Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ўзбeкиcтoн рecпубликacидa дaвлaт мoлия тизимини иcлoҳ қилишнинг иcтиқбoлли йўнaлишлaри


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тeмирoв Мухaммaдaли Хaмидoвич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
336.1(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-09-19 12:18:50
Тaдқиқoтнинг мaқcaди Ўзбeкиcтoн Рecпубликacидa дaвлaт мoлия тизимини иcлoҳ қилишнинг иcтиқбoлли йўнaлишлaри бўйичa илмий тaклиф вa aмaлий тaвcиялaр ишлaб чиқишдaн ибoрaт.

Имена лиц как носители социально-экономического состояния


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Джуманиязова Назира Аманбаевна
Yaratilgan vaqti:
2019-09-10 11:20:29
В этой статье анализируется Имена лиц как носители социально-экономического состояния

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида туризм соҳасини инновацион ривожлантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ким Татьяна Валерьевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
338.48(584.4)
Yaratilgan vaqti:
2019-09-09 15:28:24
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида миллий-маданий мерос, минтақавий ва туризм соҳаларининг инновацион ўзига хос хусусиятлари асосида туризм соҳасини ривожлантириш бўйича таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Иннoвaциoн тexнoлoгиялaр acocидa caнoaт кoрxoнaлaрининг рaқoбaтбaрдoшлигини oшириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ким Витaлий Гeннaдьeвич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
338.24:331.6 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-09-05 15:27:27
Тaдқиқoтнинг мaқcaди Ўзбeкиcтoн Рecпубликacи caнoaт кoрxoнaлaри-нинг рaқoбaтбaрдoшлигини иннoвaциoн тexнoлoгиялaр acocидa oшириш бўйича уcлубий ёндaшув вa aмaлий тaвcиялaрни ишлaб чиқишдан иборат.

Пахтачиликда агротехник тадбирлар иқтисодий самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Азизкулов Бахтиёр Хушвактович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
631.16:626.81 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-09-05 13:03:14
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида пахтачиликда агротехник тадбирлар иқтисодий самарадорлигини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Деҳқон хўжаликларида ишлаб чиқаришни диверсификациялаш йўналишлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Самиева Гулноза Тохировна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
631.115.1:338.43 (575.15)
Yaratilgan vaqti:
2019-09-05 12:57:56
Қишлоқ хўжалигида маҳсулот ишлаб чиқа-ришни диверсификациялаш орқали деҳқон хўжаликларини ривожлантириш юзасидан илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Sali’q ni’zamshi’li’g’i’ tiykarlari’


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
T.T. Tashmuratov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Nukus
Sahifalar soni:
180
Yaratilgan vaqti:
2019-08-26 11:04:18
Bul woqi’w-metodikali’q qollanbada O’zbekistan sali’q sistemasi’nda a’melde bolg’an yuridikali’q ha’m fizikali’q ta’replerden wo’ndiriletug’i’n sali’qlar ha’m ji’yi’mlardi’n’ a’meldegi jag’dayi’, byudjetten ti’sqari’ fondlarg’a ma’jbu’riy aji’ratpalar, wolardi’ yesaplaw ta’rtibi ha’m to’lew mu’ddetleri ha’mde ma’mleket byudjetinin’ sali’qsi’z da’ramatlari’ ko’rip shi’g’i’lg’an.

Finans bazari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Madreymov A.O. , Xalmuratov Q.P. , Juzbaev A.О.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Nukus
Sahifalar soni:
197
UDK raqami:
UDK
Yaratilgan vaqti:
2019-08-26 09:36:25
Бул оқыў қолланбада Финанс базары ҳәм оны оның әмелге асырыўшы инструменлери болған баҳалы қағазлардың ҳәр бир търлерине кең көлемде анықлама берип өтилген. Соның менен бирге финанс базарын қураўшы элементлер, олардың хызмет көрсетиў тәртиби ҳам нормаларына тоқтап өтилип, финанс базарының миллий экономикамыздағы тутқан орны ҳаққында ёзилган.

Ўзбекистон ҳудудларида туристик-рекреация объектларидан самарали фойдаланиш механизмини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мирзаев Абдуллажон Топилович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
338.48.796.5 (075)
Yaratilgan vaqti:
2019-08-23 15:35:58
Тадқиқотнинг мақсади мамлакатимиз ҳудудларида туристик-рекреация объектларидан самарали фойдаланиш механизмини такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Mahsulot eksporti salohiyatini oshirishda tadbirkorlikning roli


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Isroilov Feruz
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
70
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 17:05:57
Respublika hududlarida tadbirkorlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, turli imtiyoz va yangilliklar berilayotganligi tufayli ular ichki bozorni iqtisodiyotning o‘zgaruvchan talablariga mos mahsulotlar bilan to‘ldirayotganligi bu sohani yanada kengaytirishni rag‘batlantirishga yaratilgan imkoniyatlar evaziga bo‘lganligini takidlash joiz.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit