҳамда мажмуа тармоқларида молия-кредит тизимларининг амал қилиш механизмига бағишланган мавзулар берилган. Алоҳида эътибор агромаркетингни ташкил этиш ва унинг самарадорлигига ҳамда Европа ҳамжамиятининг ягона аграр сиёсатига оид мавзуларга қаратилган.

Iqtisodiy nazariya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-05-08 13:21:40
Ushbu ko‘rgazmali uslubiy qo‘llanmada “Iqtisodiy nazariya” fanidan barcha mavzular bo‘yicha o‘rganilishi lozim bo‘lgan iqtisodiy tushunchalar, kategoriyalar va qonunlarning mazmun-mohiyati mantiqiy ketma-ketlikda, chizmalar, rasmlar hamda grafiklarda keltirilgan. Bizningcha, “Iqtisodiy nazariya” fanini grafiklar asosida o‘rganish talabalarning iqtisodiy muammolar va ularning yechimini anglab etishlari uchun xizmat qiladi. Qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan fan dasturi asosida tuzilgan bo‘lib, fan bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarni egallash uchun muhim vosita hisoblanadi. Qo‘llanma barcha oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun mo‘ljallangan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit