Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

G.hirsutum L. турига мансуб навлар селекциясида беккросс дурагайлаш орқали сув танқислигига бардошли селекцион ашёлар яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мавлонова Насиба Умаровна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
575.631.5.633.41
Yaratilgan vaqti:
2019-12-30 13:43:01
G.hirsutum L. турига мансуб навлар селекцияси учун беккросс дурагайлаш усули орқали яратилган ғўза оилаларида айрим қимматли хўжалик белгиларининг ўзгарувчанлиги ва шаклланишини мақбул суғориш тартиби ва сув танқислиги шароитида қиёсий тадқиқ қилиш ва уларнинг генетик жиҳатдан бойитилган селекцион ашёларни яратишдаги самарадорлигини аниқлашдан иборат.

Бошланғич синф ўқувчиларида мустақил таълим орқали нутқ ва тафаккурни ривожлантириш методикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бакиева Хилола Сапаевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
372.61:155.5
Yaratilgan vaqti:
2019-12-28 22:28:42
Тадқиқотнинг мақсади бошланғич синфларнинг она тили таълимида мустақил ишлар орқали ўқувчилар нутқи ва тафаккурини ривожлантиришнинг педагогик механизмини такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

5–7-синфлар адабиёт дарсларида ўзлаштириладиган ўқув материалларини такомиллаштириш тизими


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Туйчиева Махфуза Умаркуловна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
371.123:821.512.133
Yaratilgan vaqti:
2019-12-28 22:26:20
Тадқиқотнинг мақсади 5–7-синф адабиёт дарсларида берилган ўқув материалларини тадқиқ этиш ва уларни такомиллаштиришнинг назарий- методик асосларини белгилашдан иборат.

Ферроценилбензой кислоталарининг тиомочевинали ҳосилалари асосида биостимуляторлар синтез қилиш ва уларни синфлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Отахонов Қобулжон Қахрамонович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
547.257.2:281.495.668
Yaratilgan vaqti:
2019-12-28 11:33:11
Тадқиқотнинг мақсади ферроценилбензой кислоталарининг тиомочевинали ҳосилалари асосида биостимуляторлар синтез қилиш ва уларни синфлашдан иборат.

Туркистон АССР даги Амударё вилоятининг тарихи (1920-1924 йй.)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жуманиязов Дамир Қуўатбаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
94 (575. 172)
Yaratilgan vaqti:
2019-12-28 11:29:41
Тадқиқотнинг мақсади Туркистон АССР даги Амударё вилоятининг сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий, маданий-маърифий ҳолатини очиб беришдан иборат.

Пиролиз қурилмалари асосида гелиоиссиқхоналарнинг энергия самарадор иситиш тизимини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Давлонов Хайрулла Алламуротович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
662.997 ÷ 621.311
Yaratilgan vaqti:
2019-12-28 11:18:10
Тадқиқотнинг мақсади пиролиз қурилмаларидан фойдаланиб гелиоиссиқхоналарнинг энергия самарадор иситиш тизимини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослашдан иборат.

Машиналар гидротизимлари тебранишларини стабиллаштириш жараёнларини математик моделлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Игамбердиев Керимберди Абдуллаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
629.114+629.735.33+517.91
Yaratilgan vaqti:
2019-12-28 10:41:36
Тадқиқотнинг мақсади машиналар гидравлик тизимларининг тебраниши ҳаракатларини стабиллаштириш динамик жараёнларини ҳисоблашнинг математик моделлари ва сонли алгоритмларини ишлаб чиқишдан иборат.

Инглиз, итальян ва ўзбек фольклор матнларида гендернинг тил воситаларида ифодаланиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдувахабова Махина Азатовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.111’ 276.3-055.1/.3:398 811.131.1’276.3-055.1/.3:398 811.512.133’276.3-055.1/.3:398
Yaratilgan vaqti:
2019-12-27 18:24:46
Тадқиқотнинг мақсади инглиз, итальян ва ўзбек фольклор матнларида лисоний воситалар орқали ифодаланган гендерликнинг универсал ва миллий-маданий хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Инглиз, ўзбек ва рус тилларида ранг ифодаланишининг когнитив-семантик тузилиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Базарбаева Альбина Мингалиевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.111.1:801.7
Yaratilgan vaqti:
2019-12-27 18:18:31
Тадқиқотнинг мақсади инглиз, ўзбек ва рус тилларидаги ранг ифодаловчи лексиканинг қиёсий-чоғиштирма тадқиқоти ва унинг когнитив-дискурсив аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Алишер Навоий ва озарбайжон адабиёти: тарихий илдизлар, анъаналар, ворисийлик (Кишварий ва Содиқий асарлари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Cултанов Тулкин Иргашевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
821.512.13
Yaratilgan vaqti:
2019-12-27 18:09:58
Тадқиқотнинг мақсади Алишер Навоий ижодининг озарбайжон адабиётига таъсири ва адабий меросининг Озарбайжонда ўрганилишини очиб бериш, Кишварийнинг Навоий ғазаллари таъсирида ёзган тахмис ва назиралари, шунингдек, Содиқийнинг Навоий услубида битган назиралари ҳамда «Мажолис ун-нафоис» таъсирида яратган «Мажмаъ ул-хавос» тазкирасини қиёслашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit