Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Savdo tizimida innovatsion faoliyatlar va ularning iqtisodiy ta’sirlari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nurullayev Ma’mur
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-15 23:12:31
Mamlakatimizda innovatsion faoliyatni qo`llab – quvvatlash va milliy innovatsiya tizimini rivojlantirish, yuqori samarali ilmiy hajmdor texnologiyalarni joriy etishning yangi mexanizmlarini yaratish, fan va texnikaning ustuvor yo`nalishlarini ildam rivojlantirishni ta’minlash orqali ilmiy – texnik salohiyatni kuchaytirshga yo`naltirilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Innovatsion faoliyat, uning asosiy ko’rinishlari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mahmudov Muhammad
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-15 22:40:42
Bozor islohotlarining amalga oshirilishi mamlakatimizning jahon hamjamiyatiga a’zo bo’lishi, jahon iqtisodiy tizimining bilimlar va axborotlar rolining o’sishi tomon o’zgarishi , yangi texnologiyalar va capital bozori o’rtasidagi aloqalar kuchayishi bilan mamlakatimiz iqtisodiyotining innovatsion rivojlanish yo’liga o’tishi dolzarb ahamyat kasb etmoqda.

Bozor iqtisodiyotida innovatsiyalarning o’rni


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qodirova M.M.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-15 22:37:37
Mamlakatning innovatsiya salohiyatini oshirish va uni rivojlantirish iqtisodiyotning real sektorlari raqobatbardoshligini ta’minlashda, yangi mahsulot turlarini yaratishda, ishlab chiqarishning texnik va texnologik darajasini uzluksiz yangilanishida, boshqarishning zamonaviy usullarini joriy etishda keng imkoniyatlarni ochib beradi.

"Bozor iqtisodiyoti sharoitida innovatsiyalarning yaratilishi, sotuvi va xaridi motivatsiyasi"


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xalilov Shaxriyor
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-15 22:35:50
Rivojlangan xorijiy davlatlar amaliyoti shuni ko'rsatdiki, kichik va o'rta biznes korxonalari iqtisodiy kon'yukturaning o'zgarishlariga tez moslasha oladigan, yangi texnika va texnologiyalarni doimiy ravishda talab qiladigan, mehnat unumdorligi yuqori bo'lgan xo'jalik subyektlari hisoblanadi.

Хизматлар маркетингининг асосий тушунчалари ва ривожланиш босқичлари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Давлатов С.С.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-15 22:32:13
Мамлакатимиз хизматлар кўрсатиш ва сервис соҳасини жадал ривожлантириш учун қулай шароит яратиш, унинг иқтисодиётдаги улушини ошириш, хизмат кўрсатиш соҳаси тармоқларида банд бўлганлар сонини кўпайтириш ва шу асосда аҳоли даромадларини ошириш ҳамда ички истеъмол бозорини замонавий, сифатли турли-туман хизмат турлари билан тўлдириш мақсадида бозор муносабатларини ўрганиш ва хизматлар сифатини оширишнинг муҳим омили сифатида маркетинг ва менежмент инфратузилмаларини янада ривожлантиришдан иборат.

"O`zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning ustuvor yo`nalishlari"


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Boqiev Nemat
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-15 20:47:33
"Tadbirkorlikning mohiyati, iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy asoslari. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik muhiti va unga ta`sir etuvchi omillarini, Tadbirkorlik faoliyatining turlari va shakllarini va O`zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish yo`nalishlarini ko'rsatadi "

Innovatsion jaroyonning asosi-yangi texnika(texnologiya)ni yaratish va o’zlashtirish jarayoni, uning asosiy bosqichlari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ortiqboyev Zamir.D
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-15 20:41:37
Extiyojlarni qondiruvchi va bir qator ( iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy, ijtimoiy, ekologik ) samaralar beruvchi mutlasto yangi yoki uzgartirilgan vosita (yangilik) ni yaratish va uzlashtirishning yakuniy natijasi, degan fikrdadirlar. Kengroq ta’riflarda yangilikning (yangi kiritilgan tartib-qoidaning) bir qator uzaro bogliq bosqichlarni qamrab oluvchi jarayon sifatidagi murakkab, sistemali ( tizimli ) xususiyati ta’kidlanadi.

Innovatsion faoliyatlar qo’llanilishi mumkin bo’lgan xizmat ko’rsatish yo’nalishlari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Murodova Muqaddas
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-15 20:27:33
Mamlakatimizda innovatsion faoliyatni qo`llab – quvvatlash va milliy innovatsiya tizimini rivojlantirish, yuqori samarali ilmiy hajmdor texnologiyalarni joriy etishning yangi mexanizmlarini yaratish, fan va texnikaning ustuvor yo`nalishlarini ildam rivojlantirishni ta’minlash orqali ilmiy – texnik salohiyatni kuchaytirshga yo`naltirilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Innovatsion faoliyatda marketingning mohiyati va mazmuni


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qudratov Muhammad
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-15 20:24:22
Bozor munosabatlarining ravnaq topishida, erkin raqobat va aholi turmush farovonligini ta’minlashda marketing faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Bozor sharoitlari va uning o`ziga xos xususiyatlarini, undagi raqiblar salohiyatiyu, raqobat usullarini, muayyan tovar va xizmatlarga bo`lgan talab va u yerda mavjud bo`lgan taklifni puxta va atroflicha o`rganish tovar ishlab chiqaruvchilar va xizmat ko`rsatuvchilar uchun yutuq va barqarorlik garovidir.

Ўзбекистон республикаси тўлов тизими ва уни такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
К.Наврузова
Yaratilgan vaqti:
2017-04-28 18:04:52
Мавзуга оид долзарб масалаларга эътибор қаратилган ҳолда, назарий-амалий жиҳатдан янги материаллар келтирилган
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit